נמצאו 85 פעילויות   בחשבון - רמה א'  (  המספרים 0 עד 10  )
חשבון רמה א'

המספרים 0 עד 10

משחקים להדפסה המספרים 0 עד 10 משחק הנקודות  -  משחק הנקודות
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 4  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 4  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 4  -  תפסו 4
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 5  -  הקיפו 5 א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 5  -  הקיפו 5 ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 5  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 5  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 5  -  גדול, קטן, שווה
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 5  -  חברו בקו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 5  -  תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  הקיפו 6 א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  הקיפו 6 ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  תפסו 6 א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 6  -  תפסו 6 ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 6  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 6  -  גדול, קטן, שווה א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 6  -  גדול, קטן, שווה ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 6  -  תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 7  -  הקיפו 7 א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 7  -  הקיפו 7 ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 7  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 7  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 7  -  תפסו 7
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 7  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 7  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 7  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 7  -  הקיפו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 7  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  הקיפו 8
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  השלימו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  תפסו 8 א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 8  -  תפסו 8 ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  בנו תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  בנו תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  הרכבי המספרים 6 7 8
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  כמה נשארו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 8  -  הקיפו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 9  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 9  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 9  -  השלימו ופתרו ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 9  -  הקיפו 9
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  כמה נשארו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  חברו זוגות
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 9  -  הרכבי המספרים 7, 8, 9
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  השלימו ופתרו א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  השלימו ופתרו ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  השלימו ופתרו ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  השלימו
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 הרכבי המספר 10  -  מצאו תרגילים
משחקים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  שלשות מנצחות
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  הרכבי המספרים 8, 9, 10 א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  הרכבי המספרים 8, 9, 10 ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  ריבועי קסם א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  ריבועי קסם ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  ריבועי קסם ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  ריבועי קסם ד'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  ריבועי קסם ה'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  תרגילים ו'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  חברו זוגות א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  חברו זוגות ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  התוצאה הגדולה ביותר
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  הוספת סימני פעולה א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  הוספת סימני פעולה ב'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  שאלות חשבוניות א'
דפים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  שאלות חשבוניות ב'
משחקים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  לנצח את מלך הרשע
משחקים להדפסה המספרים 0 עד 10 חיבור וחיסור עד 10  -  משחק מלחמה
חזרה לכל הפעילויות