נמצאו 14 פעילויות   במוכנות לכיתה א (  מיון והכללה  )
מוכנות לכיתה א

מיון והכללה

דפים להדפסה מיון והכללה מציאת יוצא דופן  -  מה לא שייך א'
דפים להדפסה מיון והכללה מציאת יוצא דופן  -  מה לא שייך ב'
דפים להדפסה מיון והכללה מציאת יוצא דופן  -  מה לא שייך ג'
דפים להדפסה מיון והכללה מציאת יוצא דופן  -  מה לא שייך ד'
דפים להדפסה מיון והכללה שיוך לקבוצה  -  כלי עבודה
דפים להדפסה מיון והכללה שיוך לקבוצה  -  מכשירי חשמל
דפים להדפסה מיון והכללה שיוך לקבוצה  -  רהיטים
דפים להדפסה מיון והכללה מיון לפי נושאים  -  חורף וקיץ
דפים להדפסה מיון והכללה מיון לפי נושאים  -  רהיטים וכלי אוכל
דפים להדפסה מיון והכללה מיון לפי נושאים  -  נקיון
דפים להדפסה מיון והכללה מיון לפי נושאים  -  דברים שעשוים מבד
דפים להדפסה מיון והכללה מיון צורות  -  ריבועים כחולים
דפים להדפסה מיון והכללה מיון צורות  -  עיגולים ירוקים קטנים
דפים להדפסה מיון והכללה מיון צורות  -  משולשים
חזרה לכל הפעילויות