נמצאו 11 פעילויות   בחשבון - רמה ו'  (  מציאת חלק של כמות  )
חשבון רמה ו'

מציאת חלק של כמות

דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים א'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ב'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ג'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ד'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ה'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ו'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות תרגילים  -  תרגילים ז'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות שאלות חשבוניות  -  שאלות א'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות שאלות חשבוניות  -  שאלות ב'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות שאלות חשבוניות  -  שאלות ג'
דפים להדפסה מציאת חלק של כמות שאלות חשבוניות  -  שאלות ד'
חזרה לכל הפעילויות