נמצאו 236 פעילויות   בשפה - רמה ב'
שפה רמה ב'

אוצר מילים

פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים מלים והיפוכן  -  פאזל הפכים
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ג'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ד'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  תשבץ הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  תשבץ הפכים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות א'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ג'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ד'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  א. הוספת תואר
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  ב. הוספת תואר
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים ג'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים ד'
דפים להדפסה אוצר מילים העשרה  -  ביתן של החיות
דפים להדפסה אוצר מילים העשרה  -  מקהלת החיות
דפים להדפסה אוצר מילים העשרה  -  המשפחה שלי
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים העשרה  -  עולם החי

איתור פרטים

דפים להדפסה איתור פרטים היכן, מתי, מי  -  אילו מלים עונות על... א'
דפים להדפסה איתור פרטים היכן, מתי, מי  -  אילו מלים עונות על... ב'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט  -  איתור פרטים בטקסט א'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט  -  איתור פרטים בטקסט ב'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט  -  איתור פרטים בטקסט ג'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט  -  איתור פרטים בטקסט ד'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט דמוי שאלה חשבונית  -  טקסט א'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט דמוי שאלה חשבונית  -  טקסט ב'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט דמוי שאלה חשבונית  -  טקסט ג'

המשפט

דפים להדפסה המשפט משפט שאלה  -  בניית משפטי שאלה א'
דפים להדפסה המשפט משפט שאלה  -  בניית משפטי שאלה ב'
דפים להדפסה המשפט משפט שאלה  -  בניית משפטי שאלה ג'
דפים להדפסה המשפט משפט, או לא משפט  -  זהוי משפטים שלמים א'
דפים להדפסה המשפט משפט, או לא משפט  -  זהוי משפטים שלמים ב'
דפים להדפסה המשפט משפט, או לא משפט  -  זהוי משפטים שלמים ג'

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות א'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ב'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ג'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ד'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ה'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ו'
פעילויות אינטראקטיביות קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  מי אני?
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הצרצר והנמלה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  האריה והעכבר
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  זאב זאב
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  החתול והפעמון
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  משל השמש והרוח
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  צער בעלי חיים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  גדעון והדרקון
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  הקנגורו
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  ג'אקו
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  שמשון הגיבור
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  מה צבים אוכלים?
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  כדורים ומשחקי כדור
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  זכוכית
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  לא רק התרנגולות
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  מי ראה ג'ירפה ישנה?
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  "מעלה" ו"מטה"
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  שמונה עובדות על קרמבו
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  כלבי נחיה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  טוואי המשי
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  תל אביב
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  ירושלים

הנושא והרעיון המרכזי

דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור נושא גלוי  -  איתור הנושא א'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור נושא גלוי  -  איתור הנושא ב'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור נושא גלוי  -  איתור הנושא ג'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הרעיון המרכזי  -  האם זה שייך? א'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הרעיון המרכזי  -  האם זה שייך? ב'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הרעיון המרכזי  -  האם זה שייך? ג'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הרעיון המרכזי  -  האם זה שייך? ד'

זמן ורצף

דפים להדפסה זמן ורצף ימות השבוע  -  היום שלפני, אחרי, אתמול, מחר
דפים להדפסה זמן ורצף ימות השבוע  -  מחר, מחרתיים, אתמול, שלשום
דפים להדפסה זמן ורצף ימות השבוע  -  ימים א-ה, בין.. לבין, מ..עד א'
דפים להדפסה זמן ורצף ימות השבוע  -  ימים א-ה, בין.. לבין, מ..עד ב'
דפים להדפסה זמן ורצף מצייני זמן ורצף  -  מתי זה קרה? א'
דפים להדפסה זמן ורצף מצייני זמן ורצף  -  מתי זה קרה? ב'
פעילויות אינטראקטיביות זמן ורצף רצף הגיוני  -  סדר האירועים
דפים להדפסה זמן ורצף רצף הגיוני  -  מציאת סדר האירועים א'
דפים להדפסה זמן ורצף רצף הגיוני  -  מציאת סדר האירועים ב'
דפים להדפסה זמן ורצף שמות החודשים העבריים  -  סדר החודשים א'
דפים להדפסה זמן ורצף שמות החודשים העבריים  -  סדר החודשים ב'
דפים להדפסה זמן ורצף שעות וחלקי היממה  -  באיזה חלק של היום?
דפים להדפסה זמן ורצף שעות וחלקי היממה  -  באיזו שעה? כמה זמן? א'
דפים להדפסה זמן ורצף שעות וחלקי היממה  -  באיזו שעה? כמה זמן? ב'

כתיב

עזרים והנחיות כתיב הערות כלליות  -  עקרונות ושיקולים בתרגול הכתיב
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  איפה זה כתוב נכון א'
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  איפה זה כתוב נכון ב'
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  איפה זה כתוב נכון ג'
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  איפה זה כתוב נכון ד'
עזרים והנחיות כתיב מילים שכדאי לזכור  -  הסבר למורה
דפים להדפסה כתיב מילים שכדאי לזכור  -  לא, אל
דפים להדפסה כתיב מילים שכדאי לזכור  -  עם, על-יד
דפים להדפסה כתיב מילים שכדאי לזכור  -  עולים על...
דפים להדפסה כתיב דבר שלך  -  דבר שלך א'
דפים להדפסה כתיב דבר שלך  -  דבר שלך ב'
דפים להדפסה כתיב ה' הידיעה - כתיבה  -  הוסיפו ה' הידיעה א'
דפים להדפסה כתיב ה' הידיעה - כתיבה  -  הוסיפו ה' הידיעה ב'
דפים להדפסה כתיב ה' הידיעה - זיהוי  -  סמנו מילים שיש בהן ה' הידיעה א'
דפים להדפסה כתיב ה' הידיעה - זיהוי  -  סמנו מילים שיש בהן ה' הידיעה ב'
דפים להדפסה כתיב ו' בראש מילה  -  מילים המתחילות באות ו'
דפים להדפסה כתיב ו' בראש מילה  -  ב' או ו'? לא להתבלבל!
דפים להדפסה כתיב התפעל  -  מלים המתחילות ב-"הת" 1
דפים להדפסה כתיב התפעל  -  מלים המתחילות ב-"הת" 2
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שאעשה מחר א'
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שאעשה מחר ב'
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שעשית אתמול א'
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שעשית אתמול ב'
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שעשיתי אתמול א'
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שעשיתי אתמול ב'
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שעשיתם אתמול
דפים להדפסה כתיב יחיד ורבים, זכר ונקבה  -  יחיד ורבים, זכר ונקבה
דפים להדפסה כתיב יחיד ורבים, זכר ונקבה  -  כתבו בנקבה 1
דפים להדפסה כתיב יחיד ורבים, זכר ונקבה  -  כתבו בנקבה 2
דפים להדפסה כתיב יחיד ורבים, זכר ונקבה  -  כתבו בצורת רבות
דפים להדפסה כתיב יחיד ורבים, זכר ונקבה  -  כתבו בצורת רבים
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  המספרים אחת עד עשר
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  אחת - תשע עשרה א'
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  אחת - תשע עשרה ב'
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  עשרות שלמות
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  עשרים - מאה
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  מאות ואלפים
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  מאה - אלף א'
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  מאה -אלף ב'
דפים להדפסה כתיב משחקי מילים  -  מילים מבולבלות - בעלי חיים א'
דפים להדפסה כתיב משחקי מילים  -  מילים מבולבלות - בעלי חיים ב'
דפים להדפסה כתיב משחקי מילים  -  מילים מבולבלות - בעלי חיים ג'
דפים להדפסה כתיב משחקי מילים  -  היפכו את המילה א'
דפים להדפסה כתיב משחקי מילים  -  היפכו את המילה ב'
דפים להדפסה כתיב משחקי מילים  -  היפכו את המילה ג'

כינויי גוף

דפים להדפסה כינויי גוף אני אתה את אנחנו אתם אתן  -  השלמת שם הגוף במשפט
דפים להדפסה כינויי גוף אני אתה את אנחנו אתם אתן  -  התאמת שם הגוף לפועל
דפים להדפסה כינויי גוף הוא היא הם הן  -  השלמת שם הגוף במשפט
דפים להדפסה כינויי גוף הוא היא הם הן  -  התאמת שם הגוף לפועל
דפים להדפסה כינויי גוף כל הגופים  -  יחיד, רבים, זכר ונקבה
דפים להדפסה כינויי גוף כל הגופים  -  על מי מדובר?

שמות-עצם ופעלים

דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים שמות-עצם  -  דוגמאות של שמות-עצם א'
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים שמות-עצם  -  דוגמאות של שמות-עצם ב'
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים שמות-עצם  -  מוסיפים ה הידיעה
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים שמות-עצם  -  יחיד רבים
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים שמות-עצם  -  מיחיד לרבים
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים פעלים  -  דוגמאות של פעלים א'
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים פעלים  -  דוגמאות של פעלים ב'
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים פעלים  -  הפועל במשפט א'
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים פעלים  -  הפועל במשפט ב'
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים מיון  -  מיון מילים מתוך משפטים
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים מיון  -  מיון מילים בודדות

דיבור ישיר ודיבור עקיף

דפים להדפסה דיבור ישיר ודיבור עקיף כתיבה בדיבור עקיף  -  השועל והארנבת
דפים להדפסה דיבור ישיר ודיבור עקיף כתיבה בדיבור עקיף  -  הנעליים של עילי
דפים להדפסה דיבור ישיר ודיבור עקיף כתיבה בדיבור ישיר  -  אופק והמוצץ
דפים להדפסה דיבור ישיר ודיבור עקיף כתיבה בדיבור ישיר  -  ענבל רצתה לשחק במחשב

מילות קישור

דפים להדפסה מילות קישור אבל, אך, וגם  -  השלימו את המשפטים 1
דפים להדפסה מילות קישור אבל, אך, וגם  -  השלימו את המשפטים 2
דפים להדפסה מילות קישור אבל, אך, וגם  -  שבצו את מילת הקישור המתאימה
דפים להדפסה מילות קישור אבל, אך, כי  -  שבצו את מילת הקישור המתאימה 1
דפים להדפסה מילות קישור אבל, אך, כי  -  שבצו את מילת הקישור המתאימה 2
פעילויות אינטראקטיביות מילות קישור פעילות אינטראקטיבית  -  שיבוץ מילות קישור

כתיבה יצירתית

דפים להדפסה כתיבה יצירתית סיפור בתמונה  -  הילד והפרפר
דפים להדפסה כתיבה יצירתית סיפור בתמונה  -  האיש והכלב
דפים להדפסה כתיבה יצירתית סיפור בתמונה  -  הילד שבכה
דפים להדפסה כתיבה יצירתית סיפור בתמונה  -  ציפור בכלוב
דפים להדפסה כתיבה יצירתית סיפור בתמונה  -  לוחמת על
דפים להדפסה כתיבה יצירתית סיפור בתמונה  -  הילד והמפלצת
דפים להדפסה כתיבה יצירתית סיפור בתמונה  -  הילדים והבלונים
דפים להדפסה כתיבה יצירתית ממציאים סיפור  -  האיש המוזר
דפים להדפסה כתיבה יצירתית ממציאים סיפור  -  הסוס והחמור
דפים להדפסה כתיבה יצירתית ממציאים סיפור  -  השייט בנחל
דפים להדפסה כתיבה יצירתית ממציאים סיפור  -  טבעת הקסמים
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מעלים השערות  -  הודעה משמחת
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מעלים השערות  -  המתנות
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מעלים השערות  -  הפתעה
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מעלים השערות  -  צלצול בדלת

מלוי הוראות

דפים להדפסה מלוי הוראות הוראות הכוללות פעולה אחת  -  הוראות א'
דפים להדפסה מלוי הוראות הוראות הכוללות פעולה אחת  -  הוראות ב'
דפים להדפסה מלוי הוראות הוראות הכוללות פעולה אחת  -  הוראות ג'
דפים להדפסה מלוי הוראות הוראות הכוללות שתי פעולות  -  הוראות א'
דפים להדפסה מלוי הוראות הוראות הכוללות שתי פעולות  -  הוראות ב'
דפים להדפסה מלוי הוראות הוראות הכוללות שתי פעולות  -  הוראות ג'

סיבה ותוצאה

דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה  -  מציאת התשובה המתאימה א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה  -  מציאת התשובה המתאימה ב'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה  -  מציאת התשובה המתאימה ג'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה איתור סיבה גלויה בטקסט  -  מציאת הסיבה א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה איתור סיבה גלויה בטקסט  -  מציאת הסיבה ב'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה איתור סיבה גלויה בטקסט  -  מציאת הסיבה ג'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים ב'

סימני פיסוק

דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה  -  סימון נקודה בסוף משפט א'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה  -  סימון נקודה בסוף משפט ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה  -  סימון נקודה בסוף משפט ג'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה  -  סימון נקודה בסוף משפט ד'
דפים להדפסה סימני פיסוק סימן שאלה  -  זיהוי משפט שאלה א'
דפים להדפסה סימני פיסוק סימן שאלה  -  זיהוי משפט שאלה ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק סימן שאלה  -  זיהוי משפט שאלה ג'
דפים להדפסה סימני פיסוק סימן שאלה  -  זיהוי משפט שאלה ד'

פירוט והכללה

דפים להדפסה פירוט והכללה פירוט  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה פירוט והכללה פירוט  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה פירוט והכללה הכללה  -  התאמת כותרת לקבוצת מילים א'
דפים להדפסה פירוט והכללה הכללה  -  התאמת כותרת לקבוצת מילים ב'
דפים להדפסה פירוט והכללה הכללה  -  מיון והכללה

ארגון מידע

דפים להדפסה ארגון מידע טבלה  -  רשימת קניות
דפים להדפסה ארגון מידע טבלה  -  חיות
דפים להדפסה ארגון מידע טבלה  -  מערכת שעות
דפים להדפסה ארגון מידע סידור לפי הא"ב  -  רשימת השמות
דפים להדפסה ארגון מידע סידור לפי הא"ב  -  רשימת מספרי טלפון
דפים להדפסה ארגון מידע טופס  -  הרשמה לחוג מחשבים

שורש ומשפחת מילים

דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת השרש של מלים  -  מציאת השורש א'
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת השרש של מלים  -  מציאת השורש ב'
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת מלים משורש נתון  -  ח.ש.ב, ק.ש.ר
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת מלים משורש נתון  -  ע.ב.ד, ק.ר.א
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת מלים משורש נתון  -  ז.מ.ר, ש.מ.ח
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת מלים משורש נתון  -  מיון מילים לפי שורש א'
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת מלים משורש נתון  -  מיון מילים לפי שורש ב'
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים בניית מילים משורש נתון  -  ח.ש.ב, מ.ש.ך
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים בניית מילים משורש נתון  -  צ.ח.ק, נ.ש.ך
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים בניית מילים משורש נתון  -  ש.ת.ל, פ.ת.ח

חגים ומועדים

דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  תפזורת מילים א'
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  תפזורת מילים ב'
משחקים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  תחרות מילים
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  איך הפכו בני ישראל לעבדים במצרים
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  התינוק משה ניצל ממות
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  משה מתייצב לצידם של החלשים
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  הסנה הבוער
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  שלח את עמי
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  עשר המכות
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  יציאת מצריים
דפים להדפסה חגים ומועדים יום ירושלים  -  תארים לעיר
דפים להדפסה חגים ומועדים שבועות  -  תפזורת - שבעת המינים
דפים להדפסה חגים ומועדים ראש השנה ויום כיפור  -  סיפור לראש השנה
דפים להדפסה חגים ומועדים ראש השנה ויום כיפור  -  תפזורת ראש השנה
דפים להדפסה חגים ומועדים ראש השנה ויום כיפור  -  תפזורת יום הכיפורים
דפים להדפסה חגים ומועדים סוכות  -  תפזורת מילים
דפים להדפסה חגים ומועדים חנוכה  -  חידון חנוכה
דפים להדפסה חגים ומועדים חנוכה  -  תפזורת מילים
דפים להדפסה חגים ומועדים חנוכה  -  מילים מבולבלות
דפים להדפסה חגים ומועדים ט"ו בשבט  -  חג האילנות
דפים להדפסה חגים ומועדים פורים  -  תפזורת מילים