נמצאו 6 פעילויות   בחשבון - רמה ד'  (  חזקות  )
חשבון רמה ד'

חזקות

דפים להדפסה חזקות משמעות החזקה  -  בסיס ומעריך
דפים להדפסה חזקות משמעות החזקה  -  חזקה במקום כפל
דפים להדפסה חזקות משמעות החזקה  -  כפל במקום חזקה
דפים להדפסה חזקות תרגילים  -  בסיס 10 בחזקות שונות
דפים להדפסה חזקות תרגילים  -  הוסיפו את המעריך
דפים להדפסה חזקות תרגילים  -  תרגילים
חזרה לכל הפעילויות