נמצאו 19 פעילויות   בחשבון - רמה ד'  (  חיבור וחיסור בתחום 100,000  )
חשבון רמה ד'

חיבור וחיסור בתחום 100,000

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 סדרות  -  השלמת סדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 סדרות  -  השלמת סדרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 סדרות  -  השלמת סדרות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים עם נתון חסר א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים עם נתון חסר ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים עם נתון חסר ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים עם נתון חסר ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים עם נתון חסר ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'
חזרה לכל הפעילויות