נמצאו 40 פעילויות   בחשבון - כיתה ו'
חשבון כיתה ו'

כפל שברים פשוטים

דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שלם בשבר  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שלם בשבר  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שבר בשבר  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שבר בשבר  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שבר בשבר  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'

מציאת חלק של כמות

דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ו'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ז'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'

חילוק שברים פשוטים

דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים תרגילים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים תרגילים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים תרגילים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים תרגילים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'

מציאת כמות לפי חלק

דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק תרגילים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק תרגילים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק תרגילים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק תרגילים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'

שברים עשרוניים

דפים להדפסה שברים עשרוניים כפל וחילוק ב-10 וחזקותיו  -  תרגילים א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים כפל וחילוק ב-10 וחזקותיו  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה שברים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה שברים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'

פעילות זו זמינה למנויים בלבד.

רכשו מנוי ותוכלו להנות כבר עכשיו מגישה חופשית לכל הפעילויות באתר.

בכל מקרה, שמורה לך הזכות להשתמש בפעילויות ובדפים פתוחים המסומנים   ב- לב .