נמצאו 2 פעילויות   במוכנות לכיתה א (  סדרות  )
מוכנות לכיתה א

סדרות

דפים להדפסה סדרות השלמת סדרות  -  השלימו את הסדרה א'
דפים להדפסה סדרות השלמת סדרות  -  השלימו את הסדרה ב'
חזרה לכל הפעילויות