נמצאו 144 פעילויות   בחשבון - כיתה א'
חשבון כיתה א'

המספרים 0 עד 10

דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 4  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 4  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 4  -  תפסו 4
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 5  -  הקיפו 5
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 5  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 5  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 5  -  הוסיפו סימן
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 5  -  חברו בבקו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 5  -  תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  הקיפו 6
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  תפסו 6
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 6  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 6  -  הוסיפו סימן
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 6  -  תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 7  -  הקיפו 7
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 7  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 7  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 7  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 7  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 7  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  השלימו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  תפסו 8
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  הרכבי המספרים 6 7 8
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  כמה נשארו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 9  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 9  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 9  -  השלימו ופתרו ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 9  -  הקיפו 9
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  כמה נשארו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  השלימו ופתרו ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  השלימו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  הרכבי המספרים 7, 8, 9, 10
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ו'
משחקים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  לנצח את מלך הרשע
משחקים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  משחק מלחמה

המספרים 11 עד 20

דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  המחשת מספרים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  כתיבת מספרים במילים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  כתיבת מספרים בספרות
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  מספר קודם ומספר עוקב
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  השוואה בין מספרים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  הרכבי המספרים  11-20 א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  הרכבי המספרים 11-20 ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  הרכבי המספרים 11-20 ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 9
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 8
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 7
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 6
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 9 8 7 6 5
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  עוד חיבור ל- 9 8 7 6 5
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-11
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-12
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-13
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-14 15
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-14 15 16 17
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-11 12 13 14 15 16 17
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  מחסרים מ-10 תחילה
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  מחסרים מ-10 תחילה
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  מחסרים מ-10 תחילה
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  מחסרים מ-10 תחילה
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 11 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 11
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  תפסו 11
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חבור וחסור עד 11
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 11 - חברו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 12 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 12
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  תפסו 12
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 12
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 12 - חברו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 13 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 13
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  תפסו 13
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 13
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 13 - חברו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 14 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 14
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  תפסו 14
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 14
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספרים 15, 16 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 15
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 15
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 16
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 16
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספרים 17, 18 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספרים 17, 18
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 18
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 18 ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 18 ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  השלמה ל-20 וחיסור מ-20
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 20 א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 20 ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 20 ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 20 ד'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  שרשרת עד 20 א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  שרשרת עד 20 ב'

המספרים 20 - 100

דפים להדפסה המספרים 20 - 100 עשרות שלמות  -  כתיבת מספרים במילים
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 עשרות שלמות  -  כתיבת מספרים בספרות
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 עשרות שלמות  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 עשרות שלמות  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 עשרות שלמות  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 עשרות שלמות  -  שאלות חשבוניות
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  המחשת מספרים א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  המחשת מספרים ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  המחשת מספרים ג'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  כרטיסי יחידות עשרות ומאות להמחשה
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  כרטיסי יחידות עשרות ומאות להמחשה
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  עשרות ויחידות א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  עשרות ויחידות ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 שמות המספרים  -  כתיבת מספרים בספרות
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 שמות המספרים  -  כתיבת מספרים במילים
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  השוואה בין מספרים
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  לוח המאה א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  לוח המאה ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  לוח המאה ג'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מספר קודם ומספר עוקב א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מספר קודם ומספר עוקב ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מספר קודם ומספר עוקב ג'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מנייה בסדרות א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מנייה בסדרות ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מנייה בסדרות ג'

פעילות זו זמינה למנויים בלבד.

רכשו מנוי ותוכלו להנות כבר עכשיו מגישה חופשית לכל הפעילויות באתר.

בכל מקרה, שמורה לך הזכות להשתמש בפעילויות ובדפים פתוחים המסומנים   ב- לב .