נמצאו 98 פעילויות   בשפה - כיתה ד'
שפה כיתה ד'

אוצר מילים

פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים משחקים  -  מילים מבולבלות
דפים להדפסה אוצר מילים הפכים  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים הפכים  -  מציאת הפכים ב'
דפים להדפסה אוצר מילים הפכים  -  מציאת הפכים ג'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים הפכים  -  פאזל הפכים
דפים להדפסה אוצר מילים הפכים  -  תשבץ הפכים
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות א'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ג'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  תשבץ נרדפות
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר ב'

השלמת מילים בטקסט (קלוז)

דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  קטעים קצרים
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  הקוטב
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  הצפרדע
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  רובוטים
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  כלניות
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  טורנדו
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  שתיית אלכוהול
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  חיפה
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  יום הולדת
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  ליאן
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה בעזרת מסיחים  -  שגיא וחברו

כתיב

דפים להדפסה כתיב דברים שאעשה  -  דברים שאעשה בעתיד א'
דפים להדפסה כתיב דברים שאעשה  -  דברים שאעשה בעתיד ב'
דפים להדפסה כתיב דברים שאעשה  -  דברים שאעשה בעתיד ג'
דפים להדפסה כתיב דברים שאעשה  -  דברים שאעשה בעתיד ד'
דפים להדפסה כתיב דברים שלו  -  סיומת ות א'
דפים להדפסה כתיב דברים שלו  -  סיומת ות ב'
דפים להדפסה כתיב דברים שלו  -  סיומת ים א'
דפים להדפסה כתיב דברים שלו  -  סיומת ים ב'
דפים להדפסה כתיב דברים שלו  -  סיומות ים ות א'
דפים להדפסה כתיב דברים שלו  -  סיומות ים ות ב'
דפים להדפסה כתיב דברים שלך  -  דברים שלך א'
דפים להדפסה כתיב דברים שלך  -  דברים שלך ב'
דפים להדפסה כתיב דברים שלך  -  דברים שלך ג'
דפים להדפסה כתיב ח פתוחה בסוף מילה  -  מילים ביחיד א'
דפים להדפסה כתיב ח פתוחה בסוף מילה  -  מילים ביחיד ב'
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  טוטי טעותי - הנגב
דפים להדפסה כתיב הבחנה בשגיאות כתיב  -  טוטי טעותי - חייזרים

מילות קישור

דפים להדפסה מילות קישור סיבה, וויתור  -  השלמת למרות, בגלל
דפים להדפסה מילות קישור סיבה, וויתור  -  השלמת מכיוון ש, אף על פי ש
דפים להדפסה מילות קישור תוצאה, וויתור  -  כתוצאה מכך או למרות זאת
דפים להדפסה מילות קישור תוצאה, וויתור  -  השלמת לכן, אף על פי כן
פעילויות אינטראקטיביות מילות קישור פעילות אינטראקטיבית  -  שיבוץ מילות קישור - ד'

מספרים בזכר ובנקבה

דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה המספרים 11-19 בזכר ובנקבה  -  כתיבת מספרים א'
דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה המספרים 11-19 בזכר ובנקבה  -  כתיבת מספרים ב'
דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה מספרים בזכר ובנקבה 20- 100  -  כתיבת מספרים א'
דפים להדפסה מספרים בזכר ובנקבה מספרים בזכר ובנקבה 20- 100  -  כתיבת מספרים ב'

סיבה ותוצאה

דפים להדפסה סיבה ותוצאה הבנת סיבות ותוצאות בטקסט  -  מר יוהן
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה ותוצאה  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה ותוצאה  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה משפטים הגיוניים ולא הגיוניים  -  זהוי משפטים לא הגיוניים א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה משפטים הגיוניים ולא הגיוניים  -  זהוי משפטים לא הגיוניים ב'

סימני פיסוק

דפים להדפסה סימני פיסוק מרכאות בדיבור ישיר  -  הוספת מרכאות א'
דפים להדפסה סימני פיסוק מרכאות בדיבור ישיר  -  הוספת מרכאות ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודתיים ופסיקים  -  הוספת נקודתיים ופסיקים א'
דפים להדפסה סימני פיסוק נקודתיים ופסיקים  -  הוספת נקודתיים ופסיקים ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק סימני פיסוק שונים  -  הוספת סימני פיסוק א'
דפים להדפסה סימני פיסוק סימני פיסוק שונים  -  הוספת סימני פיסוק ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק סימני פיסוק שונים  -  הוספת סימני פיסוק ג'
דפים להדפסה סימני פיסוק סימני פיסוק שונים  -  הוספת סימני פיסוק ד'

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא השלמת משפטים מורכבים  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא השלמת משפטים מורכבים  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא השלמת משפטים מורכבים  -  השלמת משפטים ג'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא השלמת משפטים מורכבים  -  השלמת משפטים ד'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  בני האדם הקדמונים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  הבית על העץ
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  מדבר סהרה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  רומא
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  העיר צ'וֹנְגְצִ'ינְג
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מלח הבשול
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  נמרים בארץ ישראל
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים קצרים  -  הקערה של סבא
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים קצרים  -  שני אחים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים קצרים  -  הכתונת

אזכורים בטקסט

דפים להדפסה אזכורים בטקסט הבנה של אזכורים  -  למי או למה הכוונה א'
דפים להדפסה אזכורים בטקסט הבנה של אזכורים  -  למי או למה הכוונה ב'
דפים להדפסה אזכורים בטקסט שמוש באיזכורים  -  הוספת אזכורים מתאימים א'
דפים להדפסה אזכורים בטקסט שמוש באיזכורים  -  הוספת אזכורים מתאימים ב'

הנושא והרעיון המרכזי

דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא והרעיון המרכזי  -  באר-שבע
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא והרעיון המרכזי  -  ביות בעלי-חיים
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא והרעיון המרכזי  -  הכלנית
דפים להדפסה הנושא והרעיון המרכזי איתור הנושא והרעיון המרכזי  -  תחזית מזג האוויר

שרש ומשפחת מילים

דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת השורש של מילים  -  מציאת השורש א'
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת השורש של מילים  -  מציאת השורש ב'
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת מילים משורש נתון  -  ק.ר.ע, ש.מ.ע
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת מילים משורש נתון  -  ז.כ.ר, ת.א.ר
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת מילים משורש נתון  -  ק.ל.ט, פ.ר.ט
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת מילים מאותה משפחה  -  מלים מאותה משפחה א'
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים מציאת מילים מאותה משפחה  -  מלים מאותה משפחה ב'
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים בניית מילים משורש נתון  -  ט.פ.ס , ע.מ.ד
דפים להדפסה שרש ומשפחת מילים בניית מילים משורש נתון  -  ד.א.ג , כ.ע.ס

תפזורות ותשבצים

דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  חנוכה
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  פורים
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  פסח א'
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  פסח ב'
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  שבועות

פעילות זו זמינה למנויים בלבד.

רכשו מנוי ותוכלו להנות כבר עכשיו מגישה חופשית לכל הפעילויות באתר.

בכל מקרה, שמורה לך הזכות להשתמש בפעילויות ובדפים פתוחים המסומנים   ב- לב .