נמצאו 12 פעילויות   בשפה - כיתה ב'  (  קריאה והבנת הנקרא  )
שפה כיתה ב'

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות א'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ב'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ג'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ד'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ה'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ו'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא משלים  -  הצרצר והנמלה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא משלים  -  האריה והעכבר
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא משלים  -  זאב זאב
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  הקנגורו
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  ג'אקו
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  שמשון הגיבור
חזרה לכל הפעילויות