נמצאו 19 פעילויות   בשפה - כיתה ב'  (  קריאה והבנת הנקרא  )
שפה כיתה ב'

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות א'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ב'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ג'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ד'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ה'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  חידות ו'
פעילויות אינטראקטיביות קריאה והבנת הנקרא טקסטים קצרים  -  מי אני?
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הצרצר והנמלה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  האריה והעכבר
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  זאב זאב
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  החתול והפעמון
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  משל השמש והרוח
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  צער בעלי חיים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  הקנגורו
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  ג'אקו
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  שמשון הגיבור
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  מה צבים אוכלים?
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  כדורים ומשחקי כדור
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא קטעי מידע  -  זכוכית
חזרה לכל הפעילויות