נמצאו 9 פעילויות   בשפה - רמה ג'  (  סימני פיסוק  )
שפה רמה ג'

סימני פיסוק

דפים להדפסה סימני פיסוק מירכאות בדבור ישיר  -  מה הוא אמר 1
דפים להדפסה סימני פיסוק מירכאות בדבור ישיר  -  מה הוא אמר 2
דפים להדפסה סימני פיסוק מירכאות בדבור ישיר  -  מה הוא אמר 3
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה וסימן שאלה  -  הוספת נקודה או סימן שאלה א'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה וסימן שאלה  -  הוספת נקודה או סימן שאלה ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה וסימן שאלה  -  הוספת נקודה או סימן שאלה ג'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה, סימן שאלה וסימן קריאה  -  הוספת הסימן המתאים א'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה, סימן שאלה וסימן קריאה  -  הוספת הסימן המתאים ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודה, סימן שאלה וסימן קריאה  -  הוספת הסימן המתאים ג'
חזרה לכל הפעילויות