נמצאו 54 פעילויות   בשפה - כיתה ה'
שפה כיתה ה'

אוצר מילים

דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  מציאת הפכים א'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים והיפוכן  -  מציאת הפכים ב'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים מילים והיפוכן  -  פאזל הפכים
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות א'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ג'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר ב'
דפים להדפסה אוצר מילים כפל משמעות  -  איתור מילה בעלת אותה משמעות א'
דפים להדפסה אוצר מילים כפל משמעות  -  איתור מילה בעלת אותה משמעות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים קיצורים וראשי-תיבות  -  כתיבת ראשי תיבות א'
דפים להדפסה אוצר מילים קיצורים וראשי-תיבות  -  כתיבת ראשי תיבות ב'

כתיב

דפים להדפסה כתיב צלילים דומים  -  תגלית, תבנית, תצפית
דפים להדפסה כתיב צלילים דומים  -  ידוע, פרוע, פצוע

הבעה בכתב

דפים להדפסה הבעה בכתב תיקון שיבושי לשון  -  היא, הוא, הם, או הן
דפים להדפסה הבעה בכתב תיקון שיבושי לשון  -  מלווים כסף, משאילים חפץ
דפים להדפסה הבעה בכתב תיקון שיבושי לשון  -  מקומה של ה' הידיעה

השלמת מילים בטקסט

דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט בעזרת מסיחים  -  העכביש
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט בעזרת מסיחים  -  ים המלח
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט בעזרת מסיחים  -  צמחים טורפים
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט א'
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט ב'
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט ג'
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט ד'
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט ה'

סיבה ותוצאה

דפים להדפסה סיבה ותוצאה הבנת סיבות ותוצאות וטקסט  -  תשובות לשאלות
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים ב'

מילות קישור

פעילויות אינטראקטיביות מילות קישור פעילות אינטראקטיבית  -   שיבוץ מילות קישור
דפים להדפסה מילות קישור ויתור, תוצאה  -  הוספת מסיבה זו, למרות זאת
דפים להדפסה מילות קישור ויתור, תוצאה  -  הוספת לכן, אף על פי כן
דפים להדפסה מילות קישור ויתור, תוצאה  -  הוספת משום כך, עם זאת
דפים להדפסה מילות קישור ניגוד, הוספה  -  למה הכוונה
דפים להדפסה מילות קישור ניגוד, הוספה  -  נוסף לכך, או בניגוד לכך

סימני פיסוק

דפים להדפסה סימני פיסוק כל הסימנים  -  הוספת סימני פיסוק א'
דפים להדפסה סימני פיסוק כל הסימנים  -  הוספת סימני פיסוק ב'

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  המתיחה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מחלת הכלבת
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  רעידת אדמה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  יעלים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים סיפוריים  -  עוד יום עצוב

חגים ומועדים

דפים להדפסה חגים ומועדים ט"ו בשבט  -  אדריאנוס והנוטע הזקן
דפים להדפסה חגים ומועדים חנוכה  -  מרד החשמונאים וחג החנוכה
דפים להדפסה חגים ומועדים חנוכה  -  תפזורת מילים
דפים להדפסה חגים ומועדים פורים  -  תפזורת מילים
דפים להדפסה חגים ומועדים פסח  -  תפזורת מילים
דפים להדפסה חגים ומועדים סוכות  -  אושפיזין - סיפור ומשימות

תפזורות ותשבצים

דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  תפזורת בעלי חיים
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  תפזורת קיץ
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 1
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 2
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 3
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 4
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 5