נמצאו 6 פעילויות   במוכנות לכיתה א (  הכרת צורות גיאומטריות  )
מוכנות לכיתה א

הכרת צורות גיאומטריות

דפים להדפסה הכרת צורות גיאומטריות מלבנים וריבועים  -  זיהוי מלבנים וריבועים א'
דפים להדפסה הכרת צורות גיאומטריות מלבנים וריבועים  -  זיהוי מלבנים וריבועים ב'
דפים להדפסה הכרת צורות גיאומטריות מלבנים וריבועים  -  השלמת ריבועים
דפים להדפסה הכרת צורות גיאומטריות משולשים  -  זיהוי משולשים א'
דפים להדפסה הכרת צורות גיאומטריות משולשים  -  זיהוי משולשים ב'
דפים להדפסה הכרת צורות גיאומטריות משולשים  -  השלמת משולשים
חזרה לכל הפעילויות