נמצאו 20 פעילויות   בשפה - כיתה ד'  (  קריאה והבנת הנקרא  )
שפה כיתה ד'

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא השלמת משפטים מורכבים  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא השלמת משפטים מורכבים  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא השלמת משפטים מורכבים  -  השלמת משפטים ג'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא השלמת משפטים מורכבים  -  השלמת משפטים ד'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  בני האדם הקדמונים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  הבית על העץ
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  מדבר סהרה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא הבנת משפטים מרכבים  -  רומא
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  העיר צ'וֹנְגְצִ'ינְג
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מלח הבשול
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  נמרים בארץ ישראל
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  הצפרדע וצאצאיה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  עצים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מהי עצמאות?
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הקערה של סבא
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  שני אחים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הכתונת
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  השועל והחסידה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הסוחר וצרור הכסף
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא סיפורים ומשלים  -  הנער והנחש
חזרה לכל הפעילויות