נמצאו 225 פעילויות   במוכנות לכיתה א
מוכנות לכיתה א

הבחנה חזותית

דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את הארנבונים
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו חתולים זהים
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו כלבים זהים
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו פרחים זהים
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו פרצופים זהים
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  זוגות וצלליות א'
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  זוגות וצלליות ב'
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  זוגות וצלליות ג'
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  זוגות וצלליות ד'
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  זוגות וצלליות ה'
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  זוגות וצלליות ו'
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  זוגות וצלליות ז'
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מה יוצא דופן א'
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מה יוצא דופן ב'
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מה יוצא דופן ג'
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מה יוצא דופן ד'
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  איזה מגדל יוצא דופן? א'
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  איזה מגדל יוצא דופן? ב'
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים I - פיל
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים I - פנדה
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים I - קוף
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים I - סוס נדנדה
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים I - ציפור
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים I - אווירון
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים II - ענן
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים II - ילדה ודב
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים II - בשלג
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים II - יום הולדת
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים II - תיבת נח
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים III - צעצועים
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים III - טירה
דפים להדפסה הבחנה חזותית הבחנה בפרטים  -  מצאו את ההבדלים III - עיר
דפים להדפסה הבחנה חזותית כיוונים  -  מה יוצא דופן א'
דפים להדפסה הבחנה חזותית כיוונים  -  מה יוצא דופן ב'
דפים להדפסה הבחנה חזותית כיוונים  -  מה יוצא דופן ג'
דפים להדפסה הבחנה חזותית כיוונים  -  מה יוצא דופן ד'

סדרות

דפים להדפסה סדרות השלמת סדרות  -  השלימו את הסדרה א'
דפים להדפסה סדרות השלמת סדרות  -  השלימו את הסדרה ב'

מודעות פונולוגית

עזרים והנחיות מודעות פונולוגית הנחיות  -  מודעות פונולוגית
משחקים להדפסה מודעות פונולוגית חרוזים  -  תמונות בחרוזים
פעילויות אינטראקטיביות מודעות פונולוגית חרוזים  -  משחק החרוזים 2
פעילויות אינטראקטיביות מודעות פונולוגית חרוזים  -  משחק החרוזים 3
דפים להדפסה מודעות פונולוגית חרוזים  -  מה מתחרז עם... 1
דפים להדפסה מודעות פונולוגית חרוזים  -  מה מתחרז עם... 2
דפים להדפסה מודעות פונולוגית חרוזים  -  מה מתחרז עם... 3
דפים להדפסה מודעות פונולוגית חרוזים  -  מה מתחרז עם... 4
פעילויות אינטראקטיביות מודעות פונולוגית צליל פותח  -  מה מתחיל במה
דפים להדפסה מודעות פונולוגית צליל פותח  -  מה מתחיל ב...
דפים להדפסה מודעות פונולוגית צליל פותח  -  מה מתחיל באותו צליל כמו... 1
דפים להדפסה מודעות פונולוגית צליל פותח  -  מה מתחיל באותו צליל כמו... 2
דפים להדפסה מודעות פונולוגית צליל פותח  -  שניים באותו הצליל
משחקים להדפסה מודעות פונולוגית צליל פותח  -  תחרות צלילים - מתחילים
משחקים להדפסה מודעות פונולוגית צליל פותח  -  תחרות צלילים - מתקדמים
דפים להדפסה מודעות פונולוגית צליל סוגר  -  מה מסתיים ב... 1
דפים להדפסה מודעות פונולוגית צליל סוגר  -  מה מסתיים ב... 2
דפים להדפסה מודעות פונולוגית פירוק לצלילים  -  כמה צלילים? א'
דפים להדפסה מודעות פונולוגית פירוק לצלילים  -  כמה צלילים? ב'
דפים להדפסה מודעות פונולוגית פירוק לצלילים  -  כמה צלילים? ג'

מיון והכללה

דפים להדפסה מיון והכללה מציאת יוצא דופן  -  מה לא שייך א'
דפים להדפסה מיון והכללה מציאת יוצא דופן  -  מה לא שייך ב'
דפים להדפסה מיון והכללה מציאת יוצא דופן  -  מה לא שייך ג'
דפים להדפסה מיון והכללה מציאת יוצא דופן  -  מה לא שייך ד'
דפים להדפסה מיון והכללה שיוך לקבוצה  -  כלי עבודה
דפים להדפסה מיון והכללה שיוך לקבוצה  -  מכשירי חשמל
דפים להדפסה מיון והכללה שיוך לקבוצה  -  רהיטים
דפים להדפסה מיון והכללה מיון לפי נושאים  -  חורף וקיץ
דפים להדפסה מיון והכללה מיון לפי נושאים  -  רהיטים וכלי אוכל
דפים להדפסה מיון והכללה מיון לפי נושאים  -  נקיון
דפים להדפסה מיון והכללה מיון לפי נושאים  -  דברים שעשוים מבד
דפים להדפסה מיון והכללה מיון צורות  -  ריבועים כחולים
דפים להדפסה מיון והכללה מיון צורות  -  עיגולים ירוקים קטנים
דפים להדפסה מיון והכללה מיון צורות  -  משולשים

הכרת צורות גיאומטריות

דפים להדפסה הכרת צורות גיאומטריות מלבנים וריבועים  -  זיהוי מלבנים וריבועים א'
דפים להדפסה הכרת צורות גיאומטריות מלבנים וריבועים  -  זיהוי מלבנים וריבועים ב'
דפים להדפסה הכרת צורות גיאומטריות מלבנים וריבועים  -  השלמת ריבועים
דפים להדפסה הכרת צורות גיאומטריות משולשים  -  זיהוי משולשים א'
דפים להדפסה הכרת צורות גיאומטריות משולשים  -  זיהוי משולשים ב'
דפים להדפסה הכרת צורות גיאומטריות משולשים  -  השלמת משולשים

מוכנות גרפו-מוטורית

דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית קווים  -  קווקוים ומבוכים - אפרוח
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית קווים  -  קווקוים ומבוכים - סנאי
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית קווים  -  קווקוים ומבוכים - צב
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית קווים  -  קווקוים ומבוכים - תרנגול
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית קווים  -  קווקוים ומבוכים - ברווז
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית קווים  -  מבוך - פרפר
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית קווים  -  מבוך - קיפוד
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית קווים  -  מבוך - ביקור חולים
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית קווים  -  קווקוים - כלבלב
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית קווים  -  קווקוים - דג
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית קווים  -  קווקוים - עכברון
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית קווים  -  קווקוים - ארנב
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קווים ישרים  -  כתיבת 1 א'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קווים ישרים  -  כתיבת 1 ב'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קווים ישרים  -  כתיבת 7 א'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קווים ישרים  -  כתיבת 7 ב'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קווים ישרים  -  כתיבת 4 א'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קווים ישרים  -  כתיבת 4 ב'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת ימנית  -  כתיבת 3 א'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת ימנית  -  כתיבת 3 ב'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת ימנית  -  כתיבת 2 א'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת ימנית  -  כתיבת 2 ב'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת ימנית  -  כתיבת 5 א'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת ימנית  -  כתיבת 5 ב'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת שמאלית  -  כתיבת 0 א'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת שמאלית  -  כתיבת 0 ב'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת שמאלית  -  כתיבת 6 א'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת שמאלית  -  כתיבת 6 ב'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת שמאלית  -  כתיבת 9 א'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת שמאלית  -  כתיבת 9 ב'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת שמאלית  -  כתיבת 8 א'
דפים להדפסה מוכנות גרפו-מוטורית כתיבת ספרות - קשת שמאלית  -  כתיבת 8 ב'

דפי צביעה

דפים להדפסה דפי צביעה ציורים לצביעה  -  אריה
דפים להדפסה דפי צביעה ציורים לצביעה  -  דוב
דפים להדפסה דפי צביעה ציורים לצביעה  -  דג
דפים להדפסה דפי צביעה ציורים לצביעה  -  חילזון
דפים להדפסה דפי צביעה ציורים לצביעה  -  כלב
דפים להדפסה דפי צביעה ציורים לצביעה  -  מטוס
דפים להדפסה דפי צביעה ציורים לצביעה  -  סביבון
דפים להדפסה דפי צביעה ציורים לצביעה  -  סירה
דפים להדפסה דפי צביעה ציורים לצביעה  -  סנאי
דפים להדפסה דפי צביעה ציורים לצביעה  -  פרחים
דפים להדפסה דפי צביעה ציורים לצביעה  -  פרפר
דפים להדפסה דפי צביעה ציורים לצביעה  -  צב

מוכנות לחשבון

דפים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין כמויות  -  איפה יותר בעלי-חיים
דפים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין כמויות  -  איפה יותר ממתקים
דפים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין כמויות  -  איפה פחות כדורים
דפים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין כמויות  -  איפה פחות פירות
דפים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין כמויות  -  יותר מ... פחות מ...
משחקים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין מספרים  -  למי יותר כוכבים
משחקים להדפסה מוכנות לחשבון השוואה בין מספרים  -  למי מספר גדול יותר
פעילויות אינטראקטיביות מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  משחק הזיכרון
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 1
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 2
פעילויות אינטראקטיביות מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  כמה יש?
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 3
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 4
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 5
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 6
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 7
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 8
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 9
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 10
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  המספר 0
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 1
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 2
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 3
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 4
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 5
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 6
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 7
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 8
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 9
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 10
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 1-3
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 4-6
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 6-8
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת כמות למספר 8-10
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת מספר לכמות 1-4
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת מספר לכמות 5-8
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  התאמת מספר לכמות 0, 8-10
משחקים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וקריאת מספרים  -  לוטו מספרים
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 1-5 א'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 1-5 ב'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 6-10 א'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 6-10 ב'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 0-10 א'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 0-10 ב'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מנייה וכתיבת 0-10 ג'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מיון ומניה 0-10 א'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מיון ומניה 0-10 ב'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מיון ומניה 0-10 ג'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מיון ומניה 0-10 ד'
דפים להדפסה מוכנות לחשבון מנייה וכתיבת מספרים  -  מיון ומניה 0-10 ה'

הכנה לקריאה וכתיבה

פעילויות אינטראקטיביות הכנה לקריאה וכתיבה אותיות הא"ב  -  משחק הזיכרון
עזרים והנחיות הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  תאור ואופן השימוש
עזרים והנחיות הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  כרטיסי תמונות
עזרים והנחיות הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  כרטיסי מילים
עזרים והנחיות הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  כרטיסי אותיות
עזרים והנחיות הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  לוח ה א-ב
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  ארטיק - האות א'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  ארנב - האות א'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  אש - האות א'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  בית - האות ב'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  בלון - האות ב'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  גמד - האות ג'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  גמל - האות ג'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  דג - האות ד'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  דגל - האות ד'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  הר - האות ה'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  ורד - האות ו'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  זמר - האות ז'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  חללית - האות ח'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  חתול - האות ח'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  טווס - האות ט'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  ים - האות י'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  כדור - האות כ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  כלב - האות כ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  כריש - האות כ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  כתר - האות כ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  לוויתן - האות ל'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  ליצן - האות ל'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  מגדל - האות מ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  מטוס - האות מ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  מנוף - האות מ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  נחש - האות נ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  נמר - האות נ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  נמלה - האות נ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  נשר - האות נ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  סוס - האות ס'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  סנאי - האות ס'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  עטלף - האות ע'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  עפיפון - האות ע'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  פיל - האות פ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  פרה - האות פ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  פרפר - האות פ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  צב - האות צ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  צפרדע - האות צ'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  קוף - האות ק'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  קיפוד - האות ק'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  קרנף - האות ק'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  רכבת - האות ר'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  רובוט - האות ר'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  שמש - האות ש'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  שד - האות ש'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  תוכי - האות ת'
דפים להדפסה הכנה לקריאה וכתיבה ערכת מילים ראשונות  -  תמנון - האות ת'