נמצאו 173 פעילויות   בשפה - כיתה ב'
שפה כיתה ב'

אוצר מילים

פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים מלים והיפוכן  -  פאזל הפכים
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ג'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ד'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות א'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ג'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ד'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  א. הוספת תואר
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  ב. הוספת תואר
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים ג'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים ד'
דפים להדפסה אוצר מילים כללי  -  ביתן של החיות
דפים להדפסה אוצר מילים כללי  -  מקהלת החיות

אותיות בכתב

דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הרגילות  -  האותיות א-ז 1
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הרגילות  -  האותיות א-ז 2
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הרגילות  -  האותיות ח-נ 1
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הרגילות  -  האותיות ח-נ 2
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הרגילות  -  האותיות ס-ת 1
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הרגילות  -  האותיות ס-ת 2
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הסופיות  -  האותיות הסופיות
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הסופיות  -  כ ך בכתב
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הסופיות  -  מ ם בכתב
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הסופיות  -  נ ן בכתב
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הסופיות  -  פ ף בכתב
דפים להדפסה אותיות בכתב האותיות הסופיות  -  צ ץ בכתב

איתור פרטים

דפים להדפסה איתור פרטים היכן, מתי, מי  -  אילו מלים עונות על... א'
דפים להדפסה איתור פרטים היכן, מתי, מי  -  אילו מלים עונות על... ב'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט  -  איתור פרטים בטקסט א'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט  -  איתור פרטים בטקסט ב'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט  -  איתור פרטים בטקסט ג'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט  -  איתור פרטים בטקסט ד'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט דמוי שאלה חשבונית  -  טקסט א'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט דמוי שאלה חשבונית  -  טקסט ב'
דפים להדפסה איתור פרטים פרטים בטקסט דמוי שאלה חשבונית  -  טקסט ג'

המשפט

דפים להדפסה המשפט משפט שאלה  -  בניית משפטי שאלה א'
דפים להדפסה המשפט משפט שאלה  -  בניית משפטי שאלה ב'
דפים להדפסה המשפט משפט שאלה  -  בניית משפטי שאלה ג'
דפים להדפסה המשפט משפט, או לא משפט  -  זהוי משפטים שלמים א'
דפים להדפסה המשפט משפט, או לא משפט  -  זהוי משפטים שלמים ב'
דפים להדפסה המשפט משפט, או לא משפט  -  זהוי משפטים שלמים ג'

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות א'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ב'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ג'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ד'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ה'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ו'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא משלים  -  הצרצר והנמלה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא משלים  -  האריה והעכבר
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא משלים  -  זאב זאב
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  הקנגורו
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  ג'אקו
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  שמשון הגיבור

הנושא והרעיון המרכזי

דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור נושא גלוי  -  איתור הנושא א'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור נושא גלוי  -  איתור הנושא ב'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור נושא גלוי  -  איתור הנושא ג'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הרעיון המרכזי  -  האם זה שייך? א'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הרעיון המרכזי  -  האם זה שייך? ב'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הרעיון המרכזי  -  האם זה שייך? ג'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הרעיון המרכזי  -  האם זה שייך? ד'

זמן ורצף

דפים להדפסה זמן ורצף ימות השבוע  -  היום שלפני, אחרי, אתמול, מחר
דפים להדפסה זמן ורצף ימות השבוע  -  מחר, מחרתיים, אתמול, שלשום
דפים להדפסה זמן ורצף ימות השבוע  -  ימים א-ה, בין.. לבין, מ..עד
דפים להדפסה זמן ורצף לפני ש, אחרי ש, כאשר,  -  מתי זה קרה? א'
דפים להדפסה זמן ורצף לפני ש, אחרי ש, כאשר,  -  מתי זה קרה? ב'
דפים להדפסה זמן ורצף רצף הגיוני  -  מציאת סדר האירועים א'
דפים להדפסה זמן ורצף רצף הגיוני  -  מציאת סדר האירועים ב'
דפים להדפסה זמן ורצף שמות החודשים העבריים  -  סדר החודשים א'
דפים להדפסה זמן ורצף שמות החודשים העבריים  -  סדר החודשים ב'
דפים להדפסה זמן ורצף שעות וחלקי היממה  -  באיזה חלק של היום?
דפים להדפסה זמן ורצף שעות וחלקי היממה  -  באיזו שעה? כמה זמן? א'
דפים להדפסה זמן ורצף שעות וחלקי היממה  -  באיזו שעה? כמה זמן? ב'

כתיב

דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  איפה זה כתוב נכון א'
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  איפה זה כתוב נכון ב'
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  איפה זה כתוב נכון ג'
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  איפה זה כתוב נכון ד'
דפים להדפסה כתיב דבר שלך  -  דבר שלך א'
דפים להדפסה כתיב דבר שלך  -  דבר שלך ב'
דפים להדפסה כתיב ה' היידוע - כתיבה  -  הוסיפו ה' הידוע 1
דפים להדפסה כתיב ה' היידוע - כתיבה  -  הוסיפו ה' הידוע 2
דפים להדפסה כתיב ה' היידוע - זיהוי  -  סמנו מילים שיש בהן ה' הידוע 1
דפים להדפסה כתיב ה' היידוע - זיהוי  -  סמנו מילים שיש בהן ה' הידוע 2
דפים להדפסה כתיב התפעל  -  מלים המתחילות ב- "הת" 1
דפים להדפסה כתיב התפעל  -  מלים המתחילות ב- "הת" 2
דפים להדפסה כתיב יחיד ורבים, זכר ונקבה  -  יחיד ורבים, זכר ונקבה
דפים להדפסה כתיב יחיד ורבים, זכר ונקבה  -  כתבו בנקבה 1
דפים להדפסה כתיב יחיד ורבים, זכר ונקבה  -  כתבו בנקבה 2
דפים להדפסה כתיב יחיד ורבים, זכר ונקבה  -  כתבו בצורת רבות
דפים להדפסה כתיב יחיד ורבים, זכר ונקבה  -  כתבו בצורת רבים
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שאעשה מחר א
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שאעשה מחר ב
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שעשית אתמול א
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שעשית אתמול ב
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שעשיתי אתמול א
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שעשיתי אתמול ב'
דפים להדפסה כתיב עשיתי, עשית, עשיתם, אעשה  -  דברים שעשיתם אתמול
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  המספרים אחת-עשר
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  אחת - תשע עשרה א'
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  אחת - תשע עשרה ב'
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  עשרות שלמות
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  עשרים - מאה
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  מאות ואלפים
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  מאה - אלף א'
דפים להדפסה כתיב שמות המספרים  -  מאה -אלף ב'
דפים להדפסה כתיב משחקי מילים  -  מילים מבולבלות - בעלי חיים א'
דפים להדפסה כתיב משחקי מילים  -  מילים מבולבלות - בעלי חיים ב'
דפים להדפסה כתיב משחקי מילים  -  מילים מבולבלות - בעלי חיים ג'
דפים להדפסה כתיב משחקי מילים  -  היפכו את המילה א'
דפים להדפסה כתיב משחקי מילים  -  היפכו את המילה ב'
דפים להדפסה כתיב משחקי מילים  -  היפכו את המילה ג'

שמות הגוף

דפים להדפסה שמות הגוף אני אתה את אנחנו אתם אתן  -  השלמת שם הגוף במשפט
דפים להדפסה שמות הגוף אני אתה את אנחנו אתם אתן  -  התאמת שם הגוף לפועל
דפים להדפסה שמות הגוף הוא היא הם הן  -  השלמת שם הגוף במשפט
דפים להדפסה שמות הגוף הוא היא הם הן  -  התאמת שם הגוף לפועל

מילות קישור

דפים להדפסה מילות קישור אבל, אך, וגם  -  השלימו את המשפטים 1
דפים להדפסה מילות קישור אבל, אך, וגם  -  השלימו את המשפטים 2
דפים להדפסה מילות קישור אבל, אך, וגם  -  שבצו את מילת הקישור המתאימה
דפים להדפסה מילות קישור אבל, אך, כי  -  שבצו את מילת הקישור המתאימה 1
דפים להדפסה מילות קישור אבל, אך, כי  -  שבצו את מילת הקישור המתאימה 2
פעילויות אינטראקטיביות מילות קישור פעילות אינטראקטיבית  -  שיבוץ מילות קישור - ב'

הבעה בכתב

דפים להדפסה הבעה בכתב סיפור בתמונה  -  הילד והפרפר
דפים להדפסה הבעה בכתב סיפור בתמונה  -  האיש והכלב
דפים להדפסה הבעה בכתב סיפור בתמונה  -  הילד שבכה
דפים להדפסה הבעה בכתב סיפור בתמונה  -  ציפור בכלוב
דפים להדפסה הבעה בכתב סיפור בתמונה  -  לוחמת על
דפים להדפסה הבעה בכתב סיפור בתמונה  -  הילד והמפלצת
דפים להדפסה הבעה בכתב סיפור בתמונה  -  הילדים והבלונים

מלוי הוראות

דפים להדפסה מלוי הוראות הוראות הכוללות פעולה אחת  -  הוראות א'
דפים להדפסה מלוי הוראות הוראות הכוללות פעולה אחת  -  הוראות ב'
דפים להדפסה מלוי הוראות הוראות הכוללות פעולה אחת  -  הוראות ג'
דפים להדפסה מלוי הוראות הוראות הכוללות שתי פעולות  -  הוראות א'
דפים להדפסה מלוי הוראות הוראות הכוללות שתי פעולות  -  הוראות ב'

סיבה ותוצאה

דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה  -  מציאת התשובה המתאימה א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה  -  מציאת התשובה המתאימה ב'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה  -  מציאת התשובה המתאימה ג'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה איתור סיבה גלויה בטקסט  -  מציאת הסיבה א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה איתור סיבה גלויה בטקסט  -  מציאת הסיבה ב'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים ב'

סימני פיסוק

דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה  -  סימון נקודה בסוף משפט א'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה  -  סימון נקודה בסוף משפט ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה  -  סימון נקודה בסוף משפט ג'
דפים להדפסה סימני פיסוק סימן שאלה  -  זיהוי משפט שאלה א'
דפים להדפסה סימני פיסוק סימן שאלה  -  זיהוי משפט שאלה ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק סימן שאלה  -  זיהוי משפט שאלה ג'

פירוט והכללה

דפים להדפסה פירוט והכללה פירוט  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה פירוט והכללה פירוט  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה פירוט והכללה הכללה  -  התאמת כותרת לקבוצת מילים א'
דפים להדפסה פירוט והכללה הכללה  -  התאמת כותרת לקבוצת מילים ב'
דפים להדפסה פירוט והכללה הכללה  -  מיון והכללה

שורש ומשפחת מילים

דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת השרש של מלים  -  מציאת השורש א'
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת השרש של מלים  -  מציאת השורש ב'
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת מלים משורש נתון  -  ח.ש.ב, ק.ש.ר
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת מלים משורש נתון  -  ע.ב.ד, ק.ר.א
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת מלים משורש נתון  -  ז.מ.ר, ש.מ.ח
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת מלים משורש נתון  -  מיון מילים לפי שורש א'
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים מציאת מלים משורש נתון  -  מיון מילים לפי שורש ב'
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים בניית מילים משורש נתון  -  ח.ש.ב, מ.ש.ך
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים בניית מילים משורש נתון  -  צ.ח.ק, נ.ש.ך
דפים להדפסה שורש ומשפחת מילים בניית מילים משורש נתון  -  ש.ת.ל, פ.ת.ח

תפזורות ותשבצים

דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת חגים  -  ראש השנה ויום כיפור
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת חגים  -  יום הכיפורים
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת חגים  -  סוכות
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת חגים  -  שבעת המינים
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת חגים  -  חנוכה
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת חגים  -  פורים
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת חגים  -  פסח א'
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת חגים  -  פסח ב'
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ הפכים א'
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ הפכים ב'

פעילות זו זמינה למנויים בלבד.

רכשו מנוי ותוכלו להנות כבר עכשיו מגישה חופשית לכל הפעילויות באתר.

בכל מקרה, שמורה לך הזכות להשתמש בפעילויות ובדפים פתוחים המסומנים   ב- לב .