נמצאו 223 פעילויות   בחשבון - רמה ג'
חשבון רמה ג'

הכרת המספרים 100-1000

עזרים והנחיות הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  כרטיסי יחידות עשרות ומאות להמחשה
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  כמה כסף זה א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  כמה כסף זה ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  ממירים כסף א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  ממירים כסף ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  ממירים כסף ג'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  ממה בנוי המספר א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  ממה בנוי המספר ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  מבינים את המספרים א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  מבינים את המספרים ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  מבינים את המספרים ג'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  מבינים את המספרים ד'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  מפת האלף א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  מפת האלף ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 השוואה בין מספרים  -  הוספת סימן - גדול, קטן א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 השוואה בין מספרים  -  הוספת סימן - גדול, קטן ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 רצף המספרים  -  מספר קודם ומספר עוקב
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 רצף המספרים  -  סדרות
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 שמות המספרים  -  כתיבת מספרים בספרות א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 שמות המספרים  -  כתיבת מספרים בספרות ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 שמות המספרים  -  כתיבת מספרים במילים

השלמה למאות וחיסור ממאות

דפים להדפסה השלמה למאות וחיסור ממאות השלמה ל-100 והפחתה מ-100  -  הוספה והפחתה של אחדות
דפים להדפסה השלמה למאות וחיסור ממאות השלמה ל-100 והפחתה מ-100  -  הוספה והפחתה של עשרות
דפים להדפסה השלמה למאות וחיסור ממאות השלמה למאות והפחתה ממאות  -  הוספה והפחתה של עשרות
דפים להדפסה השלמה למאות וחיסור ממאות השלמה למאות והפחתה ממאות  -  הוספה והפחתה של יחידות

חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 השלמה ל-1,000 והפחתה מ-1,000  -  תרגילים במאוזן א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 השלמה ל-1,000 והפחתה מ-1,000  -  תרגילים במאוזן ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 השלמה ל-1,000 והפחתה מ-1,000  -  תרגילים במאוזן ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים עם נתון חסר א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים עם נתון חסר ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים עם נתון חסר ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים עם נתון חסר א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים עם נתון חסר ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וישר המספרים  -  השלמת סדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וישר המספרים  -  השלמת סדרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וישר המספרים  -  השלמת סדרות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וישר המספרים  -  ישר מספרים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וישר המספרים  -  ישר מספרים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים עם ספרות חסרות
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'

הכרת המספרים בתחום ה-10,000

דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ממה בנוי המספר א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ממה בנוי המספר ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ממה בנוי המספר ג'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר ג'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  בונים מספרים מספרות א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  בונים מספרים מספרות ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני א
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ב
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 קריאה וכתיבה של מספרים  -  קריאה וכתיבה של מספרים א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 קריאה וכתיבה של מספרים  -  קריאה וכתיבה של מספרים ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מספר עוקב ומספר קודם א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מספר עוקב ומספר קודם ב'

חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'

סדר הפעולות והשימוש בסוגריים

דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות  -  תרגילים א'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  סימן הפעולה קובע
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים עם נתון חסר
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  הוספת סוגריים

חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג

דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג חילוף בחבור ובכפל  -  חילוף בחיבור א'
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג חילוף בחבור ובכפל  -  חילוף בחיבור ב'
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג חילוף בחבור ובכפל  -  חילוף בכפל
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג כפל וחילוק בעזרת פילוג  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג כפל וחילוק בעזרת פילוג  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג כפל וחילוק בעזרת פילוג  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג כפל וחילוק בעזרת פילוג  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג קיבוץ בחיבור ובכפל  -  קיבוץ בחיבור
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג קיבוץ בחיבור ובכפל  -  קיבוץ בכפל

עיגול ואומדן

דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-100  -  בין עשרות שלמות
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-100  -  עיגול לעשרות א'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-100  -  עיגול לעשרות ב'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-100  -  חיבור וחיסור באומדן א'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-100  -  חיבור וחיסור באומדן ב'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-1,000  -  בין עשרות שלמות
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-1,000  -  עיגול לעשרות א'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-1,000  -  עיגול לעשרות ב'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-1,000  -  בין מאות שלמות
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-1,000  -  עיגול למאות א'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-1,000  -  עיגול למאות ב'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-1,000  -  חיבור וחיסור באומדן א'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-1,000  -  חיבור וחיסור באומדן ב'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-1,000  -  מהו המספר המדוייק? א'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-1,000  -  מהו המספר המדוייק? ב'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-10,000  -  בין עשרות שלמות
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-10,000  -  עיגול לעשרות א'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-10,000  -  עיגול לעשרות ב'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-10,000  -  בין מאות שלמות
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-10,000  -  עיגול למאות א'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-10,000  -  עיגול למאות ב'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-10,000  -  בין אלפים שלמים
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-10,000  -  עיגול לאלפים א'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-10,000  -  עיגול לאלפים ב'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-10,000  -  חיבור וחיסור באומדן א'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-10,000  -  חיבור וחיסור באומדן ב'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-10,000  -  מהו המספר המדוייק? א'
דפים להדפסה עיגול ואומדן עיגול ואומדן בתחום ה-10,000  -  מהו המספר המדוייק? ב'

ביסוס לוח הכפל

דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 5,10  -  תרגילים במאוזן
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 5,10  -  זיהוי כפולות 5,10
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 2,4,8  -  תרגילים במאוזן א'
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 2,4,8  -  תרגילים במאוזן ב'
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 2,4,8  -  כפולות 4
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 2,4,8  -  כפולות 8
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 2,4,8  -  שעשועון 4
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 2,4,8  -  שעשועון 8
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 3,6  -  תרגילים במאוזן
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 3,6  -  נתון חסר
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 3,6  -  כפולות 3
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 3,6  -  כפולות 6
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 3,6  -  שעשועון 3, 6
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 7  -  תרגילים במאוזן
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 7  -  נתון חסר
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 9  -  תרגילים במאוזן
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 9  -  נתון חסר
כלים חכמים ביסוס לוח הכפל כל הכפולות  -  לוח הכפל האינטראקטיבי
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כל הכפולות  -  שיבוץ בלוח הכפל א'
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כל הכפולות  -  שיבוץ בלוח הכפל ב'
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כל הכפולות  -  הקיפו מספרים
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כל הכפולות  -  מה בלוח?

סימני ההתחלקות

דפים להדפסה סימני ההתחלקות סימני התחלקות  -  סימני התחלקות ב-10 וב-5
דפים להדפסה סימני ההתחלקות סימני התחלקות  -  סימני התחלקות ב-2 וב-10
דפים להדפסה סימני ההתחלקות סימני התחלקות  -  סימני ההתחלקות ב-2 ב-5 וב-10

חילוק עם שארית

דפים להדפסה חילוק עם שארית הכנה לחילוק עם שארית  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חילוק עם שארית הכנה לחילוק עם שארית  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חילוק עם שארית חילוק עם שארית  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חילוק עם שארית חילוק עם שארית  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חילוק עם שארית חילוק עם שארית  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חילוק עם שארית שאלות חשבוניות  -  חנות פרחים
דפים להדפסה חילוק עם שארית שאלות חשבוניות  -  בלונים
דפים להדפסה חילוק עם שארית שאלות חשבוניות  -  מה אפשר לקנות?

כפל וחילוק בתחום ה-1,000

דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 הגדלה והקטנה פי 10 ו-100  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 הגדלה והקטנה פי 10 ו-100  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 כפל במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 כפל במאונך  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 כפל במאונך  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ה'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ו'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ז'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ח'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ט'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות י'

כפל וחילוק בתחום ה-10,000

דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 הגדלה והקטנה פי 10, 100, 1000  -  הגדילו / הקטינו פי
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 הגדלה והקטנה פי 10, 100, 1000  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 הגדלה והקטנה פי 10, 100, 1000  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 הגדלה והקטנה פי 10, 100, 1000  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 הגדלה והקטנה פי 10, 100, 1000  -  תרגילים עם נתון חסר א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 הגדלה והקטנה פי 10, 100, 1000  -  תרגילים עם נתון חסר ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 כפל במאוזן  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 כפל במאוזן  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 כפל במאוזן  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 כפל במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 כפל במאונך  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 כפל במאונך  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'

חקר נתונים

דפים להדפסה חקר נתונים קוראים דיאגרמה  -  תלמידי בית-הספר
דפים להדפסה חקר נתונים קוראים דיאגרמה  -  הרשמה לספרייה
דפים להדפסה חקר נתונים בניית דיאגרמה  -  חוגגים סיום שנה

גימטריה

דפים להדפסה גימטריה ערך האותיות  -  ערך האותיות א'
דפים להדפסה גימטריה ערך האותיות  -  ערך האותיות ב'
דפים להדפסה גימטריה ייצוג מספרים באותיות  -  חגי ישראל
דפים להדפסה גימטריה ייצוג מספרים באותיות  -  חודשי השנה
דפים להדפסה גימטריה ייצוג מספרים באותיות  -  שמות ערים
דפים להדפסה גימטריה ייצוג מספרים באותיות  -  שמות של פרחים

שאלות חשבוניות

פעילויות אינטראקטיביות שאלות חשבוניות שאלות חד-שלביות  -  מה התרגיל?
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות חד-שלביות  -  מהו התרגיל המתאים א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות חד-שלביות  -  מהו התרגיל המתאים ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות חד-שלביות  -  מהו התרגיל המתאים ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות דו-שלביות  -  שאלות חשבוניות א'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות דו-שלביות  -  שאלות חשבוניות ב'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות דו-שלביות  -  שאלות חשבוניות ג'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות דו-שלביות  -  שאלות חשבוניות ד'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות דו-שלביות  -  שאלות חשבוניות ה'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות דו-שלביות  -  שאלות חשבוניות ו'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות דו-שלביות  -  שאלות חשבוניות ז'
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות לחגים  -  חנוכה
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות לחגים  -  פורים

מגוון פעילויות לחופש

דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 1
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 2
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 3
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 4
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 5
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 6
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 7
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 8
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 9
דפים להדפסה מגוון פעילויות לחופש נושאים שונים  -  דף משימות 10