נמצאו 122 פעילויות   בשפה - כיתה ג'
שפה כיתה ג'

אוצר מלים

דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מציאת הפכים ב'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מלים מלים והיפוכן  -  פאזל הפכים
דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מה ההפך מ... א'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מה ההפך מ... ב'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מה ההפך מ... ג'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מלים מלים והיפוכן  -  מה ההפך מ...
דפים להדפסה אוצר מלים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות א'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ב'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ג'
דפים להדפסה אוצר מלים מלים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ד'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת תואר א'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת תואר ב'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת תואר ג'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת מספר תארים א'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  הוספת מספר תארים ב'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  מילון ושאלות א'
דפים להדפסה אוצר מלים תארים  -  מילון ושאלות ב'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מלים ניבים וביטויים  -  משחק טריוויה

הנושא והרעיון המרכזי

דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא  -  איתור הנושא א'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא  -  איתור הנושא ב'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי האם זה שייך  -  האם זה שייך א'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי האם זה שייך  -  האם זה שייך ב'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי האם זה שייך  -  האם זה שייך ג'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי האם זה שייך  -  האם זה שייך ד'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הנושא והרעיון המרכזי  -  איתור הנושא והרעיון המרכזי א'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הנושא והרעיון המרכזי  -  איתור הנושא והרעיון המרכזי ב'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הנושא והרעיון המרכזי  -  איתור הנושא והרעיון המרכזי ג'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הנושא והרעיון המרכזי  -  איתור הנושא והרעיון המרכזי ד'
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי הנושא והרעיון המרכזי  -  איתור הנושא והרעיון המרכזי ה'

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  השועל והעורב
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  עכבר העיר ועכבר הכפר
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  המדוזה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  אימוץ של גור

זמן ורצף

דפים להדפסה זמן ורצף התאריך העברי  -  חגים בלוח השנה
דפים להדפסה זמן ורצף התאריך העברי  -  מנין הימים בחודש העברי
דפים להדפסה זמן ורצף ימות השבוע  -  קודם לכן, לאחר מכן, במשך 1
דפים להדפסה זמן ורצף ימות השבוע  -  קודם לכן, לאחר מכן, במשך 2
דפים להדפסה זמן ורצף רצף הגיוני  -  מציאת סדר האירועים א'
דפים להדפסה זמן ורצף רצף הגיוני  -  מציאת סדר האירועים ב'
דפים להדפסה זמן ורצף שעות וחלקי היממה  -  באיזו שעה, כמה זמן 1
דפים להדפסה זמן ורצף שעות וחלקי היממה  -  באיזו שעה, כמה זמן 2

כתיב

דפים להדפסה כתיב א שותקת  -  כתיבת מילים עם א שותקת 1
דפים להדפסה כתיב א שותקת  -  כתיבת מילים עם א שותקת 2
דפים להדפסה כתיב א שותקת  -  כתיבת מילים עם א שותקת 3
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  איפה זה כתוב נכון א'
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  איפה זה כתוב נכון ב'
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  טוטי טעותי - הכיסא
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  טוטי טעותי - הפנדה
דפים להדפסה כתיב דבר שלך  -  דבר שלך א'
דפים להדפסה כתיב דבר שלך  -  דבר שלך ב'
דפים להדפסה כתיב דבר שלך  -  דבר שלך ג'
דפים להדפסה כתיב התפעל  -  מלים המתחילות ב-"הת" 1
דפים להדפסה כתיב התפעל  -  מלים המתחילות ב-"הת" 2
דפים להדפסה כתיב התפעל  -  מלים המתחילות ב-"הת" 3
דפים להדפסה כתיב ח פתוחה בסוף מילה  -  הקשיבו לצליל א'
דפים להדפסה כתיב ח פתוחה בסוף מילה  -  הקשיבו לצליל ב'
דפים להדפסה כתיב ח פתוחה בסוף מילה  -  תרגול א'
דפים להדפסה כתיב ח פתוחה בסוף מילה  -  תרגול ב'

מספרים בזכר ובנקבה

דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה מספרים עד 10  -  אחת, אחד
דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה מספרים עד 10  -  שני, שתי
דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה מספרים עד 10  -  שלוש עד עשר

מילות קישור

פעילויות אינטראקטיביות מילות קישור פעילות אינטראקטיבית  -  שיבוץ מילות קישור - ג'
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תכלית  -  השלמת כדי ש.. או מכיוון ש... 1
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תכלית  -  השלמת כדי ש.. או מכיוון ש... 2
דפים להדפסה מילות קישור זמן  -  השלמת לפני ש, לאחר ש
דפים להדפסה מילות קישור זמן  -  השלמת לפני ש, לאחר ש, בזמן ש
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תוצאה  -  השלמת משום ש, היות ש, ולכן

הבעה בכתב

דפים להדפסה הבעה בכתב חברו משפט  -  ממילים למשפטים א'
דפים להדפסה הבעה בכתב חברו משפט  -  ממילים למשפטים ב'
דפים להדפסה הבעה בכתב חברו משפט  -  ממילים למשפטים ג'
דפים להדפסה הבעה בכתב המציאו סיפור  -  ליאור, ליאת
דפים להדפסה הבעה בכתב המציאו סיפור  -  מגרה, רחוב
דפים להדפסה הבעה בכתב המציאו סיפור  -  שודד, סערה

סיבה ותוצאה

דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה, מה הסיבה  -  מציאת התשובה המתאימה א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה, מה הסיבה  -  מציאת התשובה המתאימה ב'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה, מה הסיבה  -  בודקים תשובות - הרמזור
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השאלות מדוע, למה, מה הסיבה  -  בודקים תשובות - משקפי שמש
דפים להדפסה סיבה ותוצאה איתור הסיבה בטקסט  -  מציאת הסיבה א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה איתור הסיבה בטקסט  -  מציאת הסיבה ב'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה משפטי סיבה הגיוניים ולא הגיוניים  -  זיהוי משפטים לא הגיוניים א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה משפטי סיבה הגיוניים ולא הגיוניים  -  זיהוי משפטים לא הגיוניים ב'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים ב'

שאלות והשערות

דפים להדפסה שאלות והשערות שואלים שאלות  -  שואלים שאלות א'
דפים להדפסה שאלות והשערות שואלים שאלות  -  שואלים שאלות ב'
דפים להדפסה שאלות והשערות שואלים שאלות  -  שואלים שאלות ג'
דפים להדפסה שאלות והשערות מעלים השערות  -  מדוע זה קרה?
דפים להדפסה שאלות והשערות מעלים השערות  -  מה קורה?
דפים להדפסה שאלות והשערות מעלים השערות  -  מעלים השערות

סימני פיסוק

דפים להדפסה סימני פיסוק מירכאות בדבור ישיר  -  מה הוא אמר 1
דפים להדפסה סימני פיסוק מירכאות בדבור ישיר  -  מה הוא אמר 2
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה וסימן שאלה  -  הוספת נקודה או סימן שאלה א'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה וסימן שאלה  -  הוספת נקודה או סימן שאלה ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה, סימן שאלה וסימן קריאה  -  הוספת הסימן המתאים א'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה, סימן שאלה וסימן קריאה  -  הוספת הסימן המתאים ב'

פירוט והכללה

דפים להדפסה פירוט והכללה הכללה  -  כותרת לכל קבוצת מלים א'
דפים להדפסה פירוט והכללה הכללה  -  כותרת לכל קבוצת מלים ב'
דפים להדפסה פירוט והכללה הכללה  -  כותרת לכל קבוצת מלים ג'
דפים להדפסה פירוט והכללה פירוט  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה פירוט והכללה פירוט  -  השלמת משפטים ב'

שמות הגוף

דפים להדפסה שמות הגוף איתור שמות גוף  -  סמנו את שם הגוף א'
דפים להדפסה שמות הגוף איתור שמות גוף  -  סמנו את שם הגוף ב'
דפים להדפסה שמות הגוף התאמת שם גוף לפועל  -  השלימו שם גוף א'
דפים להדפסה שמות הגוף התאמת שם גוף לפועל  -  השלימו שם גוף ב'
דפים להדפסה שמות הגוף התאמת שם גוף לפועל  -  השלימו שם גוף ג'
דפים להדפסה שמות הגוף התאמת פועל לשם גוף  -  השלימו פועל מתאים א'
דפים להדפסה שמות הגוף התאמת פועל לשם גוף  -  השלימו פועל מתאים ב'

שרש ומשפחת מלים

דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים בניית מילים משורש נתון  -  כ.ת.ב , ש.פ.ך
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים בניית מילים משורש נתון  -  ב.ר.ח , ש.ל.ח
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת השרש של מלים  -  מציאת השורש א'
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת השרש של מלים  -  מציאת השורש ב'
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת מילים משורש נתון  -  מ.כ.ר, נ.ע.ל
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת מילים משורש נתון  -  ק.ב.ל, א.ס.ף
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת מילים משורש נתון  -  ש.ב.ע, ח.ת.ם
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת מלים מאותה משפחה  -  מלים מאותה משפחה א'
דפים להדפסה שרש ומשפחת מלים מציאת מלים מאותה משפחה  -  מלים מאותה משפחה ב'

תפזורות ותשבצים

דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  ראש השנה ויום הכיפורים
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  חנוכה
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  פסח
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ הפכים
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ נרדפות

פעילות זו זמינה למנויים בלבד.

רכשו מנוי ותוכלו להנות כבר עכשיו מגישה חופשית לכל הפעילויות באתר.

בכל מקרה, שמורה לך הזכות להשתמש בפעילויות ובדפים פתוחים המסומנים   ב- לב .