נמצאו 105 פעילויות   בחשבון - רמה ה'  (  מספרים עשרוניים  )
חשבון רמה ה'

מספרים עשרוניים

דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  תזכורת. השיטה העשרונית
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  מהם מספרים עשרוניים
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  עשיריות במספרים עשרוניים
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  הנקודה העשרונית והעשיריות
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  מאיות במספרים עשרוניים א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  מאיות במספרים עשרוניים ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  אלפיות במספרים עשרוניים א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  אלפיות במספרים עשרוניים ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים היכרות עם המספר העשרוני  -  השוואה בין החלקים
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  שלמים ועשיריות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  שלמים ועשיריות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות ומאיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות ומאיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות ומאיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ה'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המחשה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ו'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות ומאיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות ומאיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות ומאיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות, מאיות ואלפיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים קריאה וכתיבה של מספרים  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הרחבה/צמצום למכנה 10 א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הרחבה/צמצום למכנה 10 ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ומאיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ומאיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ומאיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הופכים עשיריות ומאיות ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  מוצאים זוגות של עשיריות ומאיות
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הרחבה/צמצום למכנה 10, 100 א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הרחבה/צמצום למכנה 10, 100 ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  עשיריות, מאיות ואלפיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ה'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ו'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הרחבה/צמצום למכנה 10, 100, 1000 א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  הרחבה/צמצום למכנה 10, 100, 1000 ב'
פעילויות אינטראקטיביות מספרים עשרוניים משבר למספר עשרוני ולהיפך  -  שברים בחלל
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות ומאיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות ומאיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות, מאיות ואלפיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות, מאיות ואלפיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  טבלת עשיריות, מאיות ואלפיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  ערך הספרות במספר א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  ערך הספרות במספר ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  ערך הספרות במספר ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  ערך הספרות במספר ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים המבנה העשרוני  -  ערך הספרות במספר ה'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות ומאיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות ומאיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות ומאיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  עשיריות, מאיות ואלפיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים השוואה  -  מספרים עשרוניים ושברים
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן ללא המרה א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן ללא המרה ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן ללא המרה ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן ללא המרה ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן עם המרה א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן עם המרה ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן עם המרה ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן עם המרה ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות במאוזן עם המרה ה'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות ומאיות ללא המרה א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות ומאיות ללא המרה ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות ומאיות במאונך א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות ומאיות במאונך ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות, מאיות ואלפיות במאונך א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים חיבור וחיסור  -  עשיריות, מאיות ואלפיות במאונך ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  עשיריות על ישר המספרים א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  עשיריות על ישר המספרים ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  עשיריות על ישר המספרים ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  עשיריות על ישר המספרים ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  עשיריות על ישר המספרים ה'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  מאיות על ישר המספרים א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  מאיות על ישר המספרים ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  מאיות על ישר המספרים ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  סדרות של עשיריות ומאיות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  סדרות של עשיריות ומאיות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  סדרות של עשיריות ומאיות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים סדרות וישר מספרים  -  סדרות של עשיריות ומאיות ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ה'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ו'
חזרה לכל הפעילויות