נמצאו 110 פעילויות   בשפה - רמה ה'
שפה רמה ה'

אוצר מילים

דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  מציאת הפכים ב'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים מילים והיפוכן  -  פאזל הפכים
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות א'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ג'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר ב'
דפים להדפסה אוצר מילים כפל משמעות  -  איתור מילה בעלת אותה משמעות א'
דפים להדפסה אוצר מילים כפל משמעות  -  איתור מילה בעלת אותה משמעות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים קיצורים וראשי-תיבות  -  כתיבת ראשי תיבות א'
דפים להדפסה אוצר מילים קיצורים וראשי-תיבות  -  כתיבת ראשי תיבות ב'

כתיב

דפים להדפסה כתיב צלילים דומים  -  תגלית, תבנית, תצפית
דפים להדפסה כתיב צלילים דומים  -  ידוע, פרוע, פצוע
דפים להדפסה כתיב דברים שלה, דברים שלו  -  דברים שלו
דפים להדפסה כתיב דברים שלה, דברים שלו  -  דברים שלה
דפים להדפסה כתיב דברים שלה, דברים שלו  -  דברים שלה, שלו

השלמת מילים בטקסט

דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט בעזרת מסיחים  -  היא, הוא, הם או הן
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט בעזרת מסיחים  -  העכביש
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט בעזרת מסיחים  -  ים המלח
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט בעזרת מסיחים  -  צמחים טורפים
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט א'
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט ב'
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט ג'
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט ד'
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט ה'

סיבה ותוצאה

דפים להדפסה סיבה ותוצאה הבנת סיבות ותוצאות וטקסט  -  תשובות לשאלות
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים ב'

מילות קישור

פעילויות אינטראקטיביות מילות קישור פעילות אינטראקטיבית  -   שיבוץ מילות קישור
דפים להדפסה מילות קישור ויתור, תוצאה  -  הוספת מסיבה זו, למרות זאת
דפים להדפסה מילות קישור ויתור, תוצאה  -  הוספת לכן, אף על פי כן
דפים להדפסה מילות קישור ויתור, תוצאה  -  הוספת משום כך, עם זאת
דפים להדפסה מילות קישור ניגוד, הוספה  -  למה הכוונה
דפים להדפסה מילות קישור ניגוד, הוספה  -  נוסף לכך, או בניגוד לכך

זמן ורצף

דפים להדפסה זמן ורצף ביטויים המציינים זמן ורצף  -  מתי זה קרה? א'
דפים להדפסה זמן ורצף ביטויים המציינים זמן ורצף  -  מתי זה קרה? ב'
דפים להדפסה זמן ורצף ביטויים המציינים זמן ורצף  -  מתי זה קרה? ג'
דפים להדפסה זמן ורצף ביטויים המציינים זמן ורצף  -  מתי זה קרה? ד'

סימני פיסוק

דפים להדפסה סימני פיסוק הסוגריים  -  הוסיפו סוגריים א'
דפים להדפסה סימני פיסוק הסוגריים  -  הוסיפו סוגריים ב'
דפים להדפסה סימני פיסוק כל הסימנים  -  הוספת סימני פיסוק א'
דפים להדפסה סימני פיסוק כל הסימנים  -  הוספת סימני פיסוק ב'

ניסוח והבעה

דפים להדפסה ניסוח והבעה תיקון שיבושי לשון  -  היא, הוא, הם, או הן
דפים להדפסה ניסוח והבעה תיקון שיבושי לשון  -  מלווים כסף, משאילים חפץ
דפים להדפסה ניסוח והבעה תיקון שיבושי לשון  -  מקומה של ה' הידיעה
דפים להדפסה ניסוח והבעה העשרת משפטים  -  שימוש בתארים א'
דפים להדפסה ניסוח והבעה העשרת משפטים  -  שימוש בתארים ב'

דעה ועובדה

דפים להדפסה דעה ועובדה עובדות  -  מחפשים עובדות א'
דפים להדפסה דעה ועובדה עובדות  -  מחפשים עובדות ב'
דפים להדפסה דעה ועובדה דעות  -  לפי דעתי...
דפים להדפסה דעה ועובדה דעות  -  זה מדהים!

הפועל

דפים להדפסה הפועל שורש, גוף וזמן  -  גוף וזמן
דפים להדפסה הפועל שורש, גוף וזמן  -  שורש וגוף
דפים להדפסה הפועל שורש, גוף וזמן  -  שורש, גוף וזמן
דפים להדפסה הפועל פעיל וסביל  -  פעיל וסביל במשפט
דפים להדפסה הפועל פעיל וסביל  -  צורת פעיל וצורת סביל
דפים להדפסה הפועל פעיל וסביל  -  מה אפשר לומר במקום

שם-העצם

דפים להדפסה שם-העצם שם-פעולה  -  שמות-פעולה מהם?
דפים להדפסה שם-העצם שם-פעולה  -  פעלים ושמות-פעולה
דפים להדפסה שם-העצם תוספת כינוי-שייכות  -  שמות עם כינוי-שייכות א'
דפים להדפסה שם-העצם תוספת כינוי-שייכות  -  שמות עם כינוי-שייכות ב'
דפים להדפסה שם-העצם תוספת כינוי-שייכות  -  שמות עם כינוי-שייכות ג'
דפים להדפסה שם-העצם מוחשי ומופשט  -  מה ההבדל?
דפים להדפסה שם-העצם מוחשי ומופשט  -  מוחשי או מופשט?

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  המתיחה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מחלת הכלבת
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  צוללות
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  גשושיות
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  רדיו
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  רעידת אדמה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מה עושים בעופרת?
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  יעלים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  שביל ישראל
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  סחר חליפין
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  רכב היברידי
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  ההסטוריה של הקרקס
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מדוע אנחנו מפהקים?
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים סיפוריים  -  מעשה טוב
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים סיפוריים  -  האריה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים סיפוריים  -  עוד יום עצוב

רעיון מרכזי ומשפט מפתח

דפים להדפסה רעיון מרכזי ומשפט מפתח משפט מפתח  -  מהו משפט המפתח? א'
דפים להדפסה רעיון מרכזי ומשפט מפתח משפט מפתח  -  מהו משפט המפתח? ב'

אזכורים בטקסט

דפים להדפסה אזכורים בטקסט הבנת אזכורים  -  למי או למה הכוונה א'
דפים להדפסה אזכורים בטקסט הבנת אזכורים  -  למי או למה הכוונה ב'
דפים להדפסה אזכורים בטקסט השלמת אזכורים  -  תה

ארגון מידע

דפים להדפסה ארגון מידע תעודת זהות  -  מהי תעודת זהות?
דפים להדפסה ארגון מידע תעודת זהות  -  "תעודת זהות" של כוכב/ת
דפים להדפסה ארגון מידע טבלה  -  נמר, טיגריס וברדלס
דפים להדפסה ארגון מידע דרכים להצגת מידע  -  מה בקניון?

תפזורות ותשבצים

דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  תפזורת בעלי חיים
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  תפזורת קיץ
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 1
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 2
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 3
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 4
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 5

חגים ומועדים

פעילויות אינטראקטיביות חגים ומועדים פסח  -  מילים מבולבלות לפסח
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  תפזורת מילים
דפים להדפסה חגים ומועדים שבועות  -  חידון שבועות
דפים להדפסה חגים ומועדים יום ירושלים  -  ירושלים - בירת ישראל
דפים להדפסה חגים ומועדים ל"ג בעומר  -  ספירת העומר
דפים להדפסה חגים ומועדים ראש השנה  -  טריוויה לראש השנה
דפים להדפסה חגים ומועדים סוכות  -  אושפיזין - סיפור ומשימות
דפים להדפסה חגים ומועדים חנוכה  -  מרד החשמונאים וחג החנוכה
דפים להדפסה חגים ומועדים חנוכה  -  תפזורת מילים
דפים להדפסה חגים ומועדים יום השפה העברית  -  הרעיון המהפכני של בן-יהודה
דפים להדפסה חגים ומועדים יום השפה העברית  -  פועלו של אליעזר בן-יהודה
דפים להדפסה חגים ומועדים ט"ו בשבט  -  אדריאנוס והנוטע הזקן
דפים להדפסה חגים ומועדים פורים  -  תפזורת מילים