נמצאו 369 פעילויות   בחשבון - רמה ב'
חשבון רמה ב'

חיבור וחיסור בתחום ה-100

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  המחשה א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  המחשה ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  המחשה ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  המחשה ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  המחשה ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  השלמה ל-100 וחיסור מ-100
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  גדול ב, קטן ב...
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  מנייה בסדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  מנייה בסדרות ב'
עזרים והנחיות חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  הסבר
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 6 א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 6 ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 7 א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 7 ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 8 א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 8 ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 9 א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 9 ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  השלמה לעשרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  השלמה לעשרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  תחילה השלימו לעשרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  תחילה השלימו לעשרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  תחליה השלימו לעשרות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  תחילה חברו את היחידות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  תחילה חברו את היחידות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  תחילה חברו את היחידות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  עשרות לחוד ויחידות לחוד א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  עשרות לחוד ויחידות לחוד ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  עשרות לחוד ויחידות לחוד ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיסור עם המרה  -  חיסור מעשרות שלמות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיסור עם המרה  -  חיסור מעשרות שלמות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיסור עם המרה  -  תחילה הגיעו לעשרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיסור עם המרה  -  תחילה הגיעו לעשרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיסור עם המרה  -  תחילה הפחיתו את העשרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיסור עם המרה  -  תחילה הפחיתו את העשרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  השלמה ל-100 וחיסור מ-100
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיבור א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיבור ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיבור ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיבור ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיבור ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיסור א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיסור ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיסור ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיסור ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיסור ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילים עם נתון חסר א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילים עם נתון חסר ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  גדול ב, קטן ב... א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  גדול ב, קטן ב... ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיבור א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיבור ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיסור א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיסור ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיסור ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 0
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 1
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 2
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 3
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 4
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 5
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 6
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיבור וחיסור א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיבור וחיסור ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילים עם ספרות חסרות

הכרת המספרים בתחום 1,000

דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ערך הספרות במספר א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ערך הספרות במספר ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ממה בנוי המספר א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ממה בנוי המספר ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ממה בנוי המספר ג'
עזרים והנחיות הכרת המספרים בתחום 1,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  כרטיסי יחידות, עשרות ומאות
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  בונים מספרים מספרות א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  בונים מספרים מספרות ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  מפת האלף א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  מפת האלף ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 100-200 א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 100-200 ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 100-200 ג'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 100-200 ד'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 200-300 א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 200-300 ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 300-400
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  שגיאות בלוח 300-400
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 400-500 א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 400-500 ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  שגיאות בלוח 400-500
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 500-600
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  אתגר לוח 500-600
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 600-700
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 700-800
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 800-900
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  אתגר לוח 800-900
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  לוח 900-1000
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  כתבו במילים כל מספר
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  כתבו בספרות כל מספר א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  כתבו בספרות כל מספר ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מה גדול יותר
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מי לפניי, מי אחריי א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מי לפניי, מי אחריי ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מניה ברצף
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  ישר מספרים א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  ישר מספרים ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  שגיאות בישר המספרים א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום 1,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  שגיאות בישר המספרים ב'

חיבור וחיסור במאות שלמות

דפים להדפסה חיבור וחיסור במאות שלמות תרגילים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור במאות שלמות תרגילים  -  תרגילים ב'

שימוש בחוק חילוף

דפים להדפסה שימוש בחוק חילוף חילוף בתרגילי חיבור  -  תרגילים א'
דפים להדפסה שימוש בחוק חילוף חילוף בתרגילי חיבור  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה שימוש בחוק חילוף חילוף בתרגילי כפל  -  תרגילים א'
דפים להדפסה שימוש בחוק חילוף חילוף בתרגילי כפל  -  תרגילים ב'

שימוש בסוגריים

דפים להדפסה שימוש בסוגריים חיבור וחיסור עם סוגריים  -  עם או בלי סוגריים א'
דפים להדפסה שימוש בסוגריים חיבור וחיסור עם סוגריים  -  עם או בלי סוגריים ב'
דפים להדפסה שימוש בסוגריים ארבע פעולות עם סוגריים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה שימוש בסוגריים ארבע פעולות עם סוגריים  -  תרגילים ב'

לוח הכפל

דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10  -  הוסיפו סימן פעולה מתאים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10  -  כמה פעמים יש
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10  -  כפל במקום חיבור ולהיפך
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10  -  תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  תרגילי חיבור
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  כמה פעמים יש א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  כמה פעמים יש ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  חברו תרגילי כפל
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  פעילות חשבונית א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  פעילות חשבונית ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  פעילות חשבונית ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 5  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 5  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 5  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 5  -  תרגילים עם סוגריים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10, 5  -  הוסיפו את הסימן המתאים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10, 5  -  כפולות 5, 10
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10, 5  -  פעילות חשבונית
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10, 5  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10, 5  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  תרגילי חיבור א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  תרגילי חיבור ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  כמה פעמים יש א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  כמה פעמים יש ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  חברו תרגילי כפל
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  פעילות חשבונית א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  פעילות חשבונית ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  פעילות חשבונית ג'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  פעילות חשבונית ד'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 2  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 2  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 2  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 2  -  תרגילים עם סוגריים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  תרגילי חיבור
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  כמה פעמים יש
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  כמה פעמים יש
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  חברו תרגילי כפל
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  תרגילים הפוכים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  פעילות חשבונית א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  פעילות חשבונית ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 4  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 4  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 4  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 4  -  תרגילים עם סוגריים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 4  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4  -  השלמת סדרות
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4  -  פעילות חשבונית
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  תרגילי חיבור
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  כמה פעמים יש א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  כמה פעמים יש ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  חברו תרגילי כפל
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  תרגילים הפוכים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  מתחו קו ממספר למספר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 8  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 8  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 8  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 8  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 8  -  מי אני
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 8  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8  -  מי אני
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8  -  צבעו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 3  -  כמה פעמים יש א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 3  -  כמה פעמים יש ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 3  -  חברו תרגילי כפל
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 3  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 3  -  תרגילי חיבור
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 3  -  מתחו קו ממספר למספר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 3  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 3  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 3  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 3  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3  -  השלמת סדרות
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3  -  צבעו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  תרגילי חיבור א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  תרגילי חיבור ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  חברו תרגילי כפל
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  כמה פעמים יש א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  כמה פעמים יש ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  תרגילים הפוכים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  פעילות חשבונית
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  מתחו קו ממספר למספר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6  -  מי אני
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6  -  צבעו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6  -  כפולות 3, 6 - פעילות חשבונית
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6  -  זוגות תרגילים בעלי אותה התוצאה
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 9  -  תרגילי חיבור
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 9  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 9  -  תרגילים הפוכים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 9  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 9  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 9  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 9  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 9  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6, 9  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6, 9  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6, 9  -  מי אני
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6, 9  -  זוגות תרגילים בעלי אותה התוצאה
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6, 9  -  הוסיפו את הסימן המתאים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6, 9  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  תרגילי חיבור
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  כמה פעמים יש א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  כמה פעמים יש ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  פעילות חשבונית
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  תרגילים הפוכים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  מתחו קו ממספר למספר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 7  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 7  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 7  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 7  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 7  -  מי אני
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6, 7, 8, 9  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6, 7, 8, 9  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6, 7, 8, 9  -  צבעו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6, 7, 8, 9  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6, 7, 8, 9  -  הוסיפו את הסימן המתאים
פעילויות אינטראקטיביות לוח הכפל כל הכפולות  -  מכפילים!
פעילויות אינטראקטיביות לוח הכפל כל הכפולות  -  מחלקים!
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  הוסיפו את הסימן המתאים
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  זוגות תרגילים בעלי אותה התוצאה
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  מי אני
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  תרגילים עם סוגריים
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  תרגילים שקל לזכור
עזרים והנחיות לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח הכפל אביר
עזרים והנחיות לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח הכפל היפופוטם
עזרים והנחיות לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח הכפל חייל
עזרים והנחיות לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח הכפל נסיכה
עזרים והנחיות לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח הכפל צפרדעים
דפים להדפסה לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח להשלמה א'
דפים להדפסה לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח להשלמה ב'
דפים להדפסה לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח להשלמה ג'
דפים להדפסה לוח הכפל לוחות כפל  -  חוקרים את לוח הכפל

מושגים חשבוניים

דפים להדפסה מושגים חשבוניים גדול מ..., קטן מ...  -  מי אני? א'
דפים להדפסה מושגים חשבוניים גדול מ..., קטן מ...  -  מי אני? ב'
דפים להדפסה מושגים חשבוניים זוגי ואי-זוגי  -  מספרים זוגיים א'
דפים להדפסה מושגים חשבוניים זוגי ואי-זוגי  -  מספרים זוגיים ב'
דפים להדפסה מושגים חשבוניים זוגי ואי-זוגי  -  מספרים אי-זוגיים
דפים להדפסה מושגים חשבוניים זוגי ואי-זוגי  -  מספרים זוגיים ואי-זוגיים
דפים להדפסה מושגים חשבוניים חד-ספרתי, דו-ספרתי  -  הכרת המושגים
דפים להדפסה מושגים חשבוניים חד-ספרתי, דו-ספרתי  -  תרגול המושגים
דפים להדפסה מושגים חשבוניים מספר עוקב, מספר קודם  -  תרגול המושגים א'
דפים להדפסה מושגים חשבוניים מספר עוקב, מספר קודם  -  תרגול המושגים ב'
דפים להדפסה מושגים חשבוניים סכום והפרש  -  תרגול המושגים א'
דפים להדפסה מושגים חשבוניים סכום והפרש  -  תרגול המושגים ב'
דפים להדפסה מושגים חשבוניים סכום והפרש  -  תרגול המושגים ג'
דפים להדפסה מושגים חשבוניים סכום והפרש  -  תרגול המושגים ד'
דפים להדפסה מושגים חשבוניים סכום והפרש  -  תרגול המושגים ה'
דפים להדפסה מושגים חשבוניים ספרת עשרות ספרת יחידות  -  הכרת המושגים
דפים להדפסה מושגים חשבוניים ספרת עשרות ספרת יחידות  -  תרגול המושגים
פעילויות אינטראקטיביות מושגים חשבוניים מושגים שונים  -  משחק מושגים חשבוניים

גיאומטריה

פעילויות אינטראקטיביות גיאומטריה צורות וגופים  -  מצולעים - מי יודע?
פעילויות אינטראקטיביות גיאומטריה צורות וגופים  -  גופים - מי יודע?

השעון

דפים להדפסה השעון הכרת השעון  -  באיזו שעה, בערך...
דפים להדפסה השעון הכרת השעון  -  השעון הדיגיטלי א'
דפים להדפסה השעון הכרת השעון  -  השעון הדיגיטלי ב'
דפים להדפסה השעון הכרת השעון  -  השעון הדיגיטלי ג'
דפים להדפסה השעון הכרת השעון  -  מה השעה?
עזרים והנחיות השעון הכרת השעון  -  שעון לתרגול
פעילויות אינטראקטיביות השעון הכרת השעון  -  מה השעה?
דפים להדפסה השעון חישובי זמן  -  מה הייתה השעה? א'
דפים להדפסה השעון חישובי זמן  -  מה הייתה השעה? ב'
דפים להדפסה השעון חישובי זמן  -  מה תהיה השעה? א'
דפים להדפסה השעון חישובי זמן  -  מה תהיה השעה? ב'
דפים להדפסה השעון שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה השעון שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'

שאלות חשבוניות

דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חיבור א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חיבור ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חיבור ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חיבור ד'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חיסור א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חיסור ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חילוק א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חילוק ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חילוק וכפל
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  כפל א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  כפל ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  כפל ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  כפל ד'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  כפל ה'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  כפל ו'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות חיבור וחיסור עד 100  -  שאלות א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות חיבור וחיסור עד 100  -  שאלות ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות חיבור וחיסור עד 100  -  שאלות ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות חיבור וחיסור עד 100  -  שאלות דו-שלביות א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות חיבור וחיסור עד 100  -  שאלות דו-שלביות ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות חיבור וחיסור עד 100  -  שאלות דו-שלביות ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ד'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ה'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ו'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ז'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ח'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ט'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות י'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יא'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יד'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יז'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יח'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יט'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות כ'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות כא'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות כב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות כג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  שאלות א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  מהו התרגיל המתאים
פעילויות אינטראקטיביות שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  מה התרגיל?
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  שאלות דו-שלביות א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  שאלות דו-שלביות ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  שאלות דו-שלביות ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות לחגים  -  חנוכה
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות לחגים  -  פורים

מגוון פעילויות לחופש

דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 1
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 2
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 3
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 4
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 5
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 6

חקר נתונים

דפים להדפסה חקר נתונים טבלת נתונים  -  ימי הולדת
דפים להדפסה חקר נתונים טבלת נתונים  -  להוציא את זאביק
דפים להדפסה חקר נתונים דיאגרמה  -  אחים ואחיות
דפים להדפסה חקר נתונים דיאגרמה  -  כיבוד למסיבה