נמצאו 6 פעילויות   בשפה - כיתה ג'  (  מילות קישור  )
שפה כיתה ג'

מילות קישור

פעילויות אינטראקטיביות מילות קישור פעילות אינטראקטיבית  -  שיבוץ מילות קישור
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תכלית  -  השלמת כדי ש.. או מכיוון ש... 1
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תכלית  -  השלמת כדי ש.. או מכיוון ש... 2
דפים להדפסה מילות קישור זמן  -  השלמת לפני ש, לאחר ש
דפים להדפסה מילות קישור זמן  -  השלמת לפני ש, לאחר ש, בזמן ש
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, תוצאה  -  השלמת משום ש, היות ש, ולכן
חזרה לכל הפעילויות