נמצאו 13 פעילויות   בחשבון - רמה ב'  (  השעון  )
חשבון רמה ב'

השעון

דפים להדפסה השעון הכרת השעון  -  באיזו שעה, בערך...
דפים להדפסה השעון הכרת השעון  -  השעון הדיגיטלי א'
דפים להדפסה השעון הכרת השעון  -  השעון הדיגיטלי ב'
דפים להדפסה השעון הכרת השעון  -  השעון הדיגיטלי ג'
דפים להדפסה השעון הכרת השעון  -  מה השעה?
עזרים והנחיות השעון הכרת השעון  -  שעון לתרגול
פעילויות אינטראקטיביות השעון הכרת השעון  -  מה השעה?
דפים להדפסה השעון חישובי זמן  -  מה הייתה השעה? א'
דפים להדפסה השעון חישובי זמן  -  מה הייתה השעה? ב'
דפים להדפסה השעון חישובי זמן  -  מה תהיה השעה? א'
דפים להדפסה השעון חישובי זמן  -  מה תהיה השעה? ב'
דפים להדפסה השעון שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה השעון שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
חזרה לכל הפעילויות