נמצאו 79 פעילויות   בחשבון - רמה א'  (  המספרים 11 עד 20  )
חשבון רמה א'

המספרים 11 עד 20

דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  מספרים מנקודה לנקודה א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  מספרים מנקודה לנקודה ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  המחשת מספרים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  כתיבת מספרים במילים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  כתיבת מספרים בספרות
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  מספר קודם ומספר עוקב
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכרת המספרים 11 -20  -  השוואה בין מספרים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  הרכבי המספרים  11-20 א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  הרכבי המספרים 11-20 ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  הרכבי המספרים 11-20 ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור ללא המרה  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 9
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 8
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 7
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 6
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 9 8 7 6
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיבור ל- 9 8 7 6 5
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-11
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-12
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-13
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-14 15
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-14 15 16 17
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  חיסור מ-11 12 13 14 15 16 17
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  מחסרים מ-10 תחילה א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  מחסרים מ-10 תחילה ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  מחסרים מ-10 תחילה ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 הכנה להמרה  -  מחסרים מ-10 תחילה ד'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 11 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 11
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  תפסו 11
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חבור וחסור עד 11
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  מספרים עד 11 - בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 11 - ריבועי קסם א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 11 - ריבועי קסם ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 12 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 12
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  תפסו 12
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 12
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  מספרים עד 12 - בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 12 - ריבועי קסם א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 12 - ריבועי קסם ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 13 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 13
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  תפסו 13
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 13
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 13 - ריבועי קסם א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 13 - ריבועי קסם ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  מספרים עד 13 - בנו תרגילים
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספר 14 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 14
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  תפסו 14
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 14
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספרים 15, 16 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 15
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 15
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספר 16
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 16
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  המספרים 17, 18 - תרגילי חיבור וחיסור
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  הרכבי המספרים 17, 18
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 18
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 18 ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 18 ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  השלמה ל-20 וחיסור מ-20
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 20 א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 20 ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 20 ג'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  חיבור וחיסור עד 20 ד'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  שרשרת עד 20 א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  שרשרת עד 20 ב'
פעילויות אינטראקטיביות המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  מחברים!
פעילויות אינטראקטיביות המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  מחסרים!
משחקים להדפסה המספרים 11 עד 20 חיבור וחיסור עם המרה  -  שלשות מנצחות
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה המספרים 11 עד 20 שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
חזרה לכל הפעילויות