נמצאו 21 פעילויות   בחשבון - רמה ד'  (  הכרת מספרים בתחום 100,000  )
חשבון רמה ד'

הכרת מספרים בתחום 100,000

דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ג'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ד'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ערך הספרות במספר א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ערך הספרות במספר ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 המבנה העשרוני של המספרים  -  ערך הספרות במספר ג'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מיקום מספרים על הציר א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מיקום מספרים על הציר ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מספר עוקב ומספר קודם א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  מספר עוקב ומספר קודם ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  קריאה וכתיבה של מספרים א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 רצף המספרים ושמותיהם  -  קריאה וכתיבה של מספרים ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 בניית מספרים  -  ממה בנוי המספר א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 בניית מספרים  -  ממה בנוי המספר ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 בניית מספרים  -  בונים מספרים מספרות א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 בניית מספרים  -  בונים מספרים מספרות ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 השוואה בין מספרים  -  השלמת מספרים מתאימים א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 השוואה בין מספרים  -  השלמת מספרים מתאימים ב'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 השוואה בין מספרים  -  סידור מהקטן לגדול א'
דפים להדפסה הכרת מספרים בתחום 100,000 השוואה בין מספרים  -  סידור מהקטן לגדול ב'
חזרה לכל הפעילויות