נמצאו 172 פעילויות   בחשבון - רמה ד'
חשבון רמה ד'

חיבור וחיסור בתחום 10,000

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 סדרות בתחום 10,000  -  השלמת סדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 סדרות בתחום 10,000  -  השלמת סדרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 סדרות בתחום 10,000  -  השלמת סדרות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן ללא המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן ללא המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן ללא המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן ללא המרה  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן ללא המרה  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן ללא המרה  -  תרגילים ו'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן עם המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן עם המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן עם המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן עם המרה  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'

הכרת מספרים בתחום 100,000

דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ג'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ד'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ערך הספרות במספר א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ערך הספרות במספר ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ערך הספרות במספר ג'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מיקום מספרים על הציר א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מיקום מספרים על הציר ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מספר עוקב ומספר קודם א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מספר עוקב ומספר קודם ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  קריאה וכתיבה של מספרים א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  קריאה וכתיבה של מספרים ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 בניית מספרים  -  ממה בנוי המספר א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 בניית מספרים  -  ממה בנוי המספר ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 בניית מספרים  -  בונים מספרים מספרות א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 בניית מספרים  -  בונים מספרים מספרות ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 השוואה בין מספרים  -  השלמת מספרים מתאימים א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 השוואה בין מספרים  -  השלמת מספרים מתאימים ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 השוואה בין מספרים  -  סידור מהקטן לגדול א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 השוואה בין מספרים  -  סידור מהקטן לגדול ב'

חיבור וחיסור בתחום 100,000

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 סדרות  -  השלמת סדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 סדרות  -  השלמת סדרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 סדרות  -  השלמת סדרות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים עם נתון חסר א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים עם נתון חסר ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים עם נתון חסר ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים עם נתון חסר ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 חיבור וחיסור במאוזן  -  תרגילים עם נתון חסר ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'

עיגול ואומדן בתחום 100,000

דפים להדפסה עיגול ואומדן בתחום 100,000 עיגול לאלפים שלמים  -  עגלו לאלפים שלמים א'
דפים להדפסה עיגול ואומדן בתחום 100,000 עיגול לאלפים שלמים  -  עגלו לאלפים שלמים ב'
דפים להדפסה עיגול ואומדן בתחום 100,000 עיגול לעשרות אלפים  -  עגלו לעשרות אלפים א'
דפים להדפסה עיגול ואומדן בתחום 100,000 עיגול לעשרות אלפים  -  עגלו לעשרות אלפים ב'

הכרת מספרים בתחום 1,000,000

דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 בניית מספרים  -  ממה בנוי המספר א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 בניית מספרים  -  ממה בנוי המספר ב'
עזרים והנחיות הכרת מספרים בתחום 1,000,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  סרגל עזר למספרים בני 3-9 ספרות
עזרים והנחיות הכרת מספרים בתחום 1,000,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  מפת המיליון א'
עזרים והנחיות הכרת מספרים בתחום 1,000,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  מפת המיליון ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  טבלת המחשה א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  טבלת המחשה ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  טבלת המחשה ג'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  טבלת המחשה ד'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ערך הספרות במספר א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ערך הספרות במספר ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ערך הספרות במספר ג'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ערך הספרות במספר ד'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  קריאה וכתיבה של מספרים א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  קריאה וכתיבה של מספרים ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מיקום מספרים על הציר א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מיקום מספרים על הציר ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  בין... לבין... א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  בין... לבין... ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 השוואה בין מספרים  -  השלמת מספרים מתאימים א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 השוואה בין מספרים  -  השלמת מספרים מתאימים ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 השוואה בין מספרים  -  סידור מהקטן לגדול א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 1,000,000 השוואה בין מספרים  -  סידור מהקטן לגדול ב'

סימני ההתחלקות

דפים להדפסה סימני ההתחלקות סימני ההתחלקות ב- 3, 6, 9  -  מספרים המתחלקים ב-3 א'
דפים להדפסה סימני ההתחלקות סימני ההתחלקות ב- 3, 6, 9  -  מספרים המתחלקים ב-3 ב'
דפים להדפסה סימני ההתחלקות סימני ההתחלקות ב- 3, 6, 9  -  מספרים המתחלקים ב-6 א'
דפים להדפסה סימני ההתחלקות סימני ההתחלקות ב- 3, 6, 9  -  מספרים המתחלקים ב-6 ב'
דפים להדפסה סימני ההתחלקות סימני ההתחלקות ב- 3, 6, 9  -  מספרים המתחלקים ב-6 ג'
דפים להדפסה סימני ההתחלקות סימני ההתחלקות ב- 3, 6, 9  -  מספרים המתחלקים ב-6 ד'
דפים להדפסה סימני ההתחלקות סימני ההתחלקות ב- 3, 6, 9  -  מספרים המתחלקים ב-9 א'
דפים להדפסה סימני ההתחלקות סימני ההתחלקות ב- 3, 6, 9  -  מספרים המתחלקים ב-9 ב'

חילוק ארוך

דפים להדפסה חילוק ארוך חילוק תלת-ספרתי בחד-ספרתי  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חילוק ארוך חילוק תלת-ספרתי בחד-ספרתי  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חילוק ארוך חילוק ארבע-ספרתי בחד-ספרתי  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חילוק ארוך חילוק ארבע-ספרתי בחד-ספרתי  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חילוק ארוך חילוק ארבע ספרתי בעשרות שלמות  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חילוק ארוך חילוק ארבע ספרתי בעשרות שלמות  -  תרגילים ב'

מספרים ראשוניים ופריקים

דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים מיון מספרים  -  דף עבודה א'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים מיון מספרים  -  דף עבודה ב'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים מיון מספרים  -  דף עבודה ג'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים בנייה במספרים ראשוניים  -  משתעשעים במספרים א'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים בנייה במספרים ראשוניים  -  משתעשעים במספרים ב'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים בנייה במספרים ראשוניים  -  משתעשעים במספרים ג'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים הכרות עם גורמי המספר  -  מהם הגורמים א'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים הכרות עם גורמי המספר  -  מהם הגורמים ב'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים הכרות עם גורמי המספר  -  זיהוי גורמים ראשוניים
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים הכרות עם גורמי המספר  -  בונים מספרים מגורמים ראשוניים
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים הכרות עם גורמי המספר  -  בונים תרגילים מגורמים ראשוניים
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים פרוק לגורמים ראשוניים  -  דף עבודה א'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים פרוק לגורמים ראשוניים  -  דף עבודה ב'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים פרוק לגורמים ראשוניים  -  דף עבודה ג'

כפל וחילוק בתחום 100,000

דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 כפל וחילוק ב-10 וחזקותיו  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 כפל וחילוק ב-10 וחזקותיו  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 כפל וחילוק ב-10 וחזקותיו  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 כפל וחילוק ב-10 וחזקותיו  -  תרגילים עם נתון חסר א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 כפל וחילוק ב-10 וחזקותיו  -  תרגילים עם נתון חסר ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 כפל במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 כפל במאונך  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 כפל במאונך  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ה'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ו'
דפים להדפסה כפל וחילוק בתחום 100,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ז'

חזקות

דפים להדפסה חזקות משמעות החזקה  -  בסיס ומעריך
דפים להדפסה חזקות משמעות החזקה  -  חזקה במקום כפל
דפים להדפסה חזקות משמעות החזקה  -  כפל במקום חזקה
דפים להדפסה חזקות תרגילים  -  בסיס 10 בחזקות שונות
דפים להדפסה חזקות תרגילים  -  הוסיפו את המעריך
דפים להדפסה חזקות תרגילים  -  תרגילים

שברים

דפים להדפסה שברים הכרת השבר הפשוט  -  חלקים שווים של מלבן א'
דפים להדפסה שברים הכרת השבר הפשוט  -  חלקים שווים של מלבן ב'
דפים להדפסה שברים הכרת השבר הפשוט  -  חלקים שווים של קטע
דפים להדפסה שברים הכרת השבר הפשוט  -  חלקים שווים של קבוצה
דפים להדפסה שברים הכרת השבר הפשוט  -  צבעו חלק אחד
פעילויות אינטראקטיביות שברים הכרת השבר הפשוט  -  מהו שם החלק?
דפים להדפסה שברים הכרת השבר הפשוט  -  מה שם החלק א'
דפים להדפסה שברים הכרת השבר הפשוט  -  מה שם החלק ב'
דפים להדפסה שברים הכרת השבר הפשוט  -  מה שם החלק ג'
דפים להדפסה שברים הכרת השבר הפשוט  -  מה שם החלק ד'
דפים להדפסה שברים הכרת השבר הפשוט  -  מה שם החלק ה'
דפים להדפסה שברים הכרת השבר הפשוט  -  צבעו את החלק המתאים א'
דפים להדפסה שברים הכרת השבר הפשוט  -  צבעו את החלק המתאים ב'
דפים להדפסה שברים הכרת השבר הפשוט  -  הקיפו את החלק המתאים
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  מכנה זהה א'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  מכנה זהה ב'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  מונה זהה א'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  מונה זהה ב'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  מונה זהה ג'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  מכנה או מונה א'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  מכנה או מונה ב'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  מכנה או מונה ג'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  השלמה ל-1 וחיסור מ-1 א'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  השלמה ל-1 וחיסור מ-1 ב'
דפים להדפסה שברים שאלות חשבוניות  -  הכרת השבר א'
דפים להדפסה שברים שאלות חשבוניות  -  הכרת השבר ב'
דפים להדפסה שברים שאלות חשבוניות  -  הכרת השבר ג'
דפים להדפסה שברים שאלות חשבוניות  -  השוואה בין שברים א'
דפים להדפסה שברים שאלות חשבוניות  -  השוואה בין שברים ב'
דפים להדפסה שברים שאלות חשבוניות  -  השוואה בין שברים ג'
דפים להדפסה שברים שאלות חשבוניות  -  חיבור וחיסור שברים א'
דפים להדפסה שברים שאלות חשבוניות  -  חיבור וחיסור שברים ב'

שאלות חשבוניות

דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות לחגים  -  חנוכה