נמצאו 19 פעילויות   בשפה - כיתה ג'  (  אוצר מלים  )
שפה כיתה ג'

אוצר מלים

דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ב'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מלים מלים והיפוכן  -  פאזל הפכים
דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מה ההפך מ... א'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מה ההפך מ... ב'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מה ההפך מ... ג'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מה ההפך מ...
דפים להדפסה אוצר מלים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות א'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ב'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ג'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ד'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת תואר א'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת תואר ב'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת תואר ג'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת מספר תארים א'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת מספר תארים ב'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  מילון ושאלות א'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  מילון ושאלות ב'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מלים ניבים וביטויים  -  משחק טריוויה
חזרה לכל הפעילויות