נמצאו 174 פעילויות   בשפה - כיתה א'
שפה כיתה א'

פתח, קמץ, שווא, חטף פתח

משחקים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  משחק תחרות חיות
פעילויות אינטראקטיביות פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  מילה או קשקוש
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  שמות של ילדים וילדות
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  דברים שאוכלים
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  בעלי-חיים
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  מיון מילים בטבלה
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  חדש, חדשה
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  קטן, קטנה
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  מה ההפך
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  מה יוצא דופן?
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים א'
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ב'
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ג'
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ד'
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  מה בתמונה? (גמד)
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  מה בתמונה? (ארנב)
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  מה בתמונה? (אווז)
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  מה בתמונה? (חייל)
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  נחש בגן
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  סער נפל
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  מה השעה
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  מתן והגלגל
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  ענת והנמלה
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  רן צחק

אותיות סופיות

דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  אות סופית ואות רגילה
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  האות "ך"
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  האות "ם"
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  האות "ן" - מה בתמונה
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  האות "ן"
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  האות "ף"
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  האות "ץ"
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  לא בסוף מילה
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  אותיות סופיות שונות
דפים להדפסה אותיות סופיות השלמת האות החסרה  -  "כ" או "ך" ?
דפים להדפסה אותיות סופיות השלמת האות החסרה  -  "מ" או "ם" ?
דפים להדפסה אותיות סופיות השלמת האות החסרה  -  "נ" או "ן" ?
דפים להדפסה אותיות סופיות השלמת האות החסרה  -  "פ" או "ף" ?
דפים להדפסה אותיות סופיות השלמת האות החסרה  -  "צ" או "ץ" ?

אותיות דגושות ורפות

דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות תרגול אותיות דגושות ורפות  -  זהוי מלים נכונות - "ב"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות תרגול אותיות דגושות ורפות  -  זהוי מלים נכונות - "כ"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות תרגול אותיות דגושות ורפות  -  זהוי  מלים נכונות - "פ"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות תרגול אותיות דגושות ורפות  -  זהוי מלים נכונות - "ש"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות השלמת אותיות  -  האות "ב"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות השלמת אותיות  -  האות "כ"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות השלמת אותיות  -  האות "פ"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות השלמת אותיות  -  האות "ש"

חיריק

דפים להדפסה חיריק צירופים  -  התאמת צירוף לתמונה א'
דפים להדפסה חיריק צירופים  -  התאמת צירוף לתמונה ב'
פעילויות אינטראקטיביות חיריק מילים בודדות  -  מילה או קשקוש
משחקים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  משחק מילה או קשקוש
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  שמות של ילדים וילדות
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  דברים שאוכלים
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  מילה או קשקוש
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  מה יוצא דופן?
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  מצאו זוגות
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  מה זה? א'
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  מה זה? ב'
דפים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים א'
דפים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ב'
דפים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ג'
דפים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ד'
דפים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה חיריק סיפורים קצרים  -  גלי והשתיל
דפים להדפסה חיריק סיפורים קצרים  -  הגמד
דפים להדפסה חיריק סיפורים קצרים  -  הפילה המצחיקה
דפים להדפסה חיריק סיפורים קצרים  -  ניצן חלמה

חולם

דפים להדפסה חולם צירופים  -  התאמת צירוף לתמונה א'
דפים להדפסה חולם צירופים  -  התאמת צירוף לתמונה ב'
פעילויות אינטראקטיביות חולם מילים בודדות  -  מילה או קשקוש
משחקים להדפסה חולם מילים בודדות  -  משחק בינגו או
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  שמות של צבעים
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  מיון מילים
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  מה יוצא דופן? א'
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  מה יוצא דופן? ב'
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  מה זה? א'
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  מה זה? ב'
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים א'
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ב'
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ג'
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ד'
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ה'
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  השלמת משפטים
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה חולם ספורים וקטעי מידע קצרים  -  היום לא לומדים
דפים להדפסה חולם ספורים וקטעי מידע קצרים  -  הרמזור
דפים להדפסה חולם ספורים וקטעי מידע קצרים  -  מה עושים גוזלים
דפים להדפסה חולם ספורים וקטעי מידע קצרים  -  צפורים נודדות

סגול וצירה

דפים להדפסה סגול וצירה צרופים  -  התאמת צירוף לתמונה א'
דפים להדפסה סגול וצירה צרופים  -  התאמת צירוף לתמונה ב'
פעילויות אינטראקטיביות סגול וצירה מילים בודדות  -  מילה או קשקוש
משחקים להדפסה סגול וצירה מילים בודדות  -  משחק מילה או קשקוש
דפים להדפסה סגול וצירה מילים בודדות  -  מה יוצא דופן א'
דפים להדפסה סגול וצירה מילים בודדות  -  מה יוצא דופן ב'
דפים להדפסה סגול וצירה מילים בודדות  -  מה זה?
דפים להדפסה סגול וצירה מילים בודדות  -  דברים שאוכלים
דפים להדפסה סגול וצירה מילים בודדות  -  מיון מילים בטבלה
דפים להדפסה סגול וצירה מילים בודדות  -  מה מתאים?
דפים להדפסה סגול וצירה משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים א'
דפים להדפסה סגול וצירה משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ב'
דפים להדפסה סגול וצירה משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ג'
דפים להדפסה סגול וצירה משפטים קצרים  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה סגול וצירה משפטים קצרים  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  גרגר חיטה
דפים להדפסה סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  הזאב והארנבת
דפים להדפסה סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  המקרה המצחיק שקרה לאופק
דפים להדפסה סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  העגל
דפים להדפסה סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  הפילון שרצה להיות שובב
דפים להדפסה סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  נסיעה ברכבת

קובוץ ושורוק

דפים להדפסה קובוץ ושורוק צירופים  -  התאמת צירוף לתמונה א'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק צירופים  -  התאמת צירוף לתמונה ב'
פעילויות אינטראקטיביות קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  מילה או קשקוש
משחקים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  משחק לוטו או
דפים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  התאמת מילה לתמונה א'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  התאמת מילה לתמונה ב'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  התאמת מילה לתמונה ג'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  דברים שאוכלים
דפים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  בעלי חיים
דפים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  מה יוצא דופן?
דפים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים א'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ב'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ג'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ד'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ה'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ו'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק ספורים וקטעי מידע קצרים  -  האיכר החכם
דפים להדפסה קובוץ ושורוק ספורים וקטעי מידע קצרים  -  הרקפת
דפים להדפסה קובוץ ושורוק ספורים וקטעי מידע קצרים  -  כמה עוגיות
דפים להדפסה קובוץ ושורוק ספורים וקטעי מידע קצרים  -  מה השועל אכל
דפים להדפסה קובוץ ושורוק ספורים וקטעי מידע קצרים  -  מקרה לא נעים
דפים להדפסה קובוץ ושורוק ספורים וקטעי מידע קצרים  -  ענב והזבוב

כל התנועות

משחקים להדפסה כל התנועות מילים בודדות  -  לוטו פירות וירקות
משחקים להדפסה כל התנועות מילים בודדות  -  לוטו חיות
דפים להדפסה כל התנועות מילים בודדות  -  מה יוצא דופן? א'
דפים להדפסה כל התנועות מילים בודדות  -  מה יוצא דופן? ב'
פעילויות אינטראקטיביות כל התנועות משפטים קצרים  -  טריוויה
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  טריוויה א'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  טריוויה ב'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  טריוויה ג'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  טריוויה ד'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  טריוויה ה'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים א'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ב'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  שאלות ותשובות א'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  איתור פרטים א'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  איתור פרטים ב'

אוצר מילים

דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר ב'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר ג'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר ד'
דפים להדפסה אוצר מילים פעלים ופעולות  -  חלקי הגוף
דפים להדפסה אוצר מילים פעלים ופעולות  -  מכשירים וחפצים
דפים להדפסה אוצר מילים פעלים ופעולות  -  בבית
דפים להדפסה אוצר מילים פעלים ופעולות  -  תנועה ומשחק
דפים להדפסה אוצר מילים פעלים ופעולות  -  תנועה

כתיב

פעילויות אינטראקטיביות כתיב כתיבת מילים  -  שישה דגים
דפים להדפסה כתיב סיומות של מילים בנקבה  -  הוא והיא
דפים להדפסה כתיב סיומות של מילים בנקבה  -  הילד והילדה
דפים להדפסה כתיב סיומות של מילים בנקבה  -  מה היא עוושה
דפים להדפסה כתיב סיומות של רבים ורבות  -  בקרקס
דפים להדפסה כתיב סיומות של רבים ורבות  -  מה הן עושות

הבעה בכתב

דפים להדפסה הבעה בכתב השלמת משפטים  -  קראו והשלימו 1
דפים להדפסה הבעה בכתב השלמת משפטים  -  קראו והשלימו 2
דפים להדפסה הבעה בכתב השלמת משפטים  -  קראו והשלימו 3
דפים להדפסה הבעה בכתב השלמת משפטים  -  קראו והשלימו 4
דפים להדפסה הבעה בכתב סידור משפטים  -  משפטים מבולבלים א'
דפים להדפסה הבעה בכתב סידור משפטים  -  משפטים מבולבלים ב'
דפים להדפסה הבעה בכתב סידור משפטים  -  משפטים מבולבלים ג'
דפים להדפסה הבעה בכתב סידור משפטים  -  משפטים מבולבלים ד'
דפים להדפסה הבעה בכתב סידור משפטים  -  משפטים מבולבלים ה'

פעילות זו זמינה למנויים בלבד.

רכשו מנוי ותוכלו להנות כבר עכשיו מגישה חופשית לכל הפעילויות באתר.

בכל מקרה, שמורה לך הזכות להשתמש בפעילויות ובדפים פתוחים המסומנים   ב- לב .