נמצאו 50 פעילויות   במוכנות לכיתה א (  מוכנות לחשבון  )
מוכנות לכיתה א

מוכנות לחשבון

דפים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין כמויות  -  איפה יותר בעלי-חיים
דפים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין כמויות  -  איפה יותר ממתקים
דפים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין כמויות  -  איפה פחות כדורים
דפים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין כמויות  -  איפה פחות פירות
דפים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין כמויות  -  יותר מ... פחות מ...
משחקים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין מספרים  -  למי יותר כוכבים
משחקים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין מספרים  -  למי מספר גדול יותר
פעילויות אינטראקטיביות מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  משחק הזיכרון
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 1
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 2
פעילויות אינטראקטיביות מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  כמה יש?
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 3
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 4
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 5
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 6
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 7
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 8
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 9
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 10
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 0
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 1
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 2
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 3
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 4
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 5
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 6
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 7
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 8
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 9
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 10
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 1-3
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 4-6
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 6-8
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 8-10
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת מספר לכמות 1-4
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת מספר לכמות 5-8
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת מספר לכמות 0, 8-10
משחקים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  לוטו מספרים
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 1-5 א'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 1-5 ב'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 6-10 א'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 6-10 ב'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 0-10 א'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 0-10 ב'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 0-10 ג'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מיון ומניה 0-10 א'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מיון ומניה 0-10 ב'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מיון ומניה 0-10 ג'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מיון ומניה 0-10 ד'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מיון ומניה 0-10 ה'
חזרה לכל הפעילויות