נמצאו 23 פעילויות   בשפה - רמה ד'  (  קריאה והבנת הנקרא  )
שפה רמה ד'

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  בני האדם הקדמונים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  הבית על העץ
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  מדבר סהרה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  רומא
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  גיבורי על
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  העיר צ'וֹנְגְצִ'ינְג
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מלח הבשול
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  נמרים בארץ ישראל
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  הצפרדע וצאצאיה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מה בין תולעת וזחל?
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  בתוקף...
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  עצים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מהי עצמאות?
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  ספר השיאים של גינס
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  תחפושות בטבע
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  צמחים טורפים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  קפוארה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הקערה של סבא
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  שני אחים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הכתונת
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  השועל והחסידה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הסוחר וצרור הכסף
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הנער והנחש
חזרה לכל הפעילויות