נמצאו 21 פעילויות   בשפה - כיתה ג'  (  אוצר מלים  )
שפה כיתה ג'

אוצר מלים

דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ב'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מלים מלים והיפוכן  -  פאזל הפכים
דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מה ההפך מ... א'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מה ההפך מ... ב'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מה ההפך מ... ג'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מה ההפך מ...
דפים להדפסה אוצר מלים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות א'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ב'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ג'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ד'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת תואר א'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת תואר ב'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת תואר ג'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת מספר תארים א'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת מספר תארים ב'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  מילון ושאלות א'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  מילון ושאלות ב'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מלים ניבים וביטויים  -  משחק טריוויה
דפים להדפסה אוצר מלים כללי  -  במטבח
דפים להדפסה אוצר מלים כללי  -  חידון העצים
חזרה לכל הפעילויות

פעילות זו זמינה למנויים בלבד.

רכשו מנוי ותוכלו להנות כבר עכשיו מגישה חופשית לכל הפעילויות באתר.

בכל מקרה, שמורה לך הזכות להשתמש בפעילויות ובדפים פתוחים המסומנים   ב- לב .