נמצאו 52 פעילויות   בחשבון - רמה ב'  (  שאלות חשבוניות  )
חשבון רמה ב'

שאלות חשבוניות

דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חיבור א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חיבור ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חיבור ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חיבור ד'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חיסור א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חיסור ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חילוק א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חילוק ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  חילוק וכפל
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  כפל א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  כפל ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  כפל ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  כפל ד'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  כפל ה'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות המחשת שאלות חשבוניות  -  כפל ו'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות חיבור וחיסור עד 100  -  שאלות א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות חיבור וחיסור עד 100  -  שאלות ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות חיבור וחיסור עד 100  -  שאלות ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות חיבור וחיסור עד 100  -  שאלות דו-שלביות א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות חיבור וחיסור עד 100  -  שאלות דו-שלביות ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות חיבור וחיסור עד 100  -  שאלות דו-שלביות ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ד'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ה'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ו'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ז'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ח'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות ט'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות י'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יא'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יד'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יז'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יח'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות יט'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות כ'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות כא'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות כב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות בכפל וחילוק  -  שאלות כג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  שאלות א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  מהו התרגיל המתאים
פעילויות אינטראקטיביות שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  מה התרגיל?
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  שאלות דו-שלביות א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  שאלות דו-שלביות ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות מעורבות  -  שאלות דו-שלביות ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות לחגים  -  חנוכה
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות לחגים  -  פורים
חזרה לכל הפעילויות