נמצאו 5 פעילויות   בשפה - רמה ג'  (  מילות קישור  )
שפה רמה ג'

מילות קישור

פעילויות אינטראקטיביות מילות קישור פעילות אינטראקטיבית  -  שיבוץ מילות קישור
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תכלית  -  השלמת כדי ש.. או מכיוון ש... 1
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תכלית  -  השלמת כדי ש.. או מכיוון ש... 2
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תוצאה  -  השלמת מפני ש, ולכן
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תוצאה  -  השלמת משום ש, היות ש, ולכן
חזרה לכל הפעילויות