נמצאו 174 פעילויות   בחשבון - רמה ה'
חשבון רמה ה'

חיבור וחיסור בתחום מליון

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון חישוב באומדן  -  הכי קרוב ל- 1,000,000
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון חישוב באומדן  -  מהו הסכום?
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאוזן  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאוזן  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאונך  -  תרגילים ב'

מספרים עשרוניים

דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  תזכורת. השיטה העשרונית
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  מהם מספרים עשרוניים
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  עשיריות במספרים עשרוניים
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  הנקודה העשרונית והעשיריות
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  מאיות במספרים עשרוניים א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  מאיות במספרים עשרוניים ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  אלפיות במספרים עשרוניים א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  אלפיות במספרים עשרוניים ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  השוואה בין החלקים
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  שלמים ועשיריות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  שלמים ועשיריות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות ומאיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות ומאיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות ומאיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ה'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ו'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות ומאיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות ומאיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות ומאיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות, מאיות ואלפיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הרחבה/צמצום למכנה 10 א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הרחבה/צמצום למכנה 10 ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ומאיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ומאיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ומאיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ומאיות ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  מוצאים זוגות של עשיריות ומאיות
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הרחבה/צמצום למכנה 10, 100 א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הרחבה/צמצום למכנה 10, 100 ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  עשיריות, מאיות ואלפיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ה'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ו'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הרחבה/צמצום למכנה 10, 100, 1000 א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הרחבה/צמצום למכנה 10, 100, 1000 ב'
פעילויות אינטראקטיביות מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  שברים בחלל
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות ומאיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות ומאיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות, מאיות ואלפיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות, מאיות ואלפיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות, מאיות ואלפיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  ערך הספרות במספר א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  ערך הספרות במספר ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  ערך הספרות במספר ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  ערך הספרות במספר ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  ערך הספרות במספר ה'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות ומאיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות ומאיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות ומאיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  מספרים עשרוניים ושברים
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן ללא המרה א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן ללא המרה ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן ללא המרה ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן ללא המרה ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן עם המרה א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן עם המרה ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן עם המרה ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן עם המרה ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן עם המרה ה'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות ומאיות ללא המרה א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות ומאיות ללא המרה ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות ומאיות במאונך א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות ומאיות במאונך ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות, מאיות ואלפיות במאונך א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות, מאיות ואלפיות במאונך ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  עשיריות על ישר המספרים א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  עשיריות על ישר המספרים ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  עשיריות על ישר המספרים ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  עשיריות על ישר המספרים ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  עשיריות על ישר המספרים ה'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  מאיות על ישר המספרים א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  מאיות על ישר המספרים ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  מאיות על ישר המספרים ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  סדרות של עשיריות ומאיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  סדרות של עשיריות ומאיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  סדרות של עשיריות ומאיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  סדרות של עשיריות ומאיות ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ה'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ו'

שברים פשוטים

דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  צבעו את החלק המתאים
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  צבעו את הקטע המתאים
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  כתבו את שם השבר א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  כתבו את שם השבר ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  מיון שברים אמיתיים ומדומים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  מיון שברים אמיתיים ומדומים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  שלמים הכתובים כשברים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  שלמים הכתובים כשברים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  בונים מספרים מעורבים
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  זיהוי מספרים בעלי אותו ערך א'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  זיהוי מספרים בעלי אותו ערך ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  משבר מדומה למספר מעורב א'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  משבר מדומה למספר מעורב ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים ד'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  זהוי שברים בעלי אותו ערך א'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  זהוי שברים בעלי אותו ערך ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום והרחבה א'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום והרחבה ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום והרחבה ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום שברים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום שברים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  מונה זהה א'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  מונה זהה ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  שלמים, שבר מדומה ושבר אמיתי א'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  שלמים, שבר מדומה ושבר אמיתי ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  שלמים, שבר מדומה ושבר אמיתי ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך הרחבה וצמצום א'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך הרחבה וצמצום ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך קרבה לחצי
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך השלמה לשלם א'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך השלמה לשלם ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מכנה מוכל א'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מכנה מוכל ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מכנים שונים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מכנים שונים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים ללא המרה א'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים ללא המרה ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים ללא המרה ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם המרה א'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם המרה ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם המרה ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם מכנים שונים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם מכנים שונים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  חיבור וחיסור שברים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  חיבור וחיסור שברים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  חיבור וחיסור שברים ג'

אחוזים

דפים להדפסה אחוזים היכרות עם האחוזים  -  צודקים במאה אחוז
דפים להדפסה אחוזים היכרות עם האחוזים  -  שמות שונים לאותו חלק
דפים להדפסה אחוזים היכרות עם האחוזים  -  חיבור וחיסור של אחוזים
דפים להדפסה אחוזים היכרות עם האחוזים  -  חלקים מתוך 100%

שאלות חשבוניות

דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות לחגים  -  יום ירושלים
דפים להדפסה שאלות חשבוניות שאלות לחגים  -  חנוכה