נמצאו 8 פעילויות   בחשבון - רמה ו'  (  חילוק שברים פשוטים  )
חשבון רמה ו'

חילוק שברים פשוטים

דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים תרגילים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים תרגילים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים תרגילים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים תרגילים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה חילוק שברים פשוטים שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'
חזרה לכל הפעילויות