נמצאו 17 פעילויות   בשפה - כיתה ב'  (  אוצר מילים  )
שפה כיתה ב'

אוצר מילים

פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים מלים והיפוכן  -  פאזל הפכים
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ג'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ד'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות א'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ג'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ד'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  א. הוספת תואר
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  ב. הוספת תואר
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים ג'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים ד'
דפים להדפסה אוצר מילים כללי  -  ביתן של החיות
דפים להדפסה אוצר מילים כללי  -  מקהלת החיות
חזרה לכל הפעילויות

פעילות זו זמינה למנויים בלבד.

רכשו מנוי ותוכלו להנות כבר עכשיו מגישה חופשית לכל הפעילויות באתר.

בכל מקרה, שמורה לך הזכות להשתמש בפעילויות ובדפים פתוחים המסומנים   ב- לב .