נמצאו 50 פעילויות   בחשבון - כיתה ה'
חשבון כיתה ה'

חיבור וחיסור בתחום מליון

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון חישוב באומדן  -  הכי קרוב ל- 100,000,000
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון חישוב באומדן  -  מהו הסכום?
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאוזן  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאוזן  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאונך  -  תרגילים ב'

שברים עשרוניים

דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  המחשה א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  המחשה ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  המחשה ג'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  המחשה ד'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  המחשה ה'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  המחשה ו'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  משבר פשוט לעשרוני א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  משבר פשוט לעשרוני ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  משבר עשרוני לפשוט א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  משבר עשרוני לפשוט ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  שם השבר א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים הכרות עם השבר העשרוני  -  שם השבר ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  טבלה להמחשת המבנה העשרוני ג'
דפים להדפסה שברים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים המבנה העשרוני של מספרים  -  ערך הספרות במספר ג'
דפים להדפסה שברים עשרוניים השוואת שברים עשרוניים  -  השוואה בין שברים א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים השוואת שברים עשרוניים  -  השוואה בין שברים ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים השוואת שברים עשרוניים  -  השוואה בין שברים ג'
דפים להדפסה שברים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה שברים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'

שברים פשוטים

דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  צבעו את החלק המתאים
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  צבעו את הקטע המתאים
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  כתבו את שם השבר א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  כתבו את שם השבר ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  מיון שברים אמיתיים ומדומים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  מיון שברים אמיתיים ומדומים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  שלמים כשברים מדומים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  שלמים כשברים מדומים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  בונים מספרים מעורבים
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  זיהוי מספרים בעלי אותו ערך א'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  זיהוי מספרים בעלי אותו ערך ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  משבר מדומה למספר מעורב א'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  משבר מדומה למספר מעורב ב'

פעילות זו זמינה למנויים בלבד.

רכשו מנוי ותוכלו להנות כבר עכשיו מגישה חופשית לכל הפעילויות באתר.

בכל מקרה, שמורה לך הזכות להשתמש בפעילויות ובדפים פתוחים המסומנים   ב- לב .