נמצאו 38 פעילויות   בשפה - כיתה ה'
שפה כיתה ה'

אוצר מילים

דפים להדפסה אוצר מילים הפכים  -  מילים והיפוכן א'
דפים להדפסה אוצר מילים הפכים  -  מילים והיפוכן ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות א'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מציאת מילים נרדפות ג'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר א'
דפים להדפסה אוצר מילים תארים  -  הוספת תואר ב'

השלמת מילים בטקסט

דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט בעזרת מסיחים  -  העכביש
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט בעזרת מסיחים  -  ים המלח
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט בעזרת מסיחים  -  צמחים טורפים
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט א'
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט ב'
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט ג'
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט ד'
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט השלמת טקסט ללא מסיחים  -  השלמת טקסט ה'

סיבה ותוצאה

דפים להדפסה סיבה ותוצאה הבנת סיבות ותוצאות וטקסט  -  תשובות לשאלות
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה סיבה ותוצאה השלמת משפטי סיבה  -  השלמת משפטים ב'

מילות קישור

דפים להדפסה מילות קישור ויתור, תוצאה  -  השלמת מסיבה זו, למרות זאת
דפים להדפסה מילות קישור ויתור, תוצאה  -  הוספת לכן, אף על פי כן
דפים להדפסה מילות קישור ויתור, תוצאה  -  הוספת משום כך, עם זאת

סימני פיסוק

דפים להדפסה סימני פיסוק כל הסימנים  -  הוספת סימני פיסוק א'
דפים להדפסה סימני פיסוק כל הסימנים  -  הוספת סימני פיסוק ב'

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  המתיחה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מחלת הכלבת
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  רעידת אדמה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  יעלים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים תאוריים-סיפוריים  -  עוד יום עצוב

תפזורות ותשבצים

דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  תפזורת בעלי חיים
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  תפזורת חנוכה
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  תפזורת פורים
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  תפזורת פסח
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תפזורת מילים  -  תפזורת קיץ
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 1
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 2
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 3
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 4
דפים להדפסה תפזורות ותשבצים תשבצים  -  תשבץ 5

פעילות זו זמינה למנויים בלבד.

רכשו מנוי ותוכלו להנות כבר עכשיו מגישה חופשית לכל הפעילויות באתר.

בכל מקרה, שמורה לך הזכות להשתמש בפעילויות ובדפים פתוחים המסומנים   ב- לב .