נמצאו 71 פעילויות   בחשבון - רמה ב'  (  חיבור וחיסור בתחום ה-100  )
חשבון רמה ב'

חיבור וחיסור בתחום ה-100

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  המחשה א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  המחשה ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  המחשה ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  המחשה ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  המחשה ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  השלמה ל-100 וחיסור מ-100
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  גדול ב, קטן ב...
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  מנייה בסדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן ללא המרה  -  מנייה בסדרות ב'
עזרים והנחיות חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  הסבר
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 6 א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 6 ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 7 א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 7 ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 8 א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 8 ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 9 א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה + ביסוס  -  חיבור וחיסור עד 9 ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך ללא המרה  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  השלמה לעשרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  השלמה לעשרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  תחילה השלימו לעשרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  תחילה השלימו לעשרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  תחליה השלימו לעשרות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  תחילה חברו את היחידות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  תחילה חברו את היחידות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  תחילה חברו את היחידות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  עשרות לחוד ויחידות לחוד א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  עשרות לחוד ויחידות לחוד ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיבור עם המרה  -  עשרות לחוד ויחידות לחוד ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיסור עם המרה  -  חיסור מעשרות שלמות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיסור עם המרה  -  חיסור מעשרות שלמות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיסור עם המרה  -  תחילה הגיעו לעשרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיסור עם המרה  -  תחילה הגיעו לעשרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיסור עם המרה  -  תחילה הפחיתו את העשרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - הכנה לחיסור עם המרה  -  תחילה הפחיתו את העשרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  השלמה ל-100 וחיסור מ-100
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיבור א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיבור ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיבור ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיבור ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיבור ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיסור א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיסור ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיסור ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיסור ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילי חיסור ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילים עם נתון חסר א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  תרגילים עם נתון חסר ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  גדול ב, קטן ב... א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאוזן - חיבור וחיסור עם המרה  -  גדול ב, קטן ב... ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיבור א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיבור ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיסור א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיסור ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיסור ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 0
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 1
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 2
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 3
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 4
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 5
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  חיסור - ספרת היחידות 6
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיבור וחיסור א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילי חיבור וחיסור ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה-100 מאונך עם המרה  -  תרגילים עם ספרות חסרות
חזרה לכל הפעילויות