נמצאו 154 פעילויות   בחשבון - רמה ב'  (  לוח הכפל  )
חשבון רמה ב'

לוח הכפל

דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10  -  הוסיפו סימן פעולה מתאים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10  -  כמה פעמים יש
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10  -  כפל במקום חיבור ולהיפך
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10  -  תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  תרגילי חיבור
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  כמה פעמים יש א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  כמה פעמים יש ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  חברו תרגילי כפל
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  פעילות חשבונית א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  פעילות חשבונית ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 5  -  פעילות חשבונית ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 5  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 5  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 5  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 5  -  תרגילים עם סוגריים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10, 5  -  הוסיפו את הסימן המתאים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10, 5  -  כפולות 5, 10
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10, 5  -  פעילות חשבונית
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10, 5  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 1, 10, 5  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  תרגילי חיבור א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  תרגילי חיבור ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  כמה פעמים יש א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  כמה פעמים יש ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  חברו תרגילי כפל
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  פעילות חשבונית א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  פעילות חשבונית ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  פעילות חשבונית ג'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 2  -  פעילות חשבונית ד'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 2  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 2  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 2  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 2  -  תרגילים עם סוגריים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  תרגילי חיבור
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  כמה פעמים יש
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  כמה פעמים יש
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  חברו תרגילי כפל
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  תרגילים הפוכים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  פעילות חשבונית א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 4  -  פעילות חשבונית ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 4  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 4  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 4  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 4  -  תרגילים עם סוגריים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 4  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4  -  השלמת סדרות
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4  -  פעילות חשבונית
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  תרגילי חיבור
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  כמה פעמים יש א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  כמה פעמים יש ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  חברו תרגילי כפל
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  תרגילים הפוכים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 8  -  מתחו קו ממספר למספר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 8  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 8  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 8  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 8  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 8  -  מי אני
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 8  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8  -  מי אני
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8  -  צבעו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 3  -  כמה פעמים יש א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 3  -  כמה פעמים יש ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 3  -  חברו תרגילי כפל
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 3  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 3  -  תרגילי חיבור
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 3  -  מתחו קו ממספר למספר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 3  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 3  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 3  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 3  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3  -  השלמת סדרות
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3  -  צבעו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  תרגילי חיבור א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  תרגילי חיבור ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  חברו תרגילי כפל
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  כמה פעמים יש א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  כמה פעמים יש ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  תרגילים הפוכים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  פעילות חשבונית
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 6  -  מתחו קו ממספר למספר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6  -  מי אני
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6  -  צבעו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6  -  כפולות 3, 6 - פעילות חשבונית
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6  -  זוגות תרגילים בעלי אותה התוצאה
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 9  -  תרגילי חיבור
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 9  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 9  -  תרגילים הפוכים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 9  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 9  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 9  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 9  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 9  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6, 9  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6, 9  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6, 9  -  מי אני
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6, 9  -  זוגות תרגילים בעלי אותה התוצאה
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6, 9  -  הוסיפו את הסימן המתאים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 10, 5, 2, 4, 8, 3, 6, 9  -  בנו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  תרגילי חיבור
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  כמה פעמים יש א'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  כמה פעמים יש ב'
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  פעילות חשבונית
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  תרגילים הפוכים
דפים להדפסה לוח הכפל הכנה לכפולות 7  -  מתחו קו ממספר למספר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 7  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 7  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 7  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 7  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 7  -  מי אני
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6, 7, 8, 9  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6, 7, 8, 9  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6, 7, 8, 9  -  צבעו תרגילים
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6, 7, 8, 9  -  מה חסר
דפים להדפסה לוח הכפל כפולות 6, 7, 8, 9  -  הוסיפו את הסימן המתאים
פעילויות אינטראקטיביות לוח הכפל כל הכפולות  -  מכפילים!
פעילויות אינטראקטיביות לוח הכפל כל הכפולות  -  מחלקים!
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  הוסיפו את הסימן המתאים
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  זוגות תרגילים בעלי אותה התוצאה
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  כפל בעזרת פילוג
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  מי אני
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  תרגילים א'
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  תרגילים עם סוגריים
דפים להדפסה לוח הכפל כל הכפולות  -  תרגילים שקל לזכור
עזרים והנחיות לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח הכפל אביר
עזרים והנחיות לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח הכפל היפופוטם
עזרים והנחיות לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח הכפל חייל
עזרים והנחיות לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח הכפל נסיכה
עזרים והנחיות לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח הכפל צפרדעים
דפים להדפסה לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח להשלמה א'
דפים להדפסה לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח להשלמה ב'
דפים להדפסה לוח הכפל לוחות כפל  -  לוח להשלמה ג'
דפים להדפסה לוח הכפל לוחות כפל  -  חוקרים את לוח הכפל
חזרה לכל הפעילויות