נמצאו 215 פעילויות   בשפה - רמה ג'
שפה רמה ג'

אוצר מילים

דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  מציאת הפכים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  תשבץ הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  תשבץ הפכים ב'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים מילים והיפוכן  -  פאזל הפכים
דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  מה ההפך מ... א'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  מה ההפך מ... ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  מה ההפך מ... ג'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים מילים והיפוכן  -  מה ההפך מ...
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות א'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ג'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ד'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים מילים נרדפות  -  מהי המילה הנרדפת?
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  תשבץ נרדפות
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר ב'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר ג'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת מספר תארים א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת מספר תארים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  מילון ושאלות א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  מילון ושאלות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים קיצורים וראשי-תיבות  -  כתיבה בראשי-תיבות א'
דפים להדפסה אוצר מילים קיצורים וראשי-תיבות  -  כתיבה בראשי-תיבות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים קיצורים וראשי-תיבות  -  כתיבת קיצורים וראשי-תיבות
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים ניבים וביטויים  -  משחק טריוויה
דפים להדפסה אוצר מילים העשרה  -  במטבח
דפים להדפסה אוצר מילים העשרה  -  בעלי חיים

הנושא והרעיון המרכזי

דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא  -  איתור הנושא א'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא  -  איתור הנושא ב'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי האם זה שייך  -  האם זה שייך א'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי האם זה שייך  -  האם זה שייך ב'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי האם זה שייך  -  האם זה שייך ג'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי האם זה שייך  -  האם זה שייך ד'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הנושא והרעיון המרכזי  -  איתור הנושא והרעיון המרכזי א'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הנושא והרעיון המרכזי  -  איתור הנושא והרעיון המרכזי ב'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הנושא והרעיון המרכזי  -  איתור הנושא והרעיון המרכזי ג'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הנושא והרעיון המרכזי  -  איתור הנושא והרעיון המרכזי ד'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הנושא והרעיון המרכזי  -  איתור הנושא והרעיון המרכזי ה'

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  השועל והעורב
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הכד הסדוק
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  עכבר העיר ועכבר הכפר
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  השועל והתיש
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  שלושה חתולים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  המדוזה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  אימוץ של גור
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  הכדור הפורח
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  כלבי סן-ברנרד
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  בית-קפה חתולים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  "ילדים" של חרקים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  האוויר
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מקורות המים בישראל
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  אספנות
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מהי עצמאות?
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  קיצורים וראשי-תיבות
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  כוחו של כדור-הארץ
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  סיבוב כדור-הארץ

זמן ורצף

דפים להדפסה זמן ורצף התאריך העברי  -  חגים בלוח השנה
דפים להדפסה זמן ורצף התאריך העברי  -  מנין הימים בחודש העברי
דפים להדפסה זמן ורצף ימות השבוע  -  קודם לכן, לאחר מכן, במשך א'
דפים להדפסה זמן ורצף ימות השבוע  -  קודם לכן, לאחר מכן, במשך ב'
דפים להדפסה זמן ורצף מצייני זמן ורצף  -  השלמת לפני ש, לאחר ש
דפים להדפסה זמן ורצף מצייני זמן ורצף  -  השלמת לפני ש, לאחר ש, בזמן ש
דפים להדפסה זמן ורצף מצייני זמן ורצף  -  השלמת תחילה, בו בזמן לאחר מכן
דפים להדפסה זמן ורצף מצייני זמן ורצף  -  השלמת בטרם, בזמן ש, לאחר ש
דפים להדפסה זמן ורצף רצף הגיוני  -  מציאת סדר האירועים א'
דפים להדפסה זמן ורצף רצף הגיוני  -  מציאת סדר האירועים ב'
דפים להדפסה זמן ורצף שעות וחלקי היממה  -  באיזו שעה, כמה זמן א'
דפים להדפסה זמן ורצף שעות וחלקי היממה  -  באיזו שעה, כמה זמן ב'
דפים להדפסה זמן ורצף שעות וחלקי היממה  -  מתי זה קורה?

כתיב

דפים להדפסה כתיב א שותקת  -  כתיבת מילים עם א שותקת 1
דפים להדפסה כתיב א שותקת  -  כתיבת מילים עם א שותקת 2
דפים להדפסה כתיב א שותקת  -  כתיבת מילים עם א שותקת 3
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  איפה זה כתוב נכון א'
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  איפה זה כתוב נכון ב'
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  טוטי טעותי - הכיסא
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  טוטי טעותי - הפנדה
דפים להדפסה כתיב דבר שלך  -  דבר שלך א'
דפים להדפסה כתיב דבר שלך  -  דבר שלך ב'
דפים להדפסה כתיב דבר שלך  -  דבר שלך ג'
דפים להדפסה כתיב התפעל  -  מלים המתחילות ב-"הת" 3
דפים להדפסה כתיב התפעל  -  מלים המתחילות ב-"הת" 4
דפים להדפסה כתיב התפעל  -  מלים המתחילות ב-"הת" 5
דפים להדפסה כתיב פתח גנובה באות ח  -  הקשיבו לצליל א'
דפים להדפסה כתיב פתח גנובה באות ח  -  הקשיבו לצליל ב'
דפים להדפסה כתיב פתח גנובה באות ח  -  תרגול א'
דפים להדפסה כתיב פתח גנובה באות ח  -  תרגול ב'
דפים להדפסה כתיב יו בסוף מילה  -  לא מלפניו, לא מאחוריו
דפים להדפסה כתיב יו בסוף מילה  -  סיומת יו

מספרים בזכר ובנקבה

דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה מספרים עד 10  -  אחת, אחד
דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה מספרים עד 10  -  שני, שתי
דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה מספרים עד 10  -  שלוש עד עשר
פעילויות אינטראקטיביות מספרים בזכר ובנקבה מספרים עד 10  -  שמות ומספרים

מילות קישור

פעילויות אינטראקטיביות מילות קישור פעילות אינטראקטיבית  -  שיבוץ מילות קישור
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תכלית  -  השלמת כדי ש.. או מכיוון ש... 1
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תכלית  -  השלמת כדי ש.. או מכיוון ש... 2
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תוצאה  -  השלמת מפני ש, ולכן
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תוצאה  -  השלמת משום ש, היות ש, ולכן

מילים בסמיכות

דפים להדפסה מילים בסמיכות כתיבת מילים בסמיכות  -  כתבו בסמיכות א'
דפים להדפסה מילים בסמיכות כתיבת מילים בסמיכות  -  כתבו בסמיכות ב'
דפים להדפסה מילים בסמיכות משמעות של מילים בסמיכות  -  איך אומרים זאת?
דפים להדפסה מילים בסמיכות משמעות של מילים בסמיכות  -  למה הכוונה?
דפים להדפסה מילים בסמיכות יחיד ורבים, ה' הידיעה  -  ה' הידיעה בסמיכות א'
דפים להדפסה מילים בסמיכות יחיד ורבים, ה' הידיעה  -  ה' הידיעה בסמיכות ב'
דפים להדפסה מילים בסמיכות יחיד ורבים, ה' הידיעה  -  יחיד ורבים בסמיכות

אזכורים

דפים להדפסה אזכורים הבנת אזכורים  -  למה ולמי מתכוונים א'
דפים להדפסה אזכורים הבנת אזכורים  -  למה ולמי מתכוונים ב'
דפים להדפסה אזכורים שימוש באזכורים  -  מהי המילה המתאימה? א'
דפים להדפסה אזכורים שימוש באזכורים  -  מהי המילה המתאימה? ב'

דעה ועובדה

דפים להדפסה דעה ועובדה הכרות עם המושגים דעה ועובדה  -  רק עובדות
דפים להדפסה דעה ועובדה הכרות עם המושגים דעה ועובדה  -  מהי עובדה מהי דעה א'
דפים להדפסה דעה ועובדה הכרות עם המושגים דעה ועובדה  -  מהי עובדה מהי דעה ב'
דפים להדפסה דעה ועובדה הכרות עם המושגים דעה ועובדה  -  מה דעתך על הטיול?
דפים להדפסה דעה ועובדה הכרות עם המושגים דעה ועובדה  -  דעות הפוכות
דפים להדפסה דעה ועובדה הבחנה בין דעה לעובדה  -  בים ובברכה
דפים להדפסה דעה ועובדה הבחנה בין דעה לעובדה  -  משחקי מחשב
דפים להדפסה דעה ועובדה הבחנה בין דעה לעובדה  -  מכתב מראש עיריית פלפלייה

כתיבה יצירתית

דפים להדפסה כתיבה יצירתית חברו משפט  -  ממילים למשפטים א'
דפים להדפסה כתיבה יצירתית חברו משפט  -  ממילים למשפטים ב'
דפים להדפסה כתיבה יצירתית חברו משפט  -  ממילים למשפטים ג'
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מה אפשר לספר על...  -  אופניים
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מה אפשר לספר על...  -  חבר
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מה אפשר לספר על...  -  חברה
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מה אפשר לספר על...  -  חתול
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מה אפשר לספר על...  -  ילקוט
דפים להדפסה כתיבה יצירתית שואלים שאלות  -  השולחן
דפים להדפסה כתיבה יצירתית שואלים שאלות  -  מסיבת יום הולדת
דפים להדפסה כתיבה יצירתית שואלים שאלות  -  הפסקת חשמל
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מעלים השערות  -  דליקה בחורשה
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מעלים השערות  -  הבית של סלעית
דפים להדפסה כתיבה יצירתית מעלים השערות  -  דקלה והכלב
דפים להדפסה כתיבה יצירתית המציאו סיפור  -  ליאור, ליאת
דפים להדפסה כתיבה יצירתית המציאו סיפור  -  מגרה, רחוב
דפים להדפסה כתיבה יצירתית המציאו סיפור  -  שודד, סערה
דפים להדפסה כתיבה יצירתית השטויות של מי-לי  -  העכבר שברח
דפים להדפסה כתיבה יצירתית השטויות של מי-לי  -  אש במטבח
דפים להדפסה כתיבה יצירתית השטויות של מי-לי  -  מי-לי רעב

סיבה ותוצאה

דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה, מה הסיבה  -  מציאת התשובה המתאימה א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה, מה הסיבה  -  מציאת התשובה המתאימה ב'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה, מה הסיבה  -  בודקים תשובות - הרמזור
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה, מה הסיבה  -  בודקים תשובות - משקפי שמש
דפים להדפסה סיבה ותוצאה איתור הסיבה בטקסט  -  מציאת הסיבה א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה איתור הסיבה בטקסט  -  מציאת הסיבה ב'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה משפטי סיבה הגיוניים ולא הגיוניים  -  זיהוי משפטים לא הגיוניים א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה משפטי סיבה הגיוניים ולא הגיוניים  -  זיהוי משפטים לא הגיוניים ב'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים ב'

סימני פיסוק

דפים להדפסה סימני פיסוק מירכאות בדבור ישיר  -  מה הוא אמר 1
דפים להדפסה סימני פיסוק מירכאות בדבור ישיר  -  מה הוא אמר 2
דפים להדפסה סימני פיסוק מירכאות בדבור ישיר  -  מה הוא אמר 3
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה וסימן שאלה  -  הוספת נקודה או סימן שאלה א'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה וסימן שאלה  -  הוספת נקודה או סימן שאלה ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה וסימן שאלה  -  הוספת נקודה או סימן שאלה ג'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה, סימן שאלה וסימן קריאה  -  הוספת הסימן המתאים א'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה, סימן שאלה וסימן קריאה  -  הוספת הסימן המתאים ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה, סימן שאלה וסימן קריאה  -  הוספת הסימן המתאים ג'

פירוט והכללה

דפים להדפסה פירוט והכללה הכללה  -  כותרת לכל קבוצת מלים א'
דפים להדפסה פירוט והכללה הכללה  -  כותרת לכל קבוצת מלים ב'
דפים להדפסה פירוט והכללה הכללה  -  כותרת לכל קבוצת מלים ג'
דפים להדפסה פירוט והכללה פירוט  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה פירוט והכללה פירוט  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה פירוט והכללה פירוט  -  השלמת משפטים ג'

כינויי גוף

דפים להדפסה כינויי גוף איתור שמות גוף  -  סמנו את שם הגוף א'
דפים להדפסה כינויי גוף איתור שמות גוף  -  סמנו את שם הגוף ב'
דפים להדפסה כינויי גוף התאמת שם גוף לפועל  -  השלימו שם גוף א'
דפים להדפסה כינויי גוף התאמת שם גוף לפועל  -  השלימו שם גוף ב'
דפים להדפסה כינויי גוף התאמת שם גוף לפועל  -  השלימו שם גוף ג'
דפים להדפסה כינויי גוף התאמת פועל לשם גוף  -  השלימו פועל מתאים א'
דפים להדפסה כינויי גוף התאמת פועל לשם גוף  -  השלימו פועל מתאים ב'

שמות-עצם ופעלים

דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים שמות-עצם  -  פרטיים וכלליים א'
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים שמות-עצם  -  פרטיים וכלליים ב'
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים שמות-עצם  -  ביחיד וברבים
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים שמות-עצם  -  מה חסר?
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים פעלים  -  נטיות לפי גוף א'
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים פעלים  -  נטיות לפי גוף ב'
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים פעלים  -  נטיות לפי גוף ג'
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים פעלים  -  על מי מדובר?
פעילויות אינטראקטיביות שמות-עצם ופעלים פעלים  -  על מי מדובר?
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים פעלים  -  מה חסר?
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים פעלים  -  נטיות לפי זמן א'
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים פעלים  -  נטיות לפי זמן ב'
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים פעלים  -  באיזה זמן זה?
פעילויות אינטראקטיביות שמות-עצם ופעלים פעלים  -  באיזה זמן זה?
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים מיון  -  מיון מילים לשמות-עצם ופעלים
פעילויות אינטראקטיביות שמות-עצם ופעלים מיון  -  מיון מילים לשמות-עצם ופעלים
דפים להדפסה שמות-עצם ופעלים מיון  -  מיון מילים שונות

שרש ומשפחת מלים

דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים בניית מילים משורש נתון  -  כ.ת.ב , ש.פ.ך
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים בניית מילים משורש נתון  -  ב.ר.ח , ש.ל.ח
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת השרש של מלים  -  מציאת השורש א'
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת השרש של מלים  -  מציאת השורש ב'
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת מילים משורש נתון  -  מ.כ.ר, נ.ע.ל
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת מילים משורש נתון  -  ק.ב.ל, א.ס.ף
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת מילים משורש נתון  -  ש.ב.ע, ח.ת.ם
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת מלים מאותה משפחה  -  מלים מאותה משפחה א'
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת מלים מאותה משפחה  -  מלים מאותה משפחה ב'

ארגון מידע

פעילויות אינטראקטיביות ארגון מידע סדר אלפביתי  -  ספרים בספריה
דפים להדפסה ארגון מידע תעודת זהות  -  בינגו ושוקי
דפים להדפסה ארגון מידע תעודת זהות  -  תעודת זהות בפינת החי
דפים להדפסה ארגון מידע טבלה  -  ארבעת המינים
דפים להדפסה ארגון מידע טבלה  -  מלח וסוכר
דפים להדפסה ארגון מידע טופס  -  הרשמה לתחרות שחיה
דפים להדפסה ארגון מידע טופס  -  הרשמה לספרייה העירונית

חגים ומועדים

דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  תפזורת מילים
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  חידון פסח א'
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  חידון פסח ב'
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  חידון פסח ג'
פעילויות אינטראקטיביות חגים ומועדים פסח  -  חידון פסח
דפים להדפסה חגים ומועדים ל"ג בעומר  -  לא להגזים
דפים להדפסה חגים ומועדים יום ירושלים  -  חכמתם של ילדי ירושלים
פעילויות אינטראקטיביות חגים ומועדים ראש השנה ויום כיפור  -  טריוויה חגי תשרי
דפים להדפסה חגים ומועדים ראש השנה ויום כיפור  -  תפזורת מילים
דפים להדפסה חגים ומועדים חנוכה  -  תפזורת מילים
דפים להדפסה חגים ומועדים חנוכה  -  מילים מבולבלות
דפים להדפסה חגים ומועדים ט"ו בשבט  -  עצי פרי ועצי סרק
דפים להדפסה חגים ומועדים ט"ו בשבט  -  חידון העצים