נמצאו 82 פעילויות   בחשבון - כיתה ג'
חשבון כיתה ג'

השלמת מאות

דפים להדפסה השלמת מאות השלמה ל-100 והפחתה מ-100  -  הוספה והפחתה של עשרות
דפים להדפסה השלמת מאות השלמה למאות והפחתה ממאות  -  הוספה והפחתה של עשרות
דפים להדפסה השלמת מאות השלמה למאות והפחתה ממאות  -  הוספה והפחתה של יחידות

הכרת המספרים 100-1000

עזרים והנחיות הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  כרטיסי יחידות עשרות ומאות להמחשה
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  כמה כסף זה א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  כמה כסף זה ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  ממירים כסף א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  ממירים כסף ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  ממירים כסף ג'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  ממה בנוי המספר א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  ממה בנוי המספר ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  מבינים את המספרים א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  מבינים את המספרים ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  מפת האלף א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 המבנה העשרוני  -  מפת האלף ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 השוואה בין מספרים  -  הוספת סימן - גדול, קטן א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 השוואה בין מספרים  -  הוספת סימן - גדול, קטן ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 רצף המספרים  -  מספר קודם ומספר עוקב
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 רצף המספרים  -  סדרות
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 שמות המספרים  -  כתיבת מספרים בספרות א'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 שמות המספרים  -  כתיבת מספרים בספרות ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים 100-1000 שמות המספרים  -  כתיבת מספרים במילים

חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 השלמה ל-1,000 והפחתה מ-1,000  -  תרגילים במאוזן א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 השלמה ל-1,000 והפחתה מ-1,000  -  תרגילים במאוזן ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 השלמה ל-1,000 והפחתה מ-1,000  -  תרגילים במאוזן ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים עם נתון חסר א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים עם נתון חסר ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים עם נתון חסר ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים עם נתון חסר א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים עם נתון חסר ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וציר מספרים  -  השלמת סדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וציר מספרים  -  השלמת סדרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וציר מספרים  -  ציר מספרים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וציר מספרים  -  ציר מספרים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים עם ספרות חסרות

הכרת המספרים בתחום ה-10,000

דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ממה בנוי המספר א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ממה בנוי המספר ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ממה בנוי המספר ג'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  בונים מספרים מספרות א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  בונים מספרים מספרות ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני א
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ב
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 קריאה וכתיבה של מספרים  -  קריאה וכתיבה של מספרים א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 קריאה וכתיבה של מספרים  -  קריאה וכתיבה של מספרים ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מספר עוקב ומספר קודם א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מספר עוקב ומספר קודם ב'

חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים ד'

סדר הפעולות והשימוש בסוגריים

דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות  -  תרגילים א'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  הוספת סוגריים

חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג

דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג חילוף בחבור ובכפל  -  חילוף בחיבור א'
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג חילוף בחבור ובכפל  -  חילוף בחיבור ב'
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג חילוף בחבור ובכפל  -  חילוף בכפל
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג כפל וחילוק בעזרת פילוג  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג כפל וחילוק בעזרת פילוג  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג כפל וחילוק בעזרת פילוג  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג כפל וחילוק בעזרת פילוג  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג קיבוץ בחיבור ובכפל  -  קיבוץ בחיבור
דפים להדפסה חוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג קיבוץ בחיבור ובכפל  -  קיבוץ בכפל

פעילות זו זמינה למנויים בלבד.

רכשו מנוי ותוכלו להנות כבר עכשיו מגישה חופשית לכל הפעילויות באתר.

בכל מקרה, שמורה לך הזכות להשתמש בפעילויות ובדפים פתוחים המסומנים   ב- לב .