נמצאו 8 פעילויות   בחשבון - כיתה ו'  (  כפל שברים פשוטים  )
חשבון כיתה ו'

כפל שברים פשוטים

דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שלם בשבר  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שלם בשבר  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שבר בשבר  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שבר בשבר  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שבר בשבר  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
חזרה לכל הפעילויות