נמצאו 262 פעילויות   בשפה - רמה א'
שפה רמה א'

פתח, קמץ, שווא, חטף פתח

משחקים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  משחק תחרות חיות
פעילויות אינטראקטיביות פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  מילה או קשקוש
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  שמות של ילדים וילדות
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  דברים שאוכלים
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  בעלי-חיים
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  מיון מילים בטבלה
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  חדש, חדשה
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  קטן, קטנה
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  מה ההפך
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  מה יוצא דופן?
פעילויות אינטראקטיביות פתח, קמץ, שווא, חטף פתח מילים בודדות  -  מה יוצא דופן?
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים א'
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ב'
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ג'
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ד'
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  מה בתמונה? (גמד)
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  מה בתמונה? (ארנב)
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  מה בתמונה? (אווז)
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  מה בתמונה? (חייל)
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  השלמת משפטים ג'
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  השלמת משפטים ד'
משחקים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  שבעה משפטים
משחקים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח משפטים קצרים  -  שבעה משפטים - לוח משחק
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  נחש בגן
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  סער נפל
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  עכבר לבן
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  מה השעה
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  מתן והגלגל
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  ענת והנמלה
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  רן צחק
דפים להדפסה פתח, קמץ, שווא, חטף פתח סיפורים קצרים  -  ענת והצב

אותיות סופיות

דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  אות סופית ואות רגילה
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  האות "ך"
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  האות "ם"
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  האות "ן" - מה בתמונה
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  האות "ן"
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  האות "ף"
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  האות "ץ"
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  לא בסוף מילה
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  אותיות סופיות שונות א'
דפים להדפסה אותיות סופיות הכרת אותיות סופיות  -  אותיות סופיות שונות ב'
דפים להדפסה אותיות סופיות השלמת האות החסרה  -  "כ" או "ך" ?
דפים להדפסה אותיות סופיות השלמת האות החסרה  -  "מ" או "ם" ?
דפים להדפסה אותיות סופיות השלמת האות החסרה  -  "נ" או "ן" ?
דפים להדפסה אותיות סופיות השלמת האות החסרה  -  "פ" או "ף" ?
דפים להדפסה אותיות סופיות השלמת האות החסרה  -  "צ" או "ץ" ?
דפים להדפסה אותיות סופיות השלמת האות החסרה  -  מה נכון?

אותיות דגושות ורפות

דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות תרגול אותיות בפתח, קמץ  -  זהוי מלים נכונות - "ב"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות תרגול אותיות בפתח, קמץ  -  זהוי מלים נכונות - "כ"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות תרגול אותיות בפתח, קמץ  -  זהוי  מלים נכונות - "פ"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות תרגול אותיות בפתח, קמץ  -  זהוי מלים נכונות - "ש"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות השלמת אותיות בפתח, קמץ  -  האות "ב"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות השלמת אותיות בפתח, קמץ  -  האות "כ"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות השלמת אותיות בפתח, קמץ  -  האות "פ"
דפים להדפסה אותיות דגושות ורפות השלמת אותיות בפתח, קמץ  -  האות "ש"
פעילויות אינטראקטיביות אותיות דגושות ורפות השלמת אותיות בכל התנועות  -  תנו לי אות

חיריק

דפים להדפסה חיריק צירופים  -  התאמת צירוף לתמונה א'
דפים להדפסה חיריק צירופים  -  התאמת צירוף לתמונה ב'
פעילויות אינטראקטיביות חיריק מילים בודדות  -  מילה או קשקוש
משחקים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  משחק מילה או קשקוש
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  שמות של ילדים וילדות
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  דברים שאוכלים
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  מילה או קשקוש
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  מה יוצא דופן?
פעילויות אינטראקטיביות חיריק מילים בודדות  -  מה יוצא דופן?
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  מצאו זוגות
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  מה זה? א'
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  מה זה? ב'
דפים להדפסה חיריק מילים בודדות  -  סיומת "ים"
דפים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים א'
דפים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ב'
דפים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ג'
דפים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ד'
דפים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  השלמת משפטים ב'
משחקים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  שבעה משפטים
משחקים להדפסה חיריק משפטים קצרים  -  שבעה משפטים - לוח משחק
דפים להדפסה חיריק סיפורים קצרים  -  גלי והשתיל
דפים להדפסה חיריק סיפורים קצרים  -  הגמד
דפים להדפסה חיריק סיפורים קצרים  -  הפילה המצחיקה
דפים להדפסה חיריק סיפורים קצרים  -  ניצן חלמה
דפים להדפסה חיריק סיפורים קצרים  -  זיקי הזיקית
דפים להדפסה חיריק סיפורים קצרים  -  מגדל מקלפים
דפים להדפסה חיריק סיפורים קצרים  -  הגינה
דפים להדפסה חיריק סיפורים קצרים  -  העכביש הזמר

חולם

דפים להדפסה חולם צירופים  -  התאמת צירוף לתמונה א'
דפים להדפסה חולם צירופים  -  התאמת צירוף לתמונה ב'
פעילויות אינטראקטיביות חולם מילים בודדות  -  מילה או קשקוש
משחקים להדפסה חולם מילים בודדות  -  משחק בינגו או
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  שמות של צבעים
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  מיון מילים
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  מה יוצא דופן? א'
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  מה יוצא דופן? ב'
פעילויות אינטראקטיביות חולם מילים בודדות  -  מה יוצא דופן?
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  מה זה? א'
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  מה זה? ב'
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  יחיד ורבים
דפים להדפסה חולם מילים בודדות  -  סיומת "ות"
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים א'
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ב'
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ג'
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ד'
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ה'
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  השלמת משפטים ב'
משחקים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  שבעה משפטים
משחקים להדפסה חולם משפטים קצרים  -  שבעה משפטים - לוח משחק
דפים להדפסה חולם ספורים וקטעי מידע קצרים  -  היום לא לומדים
דפים להדפסה חולם ספורים וקטעי מידע קצרים  -  הרמזור
דפים להדפסה חולם ספורים וקטעי מידע קצרים  -  מה עושים גוזלים
דפים להדפסה חולם ספורים וקטעי מידע קצרים  -  הולכים לים
דפים להדפסה חולם ספורים וקטעי מידע קצרים  -  צפורים נודדות
דפים להדפסה חולם ספורים וקטעי מידע קצרים  -  גן החיות
דפים להדפסה חולם ספורים וקטעי מידע קצרים  -  ליאור תעזור

סגול וצירה

דפים להדפסה סגול וצירה צרופים  -  התאמת צירוף לתמונה א'
דפים להדפסה סגול וצירה צרופים  -  התאמת צירוף לתמונה ב'
דפים להדפסה סגול וצירה מילים בודדות  -  מה יוצא דופן א'
דפים להדפסה סגול וצירה מילים בודדות  -  מה יוצא דופן ב'
דפים להדפסה סגול וצירה מילים בודדות  -  מה זה?
דפים להדפסה סגול וצירה מילים בודדות  -  מה מתאים?
דפים להדפסה סגול וצירה משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים א'
דפים להדפסה סגול וצירה משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ב'
דפים להדפסה סגול וצירה משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ג'
דפים להדפסה סגול וצירה משפטים קצרים  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה סגול וצירה משפטים קצרים  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  יעל והעז
דפים להדפסה סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  מים למרק
דפים להדפסה סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  ערן הסקרן
דפים להדפסה סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  קשת בענן
דפים להדפסה סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  סרט משעשע

חולם, סגול וצירה

פעילויות אינטראקטיביות חולם, סגול וצירה מילים בודדות  -  מילה או קשקוש
משחקים להדפסה חולם, סגול וצירה מילים בודדות  -  משחק מילה או קשקוש
פעילויות אינטראקטיביות חולם, סגול וצירה מילים בודדות  -  מה יוצא דופן?
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה מילים בודדות  -  דברים שאוכלים
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה מילים בודדות  -  מיון מילים בטבלה
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה מילים בודדות  -  מה מתאים?
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה מילים בודדות  -  מה בחורף? מה בקיץ?
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה משפטים קצרים  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה משפטים קצרים  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה משפטים קצרים  -  איתור פרטים
משחקים להדפסה חולם, סגול וצירה משפטים קצרים  -  שבעה משפטים
משחקים להדפסה חולם, סגול וצירה משפטים קצרים  -  שבעה משפטים - לוח משחק
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  גרגיר חיטה
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  הזאב והארנבת
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  המקרה המצחיק שקרה לאופק
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  העגל
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  הפילון שרצה להיות שובב
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  חורף
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  הקוסם הרשע
דפים להדפסה חולם, סגול וצירה ספורים וקטעי מידע קצרים  -  נסיעה ברכבת

קובוץ ושורוק

דפים להדפסה קובוץ ושורוק צירופים  -  התאמת צירוף לתמונה א'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק צירופים  -  התאמת צירוף לתמונה ב'
פעילויות אינטראקטיביות קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  מילה או קשקוש
משחקים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  משחק לוטו או
דפים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  התאמת מילה לתמונה א'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  התאמת מילה לתמונה ב'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  התאמת מילה לתמונה ג'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  דברים שאוכלים
דפים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  בעלי חיים
דפים להדפסה קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  מה יוצא דופן?
פעילויות אינטראקטיביות קובוץ ושורוק מילים בודדות  -  מה יוצא דופן?
דפים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים א'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ב'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ג'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ד'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ה'
דפים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ו'
משחקים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  שבעה משפטים
משחקים להדפסה קובוץ ושורוק משפטים קצרים  -  שבעה משפטים - לוח משחק
דפים להדפסה קובוץ ושורוק ספורים וקטעי מידע קצרים  -  האיכר החכם
דפים להדפסה קובוץ ושורוק ספורים וקטעי מידע קצרים  -  הרקפת
דפים להדפסה קובוץ ושורוק ספורים וקטעי מידע קצרים  -  כמה עוגיות
דפים להדפסה קובוץ ושורוק ספורים וקטעי מידע קצרים  -  מה השועל אכל
דפים להדפסה קובוץ ושורוק ספורים וקטעי מידע קצרים  -  מקרה לא נעים
דפים להדפסה קובוץ ושורוק ספורים וקטעי מידע קצרים  -  ענב והזבוב
דפים להדפסה קובוץ ושורוק ספורים וקטעי מידע קצרים  -  רותי והתוכי

כל התנועות

משחקים להדפסה כל התנועות מילים בודדות  -  לוטו פירות וירקות
משחקים להדפסה כל התנועות מילים בודדות  -  לוטו חיות
דפים להדפסה כל התנועות מילים בודדות  -  מה יוצא דופן? א'
דפים להדפסה כל התנועות מילים בודדות  -  מה יוצא דופן? ב'
פעילויות אינטראקטיביות כל התנועות משפטים קצרים  -  טריוויה
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  טריוויה א'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  טריוויה ב'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  טריוויה ג'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  טריוויה ד'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  טריוויה ה'
פעילויות אינטראקטיביות כל התנועות משפטים קצרים  -  משפטים במיץ עגבניות
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים א'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  משפטים מצחיקים ב'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  השלמת משפטים ג'
פעילויות אינטראקטיביות כל התנועות משפטים קצרים  -  תנו לי מילה
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  שאלות ותשובות א'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  שאלות ותשובות ב'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  איתור פרטים א'
דפים להדפסה כל התנועות משפטים קצרים  -  איתור פרטים ב'
דפים להדפסה כל התנועות סיפורים וקטעי מידע קצרים  -  חידות
דפים להדפסה כל התנועות סיפורים וקטעי מידע קצרים  -  הילקוט
דפים להדפסה כל התנועות סיפורים וקטעי מידע קצרים  -  עונות השנה

אותיות בכתב

דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הרגילות  -  האותיות א-ז (1)
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הרגילות  -  האותיות א-ז (2)
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הרגילות  -  האותיות ח-נ (1)
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הרגילות  -  האותיות ח-נ (2)
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הרגילות  -  האותיות ס-ת (1)
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הרגילות  -  האותיות ס-ת (2)
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הסופיות  -  האותיות הסופיות
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הסופיות  -  כ ך בכתב
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הסופיות  -  מ ם בכתב
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הסופיות  -  נ ן בכתב
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הסופיות  -  פ ף בכתב
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הסופיות  -  צ ץ בכתב
פעילויות אינטראקטיביות אותיות בכתב כל האותיות  -  התאמת זוגות

אוצר מילים

דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר ב'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר ג'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר ד'
דפים להדפסה אוצר מילים פעלים ופעולות  -  חלקי הגוף
דפים להדפסה אוצר מילים פעלים ופעולות  -  מכשירים וחפצים
דפים להדפסה אוצר מילים פעלים ופעולות  -  בבית
דפים להדפסה אוצר מילים פעלים ופעולות  -  תנועה ומשחק
דפים להדפסה אוצר מילים פעלים ופעולות  -  תנועה
דפים להדפסה אוצר מילים פעלים ופעולות  -  קולות וצלילים
דפים להדפסה אוצר מילים העשרה  -  "ילדים" של בעלי-חיים
דפים להדפסה אוצר מילים העשרה  -  מהי המילה המתאימה?
דפים להדפסה אוצר מילים העשרה  -  תחבורה
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים העשרה  -  עולם החי

כתיב

פעילויות אינטראקטיביות כתיב כתיבת מילים  -  שישה דגים
דפים להדפסה כתיב סיומות של מילים בנקבה  -  הוא והיא
דפים להדפסה כתיב סיומות של מילים בנקבה  -  הילד והילדה
דפים להדפסה כתיב סיומות של מילים בנקבה  -  מה היא עושה
דפים להדפסה כתיב סיומות של רבים ורבות  -  בקרקס
דפים להדפסה כתיב סיומות של רבים ורבות  -  מה הן עושות
דפים להדפסה כתיב מילים המסתיימות ב-ך  -  אתמול והיום
דפים להדפסה כתיב מילים המסתיימות ב-ך  -  רבים ויחיד

הבעה בכתב

דפים להדפסה הבעה בכתב כתיבה יצירתית  -  קראו והשלימו 1
דפים להדפסה הבעה בכתב כתיבה יצירתית  -  קראו והשלימו 2
דפים להדפסה הבעה בכתב כתיבה יצירתית  -  קראו והשלימו 3
דפים להדפסה הבעה בכתב כתיבה יצירתית  -  קראו והשלימו 4
דפים להדפסה הבעה בכתב סידור משפטים  -  משפטים מבולבלים א'
דפים להדפסה הבעה בכתב סידור משפטים  -  משפטים מבולבלים ב'
דפים להדפסה הבעה בכתב סידור משפטים  -  משפטים מבולבלים ג'
דפים להדפסה הבעה בכתב סידור משפטים  -  משפטים מבולבלים ד'
דפים להדפסה הבעה בכתב סידור משפטים  -  משפטים מבולבלים ה'
דפים להדפסה הבעה בכתב מילוי שאלונים  -  פרטים אישיים לבן
דפים להדפסה הבעה בכתב מילוי שאלונים  -  פרטים אישיים לבת

חגים ומועדים

דפים להדפסה חגים ומועדים ראש השנה  -  כרטיס ברכה לראש השנה א'
דפים להדפסה חגים ומועדים ראש השנה  -  כרטיס ברכה לראש השנה ב'
דפים להדפסה חגים ומועדים ראש השנה  -  באיזו אות זה מתחיל
דפים להדפסה חגים ומועדים ראש השנה  -  טוב או טובה?
דפים להדפסה חגים ומועדים חנוכה  -  מילים הקשורות לחנוכה
דפים להדפסה חגים ומועדים חנוכה  -  מה עושים בחנוכה?
דפים להדפסה חגים ומועדים חנוכה  -  מה בחנוכה
דפים להדפסה חגים ומועדים ט"ו בשבט  -  משפטים להשלמה
דפים להדפסה חגים ומועדים פורים  -  מה עושים בפורים?
דפים להדפסה חגים ומועדים פורים  -  מה קשור לפורים?
דפים להדפסה חגים ומועדים ל"ג בעומר  -  מה עושים בל"ג בעומר?
דפים להדפסה חגים ומועדים ל"ג בעומר  -  מה קשור לל"ג בעומר?