נמצאו 7 פעילויות   בחשבון - רמה ג'  (  חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000  )
חשבון רמה ג'

חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 תרגילים במאוזן  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום ה- 10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
חזרה לכל הפעילויות