נמצאו 13 פעילויות   בחשבון - רמה ג'  (  סדר הפעולות והשימוש בסוגריים  )
חשבון רמה ג'

סדר הפעולות והשימוש בסוגריים

דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות  -  תרגילים א'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים שימוש בסוגריים  -  סימן הפעולה קובע
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  תרגילים עם נתון חסר
דפים להדפסה סדר הפעולות והשימוש בסוגריים סדר הפעולות ושימוש בסוגריים  -  הוספת סוגריים
חזרה לכל הפעילויות