נמצאו 109 פעילויות   בחשבון - כיתה ה'
חשבון כיתה ה'

חיבור וחיסור בתחום מליון

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון חישוב באומדן  -  הכי קרוב ל- 1,000,000
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון חישוב באומדן  -  מהו הסכום?
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאוזן  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאוזן  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאונך  -  תרגילים ב'

מספרים עשרוניים

דפים להדפסה מספרים עשרוניים הכרות עם המספר העשרוני  -  המחשה א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים הכרות עם המספר העשרוני  -  המחשה ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים הכרות עם המספר העשרוני  -  המחשה ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים הכרות עם המספר העשרוני  -  המחשה ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים הכרות עם המספר העשרוני  -  המחשה ה'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים הכרות עם המספר העשרוני  -  המחשה ו'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים הכרות עם המספר העשרוני  -  משבר פשוט לעשרוני א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים הכרות עם המספר העשרוני  -  משבר פשוט לעשרוני ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים הכרות עם המספר העשרוני  -  משבר עשרוני לפשוט א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים הכרות עם המספר העשרוני  -  משבר עשרוני לפשוט ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים הכרות עם המספר העשרוני  -  שם השבר א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים הכרות עם המספר העשרוני  -  שם השבר ב'
פעילויות אינטראקטיביות מספרים עשרוניים הכרות עם המספר העשרוני  -  שברים בחלל
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואת מספרים עשרוניים  -  השוואה בין מספרים עשרוניים א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואת מספרים עשרוניים  -  השוואה בין מספרים עשרוניים ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואת מספרים עשרוניים  -  השוואה בין מספרים עשרוניים ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  נקודה על ישר מספרים א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  נקודה על ישר מספרים ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  נקודה על ישר מספרים ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  נקודה על ישר מספרים ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  קטע בישר מספרים א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  קטע בישר מספרים ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  קטע בישר מספרים ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  השלמת סדרות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  השלמת סדרות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  בניית סדרות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  בניית סדרות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור מספרים עשרוניים  -  חיבור במאוזן ללא המרה
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור מספרים עשרוניים  -  חיסור במאוזן ללא המרה
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור מספרים עשרוניים  -  חיבור במאוזן עם המרה א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור מספרים עשרוניים  -  חיבור במאוזן עם המרה ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור מספרים עשרוניים  -  חיסור במאוזן עם המרה א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור מספרים עשרוניים  -  חיסור במאוזן עם המרה ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור מספרים עשרוניים  -  חיסור במאוזן עם המרה ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור מספרים עשרוניים  -  חיבור במאונך
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור מספרים עשרוניים  -  חיסור במאונך
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'

שברים

דפים להדפסה שברים שברים מדומים  -  צבעו את החלק המתאים
דפים להדפסה שברים שברים מדומים  -  צבעו את הקטע המתאים
דפים להדפסה שברים שברים מדומים  -  כתבו את שם השבר א'
דפים להדפסה שברים שברים מדומים  -  כתבו את שם השבר ב'
דפים להדפסה שברים שברים מדומים  -  מיון שברים אמיתיים ומדומים א'
דפים להדפסה שברים שברים מדומים  -  מיון שברים אמיתיים ומדומים ב'
דפים להדפסה שברים שברים מדומים  -  שלמים כשברים מדומים א'
דפים להדפסה שברים שברים מדומים  -  שלמים כשברים מדומים ב'
דפים להדפסה שברים מספרים מעורבים  -  בונים מספרים מעורבים
דפים להדפסה שברים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים א'
דפים להדפסה שברים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים ב'
דפים להדפסה שברים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים ג'
דפים להדפסה שברים מספרים מעורבים  -  זיהוי מספרים בעלי אותו ערך א'
דפים להדפסה שברים מספרים מעורבים  -  זיהוי מספרים בעלי אותו ערך ב'
דפים להדפסה שברים מספרים מעורבים  -  משבר מדומה למספר מעורב א'
דפים להדפסה שברים מספרים מעורבים  -  משבר מדומה למספר מעורב ב'
דפים להדפסה שברים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים א'
דפים להדפסה שברים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים ב'
דפים להדפסה שברים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים ג'
דפים להדפסה שברים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים ד'
דפים להדפסה שברים צמצום והרחבה  -  זהוי שברים בעלי אותו ערך א'
דפים להדפסה שברים צמצום והרחבה  -  זהוי שברים בעלי אותו ערך ב'
דפים להדפסה שברים צמצום והרחבה  -  צמצום והרחבה א'
דפים להדפסה שברים צמצום והרחבה  -  צמצום והרחבה ב'
דפים להדפסה שברים צמצום והרחבה  -  צמצום והרחבה ג'
דפים להדפסה שברים צמצום והרחבה  -  צמצום שברים א'
דפים להדפסה שברים צמצום והרחבה  -  צמצום שברים ב'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  מונה זהה א'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  מונה זהה ב'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  שלמים, שבר מדומה ושבר אמיתי א'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  שלמים, שבר מדומה ושבר אמיתי ב'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  שלמים, שבר מדומה ושבר אמיתי ג'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך הרחבה וצמצום א'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך הרחבה וצמצום ב'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך קרבה לחצי
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך השלמה לשלם א'
דפים להדפסה שברים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך השלמה לשלם ב'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  מכנה מוכל א'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  מכנה מוכל ב'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  מכנים שונים א'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  מכנים שונים ב'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים ללא המרה א'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים ללא המרה ב'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים ללא המרה ג'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם המרה א'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם המרה ב'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם המרה ג'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם מכנים שונים א'
דפים להדפסה שברים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם מכנים שונים ב'
דפים להדפסה שברים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה שברים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה שברים שאלות חשבוניות  -  חיבור וחיסור שברים א'
דפים להדפסה שברים שאלות חשבוניות  -  חיבור וחיסור שברים ב'
דפים להדפסה שברים שאלות חשבוניות  -  חיבור וחיסור שברים ג'