נמצאו 9 פעילויות   בחשבון - רמה ה'  (  חיבור וחיסור בתחום מליון  )
חשבון רמה ה'

חיבור וחיסור בתחום מליון

דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון חישוב באומדן  -  הכי קרוב ל- 1,000,000
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון חישוב באומדן  -  מהו הסכום?
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון סדרות  -  השלמת סדרות ג'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאוזן  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאוזן  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאונך  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חיבור וחיסור בתחום מליון תרגילים במאונך  -  תרגילים ב'
חזרה לכל הפעילויות