נמצאו 40 פעילויות   בחשבון - רמה ו'
חשבון רמה ו'

כפל שברים פשוטים

דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שלם בשבר  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שלם בשבר  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שבר בשבר  -  תרגילים א'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שבר בשבר  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים כפל שבר בשבר  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה כפל שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'

מציאת חלק של כמות

דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ו'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ז'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'

חילוק שברים פשוטים

דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים תרגילים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים תרגילים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים תרגילים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים תרגילים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'

מציאת כמות לפי חלק

דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק תרגילים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק תרגילים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק תרגילים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק תרגילים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה מציאת כמות לפי חלק שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'

מספרים עשרוניים

דפים להדפסה מספרים עשרוניים כפל וחילוק ב-10 וחזקותיו  -  תרגילים א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים כפל וחילוק ב-10 וחזקותיו  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה מספרים עשרוניים שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'