נמצאו 55 פעילויות   בשפה - כיתה ו'
שפה כיתה ו'

אוצר מילים

דפים להדפסה אוצר מילים כפל משמעות  -  איתור מילה בעלת אותה משמעות א'
דפים להדפסה אוצר מילים כפל משמעות  -  איתור מילה בעלת אותה משמעות ב'
דפים להדפסה אוצר מילים כפל משמעות  -  איתור מילה בעלת אותה משמעות ג'
דפים להדפסה אוצר מילים כפל משמעות  -  איתור מילה בעלת אותה משמעות ד'
פעילויות אינטראקטיביות אוצר מילים מילים והיפוכן  -  פאזל הפכים
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מילה במקום מילה א'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים נרדפות  -  מילה במקום מילה ב'
דפים להדפסה אוצר מילים מילים בנושאים שונים  -  מה עושים? -התאמת פעלים
דפים להדפסה אוצר מילים מילים בנושאים שונים  -  מילות זמן - תשבץ
דפים להדפסה אוצר מילים תיקון שיבושי לשון  -  אם, אילו
דפים להדפסה אוצר מילים תיקון שיבושי לשון  -  לשכור-להשכיר, להחליק-להתחלק
דפים להדפסה אוצר מילים תיקון שיבושי לשון  -  הביא-נתן, בגלל-מפני

מילות קישור

דפים להדפסה מילות קישור המשמעות של מילות קישור  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה מילות קישור המשמעות של מילות קישור  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה מילות קישור שיבוץ מילות קישור  -  המחשב
פעילויות אינטראקטיביות מילות קישור פעילות אינטראקטיבית  -  שיבוץ מילות קישור

הבעה בכתב

דפים להדפסה הבעה בכתב כתיבה טיעונית  -  ממתקים
דפים להדפסה הבעה בכתב כתיבה טיעונית  -  החיים בכפר
דפים להדפסה הבעה בכתב כתיבה טיעונית  -  תלבושת אחידה
דפים להדפסה הבעה בכתב כתיבה טיעונית  -  אופניים
דפים להדפסה הבעה בכתב כתיבה טיעונית  -  הצמיד
עזרים והנחיות הבעה בכתב כתיבה טיעונית  -  דף שורות לכתיבה

סימני פיסוק

דפים להדפסה סימני פיסוק מירכאות  -  משמעותן של המירכאות
דפים להדפסה סימני פיסוק מירכאות  -  הוספת מירכאות

הבנת משפטים מורכבים

דפים להדפסה הבנת משפטים מורכבים מודעות למשפט העיקרי  -  השלמת משפטים א'
דפים להדפסה הבנת משפטים מורכבים מודעות למשפט העיקרי  -  השלמת משפטים ב'
דפים להדפסה הבנת משפטים מורכבים זיהוי משפט שאינו שלם  -  הבחנה בין משפט שלם לבלתי שלם א'
דפים להדפסה הבנת משפטים מורכבים זיהוי משפט שאינו שלם  -  הבחנה בין משפט שלם לבלתי שלם ב'

קריאה והבנת הנקרא

דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים סיפוריים  -  הטכנאי
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים סיפוריים  -  הרשל'ה בבית-האוכל
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים סיפוריים  -  המורה הכי טובה בעיר
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים סיפוריים  -  השועל והכרם
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  אורז
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  קקאו
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  בתאני המילטון
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מכונית העתיד
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  כבוד לעצים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  ציידים-לקטים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  עבודת ילדים
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  מגילות קומראן ומדבר יהודה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  דמוקרטיה
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  לזכרו של יצחק רבין א'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  לזכרו של יצחק רבין ב'
דפים להדפסה קריאה והבנת הנקרא טקסטים מידעיים  -  לזכרו של יצחק רבין ג'

השלמת מילים בטקסט (קלוז)

דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה ללא מסיחים  -  היכן ישנות הציפורים?
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה ללא מסיחים  -  צונאמי
דפים להדפסה השלמת מילים בטקסט (קלוז) השלמה ללא מסיחים  -  גדול השקרנים

ארגון מידע

דפים להדפסה ארגון מידע טבלה  -  שמורות-טבע וגנים לאומיים
דפים להדפסה ארגון מידע טבלה  -  ליעד עסוק מאוד
דפים להדפסה ארגון מידע טבלה  -  איטליה, צרפת ויוון
דפים להדפסה ארגון מידע רשימות ותעודות זהות  -  סדר בספריה

דעה ועובדה

דפים להדפסה דעה ועובדה דעות  -  האם זו דעה שכדאי לקבל?
דפים להדפסה דעה ועובדה עובדות  -  האם זו עובדה נכונה?

חגים ומועדים

דפים להדפסה חגים ומועדים יום ירושלים  -  ירושלים עיר-דוד
דפים להדפסה חגים ומועדים שבועות  -  מילון לשבועות