נמצאו 20 פעילויות   במוכנות לכיתה א (  מודעות פונולוגית  )
מוכנות לכיתה א

מודעות פונולוגית

עזרים והנחיות מודעות פונולוגית הנחיות  -  מודעות פונולוגית
משחקים להדפסה מודעות פונולוגית חרוזים  -  תמונות בחרוזים
פעילויות אינטראקטיביות מודעות פונולוגית חרוזים  -  משחק החרוזים 2
פעילויות אינטראקטיביות מודעות פונולוגית חרוזים  -  משחק החרוזים 3
דפים להדפסה מודעות פונולוגית חרוזים  -  מה מתחרז עם... 1
דפים להדפסה מודעות פונולוגית חרוזים  -  מה מתחרז עם... 2
דפים להדפסה מודעות פונולוגית חרוזים  -  מה מתחרז עם... 3
דפים להדפסה מודעות פונולוגית חרוזים  -  מה מתחרז עם... 4
פעילויות אינטראקטיביות מודעות פונולוגית צליל פותח  -  מה מתחיל במה
דפים להדפסה מודעות פונולוגית צליל פותח  -  מה מתחיל ב...
דפים להדפסה מודעות פונולוגית צליל פותח  -  מה מתחיל באותו צליל כמו... 1
דפים להדפסה מודעות פונולוגית צליל פותח  -  מה מתחיל באותו צליל כמו... 2
דפים להדפסה מודעות פונולוגית צליל פותח  -  שניים באותו הצליל
משחקים להדפסה מודעות פונולוגית צליל פותח  -  תחרות צלילים - מתחילים
משחקים להדפסה מודעות פונולוגית צליל פותח  -  תחרות צלילים - מתקדמים
דפים להדפסה מודעות פונולוגית צליל סוגר  -  מה מסתיים ב... 1
דפים להדפסה מודעות פונולוגית צליל סוגר  -  מה מסתיים ב... 2
דפים להדפסה מודעות פונולוגית פירוק לצלילים  -  כמה צלילים? א'
דפים להדפסה מודעות פונולוגית פירוק לצלילים  -  כמה צלילים? ב'
דפים להדפסה מודעות פונולוגית פירוק לצלילים  -  כמה צלילים? ג'
חזרה לכל הפעילויות