נמצאו 14 פעילויות   בחשבון - רמה ד'  (  מספרים ראשוניים ופריקים  )
חשבון רמה ד'

מספרים ראשוניים ופריקים

דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים מיון מספרים  -  דף עבודה א'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים מיון מספרים  -  דף עבודה ב'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים מיון מספרים  -  דף עבודה ג'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים בנייה במספרים ראשוניים  -  משתעשעים במספרים א'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים בנייה במספרים ראשוניים  -  משתעשעים במספרים ב'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים בנייה במספרים ראשוניים  -  משתעשעים במספרים ג'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים הכרות עם גורמי המספר  -  מהם הגורמים א'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים הכרות עם גורמי המספר  -  מהם הגורמים ב'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים הכרות עם גורמי המספר  -  זיהוי גורמים ראשוניים
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים הכרות עם גורמי המספר  -  בונים מספרים מגורמים ראשוניים
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים הכרות עם גורמי המספר  -  בונים תרגילים מגורמים ראשוניים
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים פרוק לגורמים ראשוניים  -  דף עבודה א'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים פרוק לגורמים ראשוניים  -  דף עבודה ב'
דפים להדפסה מספרים ראשוניים ופריקים פרוק לגורמים ראשוניים  -  דף עבודה ג'
חזרה לכל הפעילויות