נמצאו 54 פעילויות   בחשבון - רמה ה'  (  שברים פשוטים  )
חשבון רמה ה'

שברים פשוטים

דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  צבעו את החלק המתאים
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  צבעו את הקטע המתאים
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  כתבו את שם השבר א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  כתבו את שם השבר ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  מיון שברים אמיתיים ומדומים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  מיון שברים אמיתיים ומדומים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  שלמים הכתובים כשברים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שברים מדומים  -  שלמים הכתובים כשברים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  בונים מספרים מעורבים
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  המחשת מספרים מעורבים ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  זיהוי מספרים בעלי אותו ערך א'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  זיהוי מספרים בעלי אותו ערך ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  משבר מדומה למספר מעורב א'
דפים להדפסה שברים פשוטים מספרים מעורבים  -  משבר מדומה למספר מעורב ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  המחשה - אותו גודל, שמות שונים ד'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  זהוי שברים בעלי אותו ערך א'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  זהוי שברים בעלי אותו ערך ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום והרחבה א'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום והרחבה ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום והרחבה ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום שברים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים צמצום והרחבה  -  צמצום שברים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  מונה זהה א'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  מונה זהה ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  שלמים, שבר מדומה ושבר אמיתי א'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  שלמים, שבר מדומה ושבר אמיתי ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  שלמים, שבר מדומה ושבר אמיתי ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך הרחבה וצמצום א'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך הרחבה וצמצום ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך קרבה לחצי
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך השלמה לשלם א'
דפים להדפסה שברים פשוטים השוואה בין שברים  -  השוואה על סמך השלמה לשלם ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מכנה מוכל א'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מכנה מוכל ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מכנים שונים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מכנים שונים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים ללא המרה א'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים ללא המרה ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים ללא המרה ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם המרה א'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם המרה ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם המרה ג'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם מכנים שונים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים חיבור וחיסור שברים  -  מספרים מעורבים עם מכנים שונים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  חיבור וחיסור שברים א'
דפים להדפסה שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  חיבור וחיסור שברים ב'
דפים להדפסה שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  חיבור וחיסור שברים ג'
חזרה לכל הפעילויות