נמצאו 14 פעילויות   בחשבון - רמה ג'  (  כפל וחילוק בתחום ה-10,000  )
חשבון רמה ג'

כפל וחילוק בתחום ה-10,000

דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 הגדלה והקטנה פי 10, 100, 1000  -  הגדילו / הקטינו פי
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 הגדלה והקטנה פי 10, 100, 1000  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 הגדלה והקטנה פי 10, 100, 1000  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 הגדלה והקטנה פי 10, 100, 1000  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 הגדלה והקטנה פי 10, 100, 1000  -  תרגילים עם נתון חסר א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 הגדלה והקטנה פי 10, 100, 1000  -  תרגילים עם נתון חסר ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 כפל במאוזן  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 כפל במאוזן  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 כפל במאוזן  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 כפל במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 כפל במאונך  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 כפל במאונך  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום ה-10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
חזרה לכל הפעילויות