נמצאו 14 פעילויות   בחשבון - רמה ג'  (  הכרת המספרים בתחום ה-10,000  )
חשבון רמה ג'

הכרת המספרים בתחום ה-10,000

דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ממה בנוי המספר א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ממה בנוי המספר ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ממה בנוי המספר ג'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר ג'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  בונים מספרים מספרות א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  בונים מספרים מספרות ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני א
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ב
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 קריאה וכתיבה של מספרים  -  קריאה וכתיבה של מספרים א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 קריאה וכתיבה של מספרים  -  קריאה וכתיבה של מספרים ב'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מספר עוקב ומספר קודם א'
דפים להדפסה הכרת המספרים בתחום ה-10,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מספר עוקב ומספר קודם ב'
חזרה לכל הפעילויות