נמצאו 214 פעילויות   בחשבון - רמה א'
חשבון רמה א'

המספרים 0 עד 10

משחקים להדפסה המספרים 0 עד 10 משחק הנקודות  -  משחק הנקודות
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 4  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 4  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 4  -  תפסו 4
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 5  -  הקיפו 5 א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 5  -  הקיפו 5 ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 5  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 5  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 5  -  גדול, קטן, שווה
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 5  -  חברו בקו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 5  -  תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  הקיפו 6 א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  הקיפו 6 ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  תפסו 6 א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  תפסו 6 ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 6  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 6  -  גדול, קטן, שווה א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 6  -  גדול, קטן, שווה ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 6  -  תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 7  -  הקיפו 7 א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 7  -  הקיפו 7 ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 7  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 7  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 7  -  תפסו 7
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 7  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 7  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 7  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 7  -  הקיפו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 7  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  הקיפו 8
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  השלימו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  תפסו 8 א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  תפסו 8 ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  בנו תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  בנו תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  הרכבי המספרים 6 7 8
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  כמה נשארו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  הקיפו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 9  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 9  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 9  -  השלימו ופתרו ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 9  -  הקיפו 9
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  כמה נשארו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  חברו זוגות
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  הרכבי המספרים 7, 8, 9
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  השלימו ופתרו ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  השלימו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  מצאו תרגילים
משחקים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  שלשות מנצחות
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  הרכבי המספרים 8, 9, 10 א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  הרכבי המספרים 8, 9, 10 ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  ריבועי קסם א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  ריבועי קסם ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  ריבועי קסם ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  ריבועי קסם ד'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  ריבועי קסם ה'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ו'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  חברו זוגות א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  חברו זוגות ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  התוצאה הגדולה ביותר
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  הוספת סימני פעולה א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  הוספת סימני פעולה ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  שאלות חשבוניות א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  שאלות חשבוניות ב'
משחקים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  לנצח את מלך הרשע
משחקים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  משחק מלחמה

המספרים 11 עד 20

דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  מספרים מנקודה לנקודה א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  מספרים מנקודה לנקודה ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  המחשת מספרים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  כתיבת מספרים במילים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  כתיבת מספרים בספרות
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  מספר קודם ומספר עוקב
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  השוואה בין מספרים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  הרכבי המספרים  11-20 א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  הרכבי המספרים 11-20 ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  הרכבי המספרים 11-20 ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 9
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 8
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 7
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 6
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 9 8 7 6
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 9 8 7 6 5
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-11
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-12
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-13
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-14 15
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-14 15 16 17
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-11 12 13 14 15 16 17
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  מחסרים מ-10 תחילה א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  מחסרים מ-10 תחילה ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  מחסרים מ-10 תחילה ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  מחסרים מ-10 תחילה ד'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 11 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 11
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  תפסו 11
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חבור וחסור עד 11
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  מספרים עד 11 - בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 11 - ריבועי קסם א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 11 - ריבועי קסם ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 12 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 12
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  תפסו 12
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 12
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  מספרים עד 12 - בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 12 - ריבועי קסם א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 12 - ריבועי קסם ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 13 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 13
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  תפסו 13
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 13
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 13 - ריבועי קסם א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 13 - ריבועי קסם ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  מספרים עד 13 - בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 14 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 14
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  תפסו 14
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 14
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספרים 15, 16 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 15
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 15
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 16
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 16
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספרים 17, 18 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספרים 17, 18
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 18
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 18 ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 18 ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  השלמה ל-20 וחיסור מ-20
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 20 א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 20 ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 20 ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 20 ד'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  שרשרת עד 20 א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  שרשרת עד 20 ב'
פעילויות אינטראקטיביות המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  מחברים!
פעילויות אינטראקטיביות המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  מחסרים!
משחקים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  שלשות מנצחות
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'

המספרים 20 - 100

דפים להדפסה המספרים 20 - 100 עשרות שלמות  -  כתיבת מספרים במילים
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 עשרות שלמות  -  כתיבת מספרים בספרות
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 עשרות שלמות  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 עשרות שלמות  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 עשרות שלמות  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 עשרות שלמות  -  שאלות חשבוניות א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 עשרות שלמות  -  שאלות חשבוניות ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  המחשת מספרים א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  המחשת מספרים ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  המחשת מספרים ג'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  כרטיסי יחידות עשרות ומאות להמחשה
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  כרטיסי יחידות עשרות ומאות להמחשה
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  עשרות ויחידות א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 המבנה העשרוני  -  עשרות ויחידות ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 שמות המספרים  -  כתיבת מספרים בספרות
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 שמות המספרים  -  כתיבת מספרים במילים
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  השוואה בין מספרים
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  לוח המאה א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  לוח המאה ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  לוח המאה ג'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מספר קודם ומספר עוקב א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מספר קודם ומספר עוקב ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מספר קודם ומספר עוקב ג'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מספרים מנקודה לנקודה א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מספרים מנקודה לנקודה ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מנייה בסדרות א'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מנייה בסדרות ב'
דפים להדפסה המספרים 20 - 100 רצף המספרים  -  מנייה בסדרות ג'

זוגי ואי זוגי

דפים להדפסה זוגי ואי זוגי המחשה  -  המושג זוג
דפים להדפסה זוגי ואי זוגי המחשה  -  המחשת זוגי ואי זוגי א'
דפים להדפסה זוגי ואי זוגי המחשה  -  המחשת זוגי ואי זוגי ב'
דפים להדפסה זוגי ואי זוגי המחשה  -  צביעת זוגות
דפים להדפסה זוגי ואי זוגי מיון מספרים  -  זיהוי מספרים
דפים להדפסה זוגי ואי זוגי מיון מספרים  -  מיון מספרים זוגיים ואי זוגיים

ישר המספרים

דפים להדפסה ישר המספרים מספרים 0-10  -  ישר המספרים א'
דפים להדפסה ישר המספרים מספרים 0-10  -  ישר המספרים ב'
דפים להדפסה ישר המספרים מספרים 10-20  -  ישר המספרים א'
דפים להדפסה ישר המספרים מספרים 10-20  -  ישר המספרים ב'

כפל וחילוק עד 20

דפים להדפסה כפל וחילוק עד 20 משמעות הכפל  -  כפל במקום חיבור א'
דפים להדפסה כפל וחילוק עד 20 משמעות הכפל  -  כפל במקום חיבור ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק עד 20 משמעות הכפל  -  חיבור במקום כפל

מדידת אורך

דפים להדפסה מדידת אורך מדידה ע"י השוואה  -  דלת לטירה
דפים להדפסה מדידת אורך מדידה ע"י השוואה  -  מדף לארון
דפים להדפסה מדידת אורך שימוש ביחידות מידה  -  תולים דגל

מגוון פעילויות לחופש

דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 1
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 2
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 3
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 4
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 5
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 6