נמצאו 197 פעילויות   בשפה - רמה ד'
שפה רמה ד'

אוצר מילים

פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים משחקים  -  מילים מבולבלות
דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  מציאת הפכים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  מציאת הפכים ג'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  תשבץ הפכים
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים מילים והיפוכן  -  פאזל הפכים
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות א'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ג'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ד'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ה'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  תשבץ נרדפות
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר ב'
דפים להדפסה אוצר מילים קיצורים וראשי-תיבות  -  כתיבה בראשי תיבות א'
דפים להדפסה אוצר מילים קיצורים וראשי-תיבות  -  כתיבה בראשי תיבות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים קיצורים וראשי-תיבות  -  קיצורים וראשי-תיבות
דפים להדפסה אוצר מילים העשרה  -  פירוש מילים עפ"י ההקשר

השלמת מילים בטקסט (קלוז)

דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  קטעים קצרים
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  הקוטב
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  הצפרדע
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  רובוטים
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  כלניות
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  טורנדו
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  שתיית אלכוהול
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  חיפה
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  יום הולדת
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  ליאן
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  שגיא וחברו

כתיב

דפים להדפסה כתיב דברים שאעשה  -  דברים שאעשה בעתיד א'
דפים להדפסה כתיב דברים שאעשה  -  דברים שאעשה בעתיד ב'
דפים להדפסה כתיב דברים שאעשה  -  דברים שאעשה בעתיד ג'
דפים להדפסה כתיב דברים שאעשה  -  דברים שאעשה בעתיד ד'
דפים להדפסה כתיב דברים שלו  -  סיומת ות א'
דפים להדפסה כתיב דברים שלו  -  סיומת ות ב'
דפים להדפסה כתיב דברים שלו  -  סיומת ים א'
דפים להדפסה כתיב דברים שלו  -  סיומת ים ב'
דפים להדפסה כתיב דברים שלו  -  סיומות ים ות א'
דפים להדפסה כתיב דברים שלו  -  סיומות ים ות ב'
דפים להדפסה כתיב דברים שלך  -  דברים שלך א'
דפים להדפסה כתיב דברים שלך  -  דברים שלך ב'
דפים להדפסה כתיב דברים שלך  -  דברים שלך ג'
דפים להדפסה כתיב ח' או ך' בסוף מילה  -  מילים ביחיד א'
דפים להדפסה כתיב ח' או ך' בסוף מילה  -  מילים ביחיד ב'
דפים להדפסה כתיב ח' או ך' בסוף מילה  -  מילים ביחיד ג'
דפים להדפסה כתיב ח' או ך' בסוף מילה  -  לפי הצליל
דפים להדפסה כתיב ח' או ך' בסוף מילה  -  לפי צורת ההווה
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  טוטי טעותי - הנגב
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  טוטי טעותי - חייזרים
דפים להדפסה כתיב צלילים דומים  -  זבח, מתח, קרח
דפים להדפסה כתיב צלילים דומים  -  צלע, שקע, תקע
דפים להדפסה כתיב צלילים דומים  -  קורע, צובע, בולע

מילים בסמיכות

דפים להדפסה מילים בסמיכות המשמעות של צירופי סמיכות  -  הפכים
דפים להדפסה מילים בסמיכות המשמעות של צירופי סמיכות  -  למה הכוונה? א'
דפים להדפסה מילים בסמיכות המשמעות של צירופי סמיכות  -  למה הכוונה? ב'
דפים להדפסה מילים בסמיכות יחיד ורבים, ה' הידיעה  -  יודעים על מי מדובר
דפים להדפסה מילים בסמיכות יחיד ורבים, ה' הידיעה  -  יחיד ורבים בסמיכות

מילות קישור

דפים להדפסה מילות קישור סיבה, וויתור  -  השלמת למרות, בגלל
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, וויתור  -  השלמת מכיוון ש, אף על פי ש
דפים להדפסה מילות קישור תוצאה, וויתור  -  כתוצאה מכך או למרות זאת
דפים להדפסה מילות קישור תוצאה, וויתור  -  השלמת לכן, אף על פי כן
פעילויות אינטראקטיביות מילות קישור פעילות אינטראקטיבית  -  שיבוץ מילות קישור

זמן ורצף

דפים להדפסה זמן ורצף ביטויים המציינים זמן ורצף  -  מתי זה קרה? א'
דפים להדפסה זמן ורצף ביטויים המציינים זמן ורצף  -  מתי זה קרה? ב'
דפים להדפסה זמן ורצף השנה האזרחית והחודשים הלועזיים  -  השנה והחודשים הלועזיים
דפים להדפסה זמן ורצף השנה האזרחית והחודשים הלועזיים  -  שמות החודשים הלועזיים
דפים להדפסה זמן ורצף השנה האזרחית והחודשים הלועזיים  -  התאריך הלועזי
דפים להדפסה זמן ורצף משך זמן  -  כמה זמן עבר?
דפים להדפסה זמן ורצף משך זמן  -  לאחר כמה זמן לפני כמה זמן

מספרים בזכר ובנקבה

דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה המספרים 11-19 בזכר ובנקבה  -  כתיבת מספרים א'
דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה המספרים 11-19 בזכר ובנקבה  -  כתיבת מספרים ב'
דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה מספרים בזכר ובנקבה 20- 100  -  כתיבת מספרים א'
דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה מספרים בזכר ובנקבה 20- 100  -  כתיבת מספרים ב'

סיבה ותוצאה

דפים להדפסה סיבה ותוצאה הבנת סיבות ותוצאות בטקסט  -  מר יוהן
דפים להדפסה סיבה ותוצאה הבנת סיבות ותוצאות בטקסט  -  מה אומר המשפט א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה הבנת סיבות ותוצאות בטקסט  -  מה אומר המשפט ב'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה ותוצאה  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה ותוצאה  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה משפטים הגיוניים ולא הגיוניים  -  זהוי משפטים לא הגיוניים א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה משפטים הגיוניים ולא הגיוניים  -  זהוי משפטים לא הגיוניים ב'

סימני פיסוק

דפים להדפסה סימני פיסוק מרכאות בדיבור ישיר  -  הוספת מרכאות א'
דפים להדפסה סימני פיסוק מרכאות בדיבור ישיר  -  הוספת מרכאות ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודתיים ופסיקים  -  הוספת נקודתיים ופסיקים א'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודתיים ופסיקים  -  הוספת נקודתיים ופסיקים ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק כל הסימנים  -  הוספת סימני פיסוק א'
דפים להדפסה סימני פיסוק כל הסימנים  -  הוספת סימני פיסוק ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק כל הסימנים  -  הוספת סימני פיסוק ג'
דפים להדפסה סימני פיסוק כל הסימנים  -  הוספת סימני פיסוק ד'
דפים להדפסה סימני פיסוק סוגריים  -  למה יש סוגריים?

ניסוח והבעה

דפים להדפסה ניסוח והבעה תיקון שיבושי לשון  -  בגלל ה...
דפים להדפסה ניסוח והבעה תיקון שיבושי לשון  -  הביא או נתן?
דפים להדפסה ניסוח והבעה תיקון שיבושי לשון  -  מקומה של ה' הידיעה
דפים להדפסה ניסוח והבעה תיקון שיבושי לשון  -  ש... או כש...
דפים להדפסה ניסוח והבעה תיקון שיבושי לשון  -  אינם הנם
דפים להדפסה ניסוח והבעה תיקון שיבושי לשון  -  מלכותי מלאכותי
דפים להדפסה ניסוח והבעה השלמת משפטים מורכבים  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה ניסוח והבעה השלמת משפטים מורכבים  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה ניסוח והבעה השלמת משפטים מורכבים  -  השלמת משפטים ג'
דפים להדפסה ניסוח והבעה השלמת משפטים מורכבים  -  השלמת משפטים ד'

כתיבה יצירתית

דפים להדפסה כתיבה יצירתית השטויות של מי-לי  -  דובדבנים
דפים להדפסה כתיבה יצירתית השטויות של מי-לי  -  הילקוט
דפים להדפסה כתיבה יצירתית השטויות של מי-לי  -  חמישים שקל
דפים להדפסה כתיבה יצירתית השטויות של מי-לי  -  תצפית
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מה קרה?  -  סערה בים
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מה קרה?  -  קארין התרגשה
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מפעילים את הדמיון  -  מה היה אילו... א'
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מפעילים את הדמיון  -  מה היה אילו... ב'
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מרחיבים ומפרטים  -  אלרן התכונן למבחן
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מרחיבים ומפרטים  -  מיטל אוהבת לקרוא
דפים להדפסה כתיבה יצירתית סיפורים קצרצרים  -  הגיטרה
דפים להדפסה כתיבה יצירתית סיפורים קצרצרים  -  דמי-כיס

דעה ועובדה

דפים להדפסה דעה ועובדה לדעתי, אני חושב ש...  -  מהי עובדה, מהי דעה?
דפים להדפסה דעה ועובדה לדעתי, אני חושב ש...  -  ביטויים המציינים דעה
דפים להדפסה דעה ועובדה בלי לומר "לדעתי"  -  זה משעמם, מרגיז, מעצבן
דפים להדפסה דעה ועובדה בלי לומר "לדעתי"  -  כובע אחד דעות שונות
דפים להדפסה דעה ועובדה בלי לומר "לדעתי"  -  האם זו דעה או עובדה?
דפים להדפסה דעה ועובדה העובדות חשובות  -  בוגי הלך לאיבוד!
דפים להדפסה דעה ועובדה העובדות חשובות  -  התעודה של ג'ימי

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  בני האדם הקדמונים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  הבית על העץ
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  מדבר סהרה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  רומא
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  גיבורי על
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  העיר צ'וֹנְגְצִ'ינְג
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מלח הבשול
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  נמרים בארץ ישראל
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  הצפרדע וצאצאיה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מה בין תולעת וזחל?
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  בתוקף...
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  עצים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מהי עצמאות?
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  ספר השיאים של גינס
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  תחפושות בטבע
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  צמחים טורפים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  קפוארה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הקערה של סבא
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  שני אחים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הכתונת
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  השועל והחסידה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הסוחר וצרור הכסף
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הנער והנחש

אזכורים בטקסט

דפים להדפסה אזכורים בטקסט הבנה של אזכורים  -  למי או למה הכוונה א'
דפים להדפסה אזכורים בטקסט הבנה של אזכורים  -  למי או למה הכוונה ב'
דפים להדפסה אזכורים בטקסט שמוש באיזכורים  -  הוספת אזכורים מתאימים א'
דפים להדפסה אזכורים בטקסט שמוש באיזכורים  -  הוספת אזכורים מתאימים ב'

גופים וכינויי גוף

דפים להדפסה גופים וכינויי גוף גופים  -  מהם הגופים? א'
דפים להדפסה גופים וכינויי גוף גופים  -  מהם הגופים? ב'
דפים להדפסה גופים וכינויי גוף השלמת כינויי גוף בטקסט  -  השלמת כינויי-גוף א'
דפים להדפסה גופים וכינויי גוף השלמת כינויי גוף בטקסט  -  השלמת כינויי-גוף ב'

הפועל

דפים להדפסה הפועל איתור פועל במשפט  -  איפה הפועל? א'
דפים להדפסה הפועל איתור פועל במשפט  -  איפה הפועל? ב'
דפים להדפסה הפועל איתור פועל במשפט  -  מה חסר?
דפים להדפסה הפועל בניית פעלים משורש נתון  -  בונים פעלים א'
דפים להדפסה הפועל בניית פעלים משורש נתון  -  בונים פעלים ב'
דפים להדפסה הפועל בניית פעלים משורש נתון  -  בונים פעלים ג'
דפים להדפסה הפועל בניית פעלים משורש נתון  -  בונים פעלים ד'
דפים להדפסה הפועל הגוף והזמן  -  מי ומתי א'
דפים להדפסה הפועל הגוף והזמן  -  מי ומתי ב'
דפים להדפסה הפועל הגוף והזמן  -  מי ומתי ג'
דפים להדפסה הפועל הגוף והזמן  -  עבר הווה ועתיד א'
דפים להדפסה הפועל הגוף והזמן  -  עבר הווה ועתיד ב'

הנושא והרעיון המרכזי

דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא והרעיון המרכזי  -  באר-שבע
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא והרעיון המרכזי  -  ביות בעלי-חיים
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא והרעיון המרכזי  -  הכלנית
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא והרעיון המרכזי  -  תחזית מזג האוויר
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא והרעיון המרכזי  -  על מה מדובר? א'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא והרעיון המרכזי  -  על מה מדובר? ב'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא והרעיון המרכזי  -  על מה מדובר? ג'

ארגון מידע

דפים להדפסה ארגון מידע טבלה  -  שעות הפתיחה של הספרייה
דפים להדפסה ארגון מידע טבלה  -  בחירת חיית-מחמד
דפים להדפסה ארגון מידע טופס  -  פרטים לחוברת קשר
דפים להדפסה ארגון מידע טופס  -  שאלון הרגלי צפייה בטלוויזיה
דפים להדפסה ארגון מידע טקסט מפעיל  -  לחם מטוגן בביצה
דפים להדפסה ארגון מידע טקסט מפעיל  -  סלט פירות

ביטויים ופתגמים

דפים להדפסה ביטויים ופתגמים פתגמים  -  אין בוכים...
דפים להדפסה ביטויים ופתגמים פתגמים  -  לך אל הנמלה עצל
דפים להדפסה ביטויים ופתגמים פתגמים  -  מה ששנוא עליך
דפים להדפסה ביטויים ופתגמים פתגמים  -  לפני עיוור לא תיתן מכשול

שרש ומשפחת מילים

דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת השורש של מילים  -  מציאת השורש א'
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת השורש של מילים  -  מציאת השורש ב'
פעילויות אינטראקטיביות שרש ומשפחת מילים מציאת מילים משורש נתון  -  מה שייך לשורש?
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת מילים משורש נתון  -  ק.ר.ע, ש.מ.ע
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת מילים משורש נתון  -  ז.כ.ר, ת.א.ר
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת מילים משורש נתון  -  ק.ל.ט, פ.ר.ט
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת מילים מאותה משפחה  -  מלים מאותה משפחה א'
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת מילים מאותה משפחה  -  מלים מאותה משפחה ב'
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים בניית מילים משורש נתון  -  ט.פ.ס , ע.מ.ד
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים בניית מילים משורש נתון  -  ד.א.ג , כ.ע.ס

חגים ומועדים

דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  תפזורת מילים א'
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  תפזורת מילים ב'
דפים להדפסה חגים ומועדים ראש השנה  -  מדוע תוקעים בשופר?
דפים להדפסה חגים ומועדים חנוכה  -  חנוכה
דפים להדפסה חגים ומועדים יום ירושלים  -  חכמתם של ילדי ירושלים
דפים להדפסה חגים ומועדים שבועות  -  שמות החג
דפים להדפסה חגים ומועדים שבועות  -  תפזורת מילים
דפים להדפסה חגים ומועדים פורים  -  איך אסתר נבחרה למלכה?
דפים להדפסה חגים ומועדים פורים  -  תפזורת מילים