נמצאו 29 פעילויות   בחשבון - רמה ג'  (  חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000  )
חשבון רמה ג'

חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 השלמה ל-1,000 והפחתה מ-1,000  -  תרגילים במאוזן א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 השלמה ל-1,000 והפחתה מ-1,000  -  תרגילים במאוזן ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 השלמה ל-1,000 והפחתה מ-1,000  -  תרגילים במאוזן ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים עם נתון חסר א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים עם נתון חסר ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן ללא המרה  -  תרגילים עם נתון חסר ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים עם נתון חסר א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 מאוזן עם המרה  -  תרגילים עם נתון חסר ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וישר המספרים  -  השלמת סדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וישר המספרים  -  השלמת סדרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וישר המספרים  -  השלמת סדרות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וישר המספרים  -  ישר מספרים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 סדרות וישר המספרים  -  ישר מספרים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים עם ספרות חסרות
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 1,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'
חזרה לכל הפעילויות