נמצאו 61 פעילויות   בחשבון - כיתה ה'
חשבון כיתה ה'

חיבור וחיסור בתחום מליון

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון חישוב באומדן  -  הכי קרוב ל- 1,000,000
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון חישוב באומדן  -  מהו הסכום?
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאוזן  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאוזן  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאונך  -  תרגילים ב'

שברים עשרוניים

דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  המחשה א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  המחשה ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  המחשה ג'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  המחשה ד'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  המחשה ה'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  המחשה ו'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  משבר פשוט לעשרוני א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  משבר פשוט לעשרוני ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  משבר עשרוני לפשוט א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  משבר עשרוני לפשוט ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  שם השבר א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  שם השבר ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ג'
דפים להדפסה שברים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר ג'
דפים להדפסה שברים עשרוניים השוואת שברים עשרוניים  -  השוואה בין שברים א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים השוואת שברים עשרוניים  -  השוואה בין שברים ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים השוואת שברים עשרוניים  -  השוואה בין שברים ג'
דפים להדפסה שברים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה שברים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'

שברים פשוטים

דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  צבעו את החלק המתאים
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  צבעו את הקטע המתאים
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  כתבו את שם השבר א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  כתבו את שם השבר ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  מיון שברים אמיתיים ומדומים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  מיון שברים אמיתיים ומדומים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  שלמים כשברים מדומים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  שלמים כשברים מדומים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  בונים מספרים מעורבים
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  זיהוי מספרים בעלי אותו ערך א'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  זיהוי מספרים בעלי אותו ערך ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  משבר מדומה למספר מעורב א'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  משבר מדומה למספר מעורב ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים ד'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  זהוי שברים בעלי אותו ערך א'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  זהוי שברים בעלי אותו ערך ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום והרחבה א'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום והרחבה ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום והרחבה ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום שברים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום שברים ב'