נמצאו 21 פעילויות   בשפה - רמה ב'  (  אוצר מילים  )
שפה רמה ב'

אוצר מילים

פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים מלים והיפוכן  -  פאזל הפכים
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ג'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ד'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  תשבץ הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים והיפוכן  -  תשבץ הפכים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות א'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ג'
דפים להדפסה אוצר מילים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ד'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  א. הוספת תואר
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  ב. הוספת תואר
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים ג'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  איתור תארים מתאימים ד'
דפים להדפסה אוצר מילים העשרה  -  ביתן של החיות
דפים להדפסה אוצר מילים העשרה  -  מקהלת החיות
דפים להדפסה אוצר מילים העשרה  -  המשפחה שלי
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים העשרה  -  עולם החי
חזרה לכל הפעילויות