נמצאו 20 פעילויות   בחשבון - רמה ד'  (  חיבור וחיסור בתחום 10,000  )
חשבון רמה ד'

חיבור וחיסור בתחום 10,000

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 סדרות בתחום 10,000  -  השלמת סדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 סדרות בתחום 10,000  -  השלמת סדרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 סדרות בתחום 10,000  -  השלמת סדרות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן ללא המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן ללא המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן ללא המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן ללא המרה  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן ללא המרה  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן ללא המרה  -  תרגילים ו'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן עם המרה  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן עם המרה  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן עם המרה  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאוזן עם המרה  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 תרגילים במאונך  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום 10,000 שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
חזרה לכל הפעילויות