נמצאו 22 פעילויות   בחשבון - רמה ג'  (  ביסוס לוח הכפל  )
חשבון רמה ג'

ביסוס לוח הכפל

דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 5,10  -  תרגילים במאוזן
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 5,10  -  זיהוי כפולות 5,10
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 2,4,8  -  תרגילים במאוזן א'
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 2,4,8  -  תרגילים במאוזן ב'
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 2,4,8  -  כפולות 4
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 2,4,8  -  כפולות 8
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 2,4,8  -  שעשועון 4
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 2,4,8  -  שעשועון 8
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 3,6  -  תרגילים במאוזן
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 3,6  -  נתון חסר
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 3,6  -  כפולות 3
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 3,6  -  כפולות 6
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 3,6  -  שעשועון 3, 6
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 7  -  תרגילים במאוזן
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 7  -  נתון חסר
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 9  -  תרגילים במאוזן
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כפולות 9  -  נתון חסר
כלים חכמים ביסוס לוח הכפל כל הכפולות  -  לוח הכפל האינטראקטיבי
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כל הכפולות  -  שיבוץ בלוח הכפל א'
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כל הכפולות  -  שיבוץ בלוח הכפל ב'
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כל הכפולות  -  הקיפו מספרים
דפים להדפסה ביסוס לוח הכפל כל הכפולות  -  מה בלוח?
חזרה לכל הפעילויות