נמצאו 6 פעילויות   בחשבון - רמה ג'  (  גימטריה  )
חשבון רמה ג'

גימטריה

דפים להדפסה גימטריה ערך האותיות  -  ערך האותיות א'
דפים להדפסה גימטריה ערך האותיות  -  ערך האותיות ב'
דפים להדפסה גימטריה ייצוג מספרים באותיות  -  חגי ישראל
דפים להדפסה גימטריה ייצוג מספרים באותיות  -  חודשי השנה
דפים להדפסה גימטריה ייצוג מספרים באותיות  -  שמות ערים
דפים להדפסה גימטריה ייצוג מספרים באותיות  -  שמות של פרחים
חזרה לכל הפעילויות